Actualisatie Beroepscompetentieprofiel (BCP) Payroll Professionals

21 december 2017 | Persbericht

Actualisatie Beroepscompetentieprofiel (BCP) Payroll Professionals

Het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting NIRPA heeft in 2014 het initiatief genomen voor het publiceren van het BCP Salarisadministrateur.

Dit beroepscompetentieprofiel is opgesteld in opdracht van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) en beschrijft de beroepseisen voor salarisadministrateurs en salarisadviseurs met de titels Register Salarisadministrateur (RSa) en Register Payroll Professional (RPP).

Het BCP wordt inmiddels als branche standaard gezien en door veel organisaties, professionals en opleiders gebruikt. Het was tijd om na drie jaar het BCP te actualiseren. Snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied hebben geleid tot aanpassingen van competenties en vaardigheden binnen het BCP. Voorafgaande aan het NIRPA congres is op 12 september jl. een panelbijeenkomst geweest met een vertegenwoordiging van professionals uit het register. Bij de samenstelling van deze groep is er veel aan gelegen geweest om een brede vertegenwoordiging uit veel sectoren deel te laten nemen: overheid, zorg en welzijn, accountancy, specialisten in wet en regelgeving en betrokken bij opleiding en examinering van salarisprofessionals. Deskresearch en interviews met professionals hebben geleid tot een aangepast BCP dat per vandaag wordt ingevoerd. De nieuwe versie van het BCP is te downloaden via onze site.

In de vandaag gepubliceerde blog met de projectleider van de BCP herziening Paul Dorsemagen, worden de wijzigingen toegelicht.

 

 

 

Meer informatie: NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48