De salarisprofessionals van BCS HRM & Salarisadministratie zijn NIRPA gecertificeerd!

10 december 2019 | Persbericht

 

BCS HRM & Salarisadministratie sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals!

Bianca Dekker (HR Manager):
“Aansluiten bij Nirpa staat voor kwaliteit. Kennis is cruciaal om onze klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast willen we de medewerkers een continu scholingsaanbod bieden, zodat ze altijd up-to-date zijn met betrekking tot veranderingen en nieuwe wetgeving. Fijn voor de medewerkers zodat ze zich continu kunnen ontwikkelen op hun vakgebied, prettig voor de klanten wanneer ze door vakkundige medewerkers worden geholpen. Net dat beetje meer!”

Door registratie van de salarismedewerkers geeft BCS HRM & Salarisadministratie aan het kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals te ondersteunen en te erkennen. Permanente Educatie van de bij BCS HRM & Salarisadministratie werkzame salarisprofessionals is bovendien door registratie geborgd.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
BCS HRM & Salarisadministratie: www.bcs.nlinfo@bcs.nl • T (073) 59 42 951