Aanmelden standhouder NIRPA congres 2024

  Congres pakket 1 - € 750,00Congres pakket 2 - € 625,00Congres pakket 3 - € 350,00
  De genoemde tarieven zijn de gereduceerde tarieven voor aan NIRPA gelieerde organisaties.

  Wilt u iets aanleveren voor de congrestas?*


  Annulering:
  Kosteloos annuleren voor deelname aan de informatiemarkt is mogelijk tot 1 maand (1 september) vóór congresdatum. Bij annuleren tussen 30 en 15 dagen voor het congres wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor congresdatum is NIRPA genoodzaakt vanwege reeds gemaakte kosten het volledige bedrag voor deelname aan de informatiemarkt te facturen.*

  NIRPA hanteert een toelatingsbeleid voor standhouders. Organisaties die aan het NIRPA gelieerd zijn, krijgen als eerste de optie om deel te nemen aan de informatiemarkt. Het aantal standplaatsen is beperkt.
  NIRPA behoudt zich het recht voor aanvragen van overige organisaties voor deelname aan de informatiemarkt op individuele basis te beoordelen en op grond daarvan te honoreren of af te wijzen.