Benoeming Raad van Toezicht Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) – Mei 2014

7 mei 2014 | Persbericht

Nirpa_groot_150x94

 

 

De Raad van Toezicht van het NIRPA heeft Aldo Veenstra (Algemeen Directeur UNIT4 HR Solutions) benoemd als opvolger van het vertrekkende lid Aad Deegeling (Sr. Sales manager Berckhout Financial Services). Aad Deegeling is voor de maximale daartoe gestelde termijn van twee maal vier jaar lid van de Raad van Toezicht geweest.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het NIRPA bestaat uit zes leden en is belast met het toezicht houden op en het realiseren van de doelstellingen van de stichting NIRPA: “Meer erkenning en herkenning van de werkzaamheden van de salarisprofessionals en kwaliteitsborging door NIRPA-certificering van professionals en organisaties die de kwaliteit van de salarisverwerking hoog in het vaandel hebben staan”.

Leden
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging voor een volgende vier jaar. Een overzicht van de volledige Raad van Toezicht vindt u op onze website: www.nirpa.nl/organisatie.

Joop Pot (lid van de Raad voor de Rechtspraak), Voorzitter van de Raad van Toezicht over de benoeming: “Ik ben zeer verheugd met de benoeming. De kennis en ervaring van Aldo over de vakgebieden Payroll en HR als Algemeen Directeur UNIT4 HR Solutions sluiten goed aan bij de invulling van de doelstellingen van het NIRPA”.

Meer informatie:
info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48