Aanmelden standhouder NIRPA congres 2022

  Congres pakket 1 - € 650,00Congres pakket 2 - € 550,00Congres pakket 3 - € 250,00

  Wilt u iets aanleveren voor de congrestas?*

  Annulering:
  Kosteloos annuleren voor deelname aan de informatiemarkt is mogelijk tot 1 maand (14 augustus) vóór congresdatum. Bij annuleren tussen 30 en 15 dagen voor het congres wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor congresdatum is NIRPA genoodzaakt vanwege reeds gemaakte kosten het volledige bedrag voor deelname aan de informatiemarkt te facturen.*
  *Als er door RIVM of andere maatregelen geen congres met fysieke deelname of alleen een congres in hybride vorm met beperkte fysieke deelname mogelijk is, dan wordt - als NIRPA een alternatieve vorm voor het congres gaat aanbieden - in overleg met de standhouder een (online) alternatief aangeboden. Standhouders wordt dan ook nog de mogelijkheid geboden om kosteloos te annuleren binnen 30 dagen voor congresdatum.

  NIRPA hanteert een toelatingsbeleid voor standhouders. Organisaties die aan het NIRPA gelieerd zijn, krijgen als eerste de optie om deel te nemen aan de informatiemarkt. Het aantal standplaatsen is beperkt.
  NIRPA behoudt zich het recht voor aanvragen van overige organisaties voor deelname aan de informatiemarkt op individuele basis te beoordelen en op grond daarvan te honoreren of af te wijzen.