Beroep salarisadministrateur volop in ontwikkeling – April 2014

7 april 2014 | Persbericht

Nirpa_groot_150x94              logo ecabo

 

NIRPA geeft ECABO opdracht voor onderzoek beroepscompetentieprofiel salarisprofessional 2014
Het beroep salarisprofessional is volop in ontwikkeling. Vergaande automatisering, outsourcing, hogere eisen van klanten en veranderende wet- en regelgeving vragen om andere kennis én competenties van de beroepsbeoefenaren. Daarom heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) aan kenniscentrum ECABO gevraagd om het beroepscompetentieprofiel en de opleidingsleerdoelen te actualiseren.

NIRPA-directeur Marcel van der Sluis: “Met alle veranderingen in het vakgebied verandert de positie van de salarismedewerker. Van uitvoerend en controlerend, gaat het werk meer naar initiërend en adviserend. De functie wordt breder. Het NIRPA beroepsprofiel en de beroepsregisters moeten blijven aansluiten op deze ontwikkelingen ”

Expertise
ECABO is gevraagd om het beroepscompetentieprofiel en de opleidingsleerdoelen te ontwikkelen en om het validerings- en legitimeringsproces te begeleiden. “ECABO houdt de trends en ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt continu bij, onder meer door contacten met ons netwerk met meer dan 40.000 leerbedrijven en via arbeidsmarktonderzoek. ECABO bewerkt deze informatie tot beroepsprofielen, opleidingseisen en andere adviesdocumenten voor opleiders, branches en beroepsorganisaties, dat is onze expertise”, aldus Rob van Zwieten, sectormanager Financieel administratieve- en Secretariële beroepen.

Aansluiting bij de praktijk
Het NIRPA voert twee openbare registers voor beroepsbeoefenaren in de salarisadministratie: Register Payroll Professional en Register Salarisadministrateur. Het NIRPA heeft een gedragscode voor beroepsbeoefenaren en per register een beroepsprofiel en opleidingsleerdoelen. Deze beschrijvingen dienen als communicatie-instrument naar stakeholders, zoals marktpartijen, particuliere- en bekostigde onderwijsinstellingen. Bovendien is aansluiting van het beroepsprofiel bij de praktijk belangrijk bij de invulling van de Permanente Educatie die als eis geldt voor certificering in de NIRPA registers.

Onderzoeksresultaten
De komende maanden neemt ECABO interviews af bij praktijkdeskundigen en organiseert het kenniscentrum expertpanels. De onderzoeksresultaten presenteert ECABO op 9 september op het NIRPA-jaarcongres.

Meer informatie:
NIRPA: Marcel van der Sluis, Bestuurder, • T (033) 454 66 48 • mvandersluis@nirpa.nl
ECABO: Paul Dorsemagen, senior adviseur sector Financieel administratieve beroepen  • T (033) 489 20 77  •  M 06 212 711 07 • p.dorsemagen@ECABO.nl