“Als je je kennis blijft vergroten, toon je aan dat je een vakman bent.”

17 oktober 2016 | Blog


congres-2016-307

Langst geregistreerde NIRPA gecertificeerde payroll professional Edwin Eykelboom over de noodzaak van continu leren

                 “Als je je kennis blijft vergroten, toon je aan dat je een vakman bent.”

In zijn 30-jarige carrière bij koffiebrander Jacobs Douwe Egberts (2200 verloningen) en zijn voorgangers heeft Edwin Eykelboom (RPP) talloze ingrijpende veranderingen meegemaakt. Denk aan reorganisaties, splitsingen, fusies en overnames. Daardoor is zijn vak alles behalve een routinewerk. Ondanks al die veranderingen en het feit dat hij continu bijleert, heeft iedereen altijd op tijd zijn salaris gekregen.

De rol van de salarisadministrateur verandert. 77{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab} van de salarisprofessionals is zich ervan bewust dat ze meer kennis moet hebben van fiscale en sociale wetgeving. Dit blijkt uit het Trendonderzoek Salaris Professionals 2016 onder 1000 salarisprofessionals in opdracht van NIRPA.

Geen kennis van het vak
Kennis vergroten, loopt als een rode draad door Edwins leven. 30 jaar geleden is hij bij Akzo, een van de voorgangers van Jacobs Douwe Egberts, begonnen als marktonderzoeker. De afdeling HR werkte met een tijdregistratiesysteem waar wat problemen mee waren. Edwin, die een technische achtergrond had, werd gevraagd om te helpen het systeem goed werkend te krijgen. Dit lukte en Edwin kreeg het aanbod om als IT-beheerder het systeem te onderhouden. “Het tijdregistratiesysteem stond op de kamer van de salarisadministratie. Ik hielp hier ook een beetje mee en op een gegeven moment kreeg ik de vraag of ik de salarisadministrateur wilde vervangen. Dat wilde ik maar ik had geen kennis van dit vak. Er was nog geen opleiding tot salarisadministrateur. Toen ben ik om me heen gaan kijken. Als salarisadministrateur heb je met veel partijen te maken zoals belastingdienst, ziekenfondsen, UWV en je eigen organisatie. Die mensen spraken hun eigen taal dus ik ben toen een vakdiploma sociale verzekeringen gaan volgen. Ik hield me vooral bezig met uitkeringen en ik heb toen het hele verwerkingsproces ervan opgezet.”

Blij met oprichting van het NIRPA
In 1992 kwam er met de introductie van het praktijkdiploma salarisadministratie een opleiding voor salarisadministrateurs. Later volgde het vakdiploma payroll services en consultancy payroll services. Edwin behaalde deze diploma’s. In 2004 ontstond het NIRPA, als kwaliteitsborger voor het vak payroll. Edwin meldde zich direct aan als lid. “Het vak van salarisprofessional bestaat uit de categorieën: sociale verzekeringen, loonbelasting, arbeidsrecht, financiële administratie en het systeem waarmee je werkt. Als salarisprofessional moet je alle kanten beheersen. Je bent de spin in het web van de organisatie. Daarom was ik blij met de oprichting van het NIRPA.”

Werkkostenregeling
Het aantal vakopleidingen voor de salarisprofessional groeide o.a. door invloed van NIRPA en Edwin heeft er veel gevolgd. Met al die wijzigende wetgevingen die van invloed zijn op de loonverwerking is de complexiteit van het vak toegenomen. De Werkkostenregeling bijvoorbeeld. Edwin heeft alle vergoedingen en verstrekkingen in kaart gebracht,  geanalyseerd waar ze vandaan kwamen en hoe ze geboekt werden. Het declaratiesysteem stond los van het salarissysteem dus het kostte veel energie om alle informatie te verzamelen. “Per kostensoort hebben we geanalyseerd welke onder de vrije ruimte vallen en welke niet. Dat in kaart brengen, was een enorme klus maar is wel gelukt. We werken volgens horizontaal toezicht en hebben de Belastingdienst onze aanpak gepresenteerd. Die was onder de indruk.” Dit is mede het gevolg van de opleiding tot register belastingconsulent die Edwin 2 jaar geleden had gevolgd. “Dit is een zware opleiding, maar toen de werkkostenregeling werd ingevoerd was het onderwerp loonbelasting voor mij gesneden koek.”

Hbo-diploma Manager Payroll Services Opleiders en opleidingen
Het is niets voor Edwin om na een behaalde opleiding op zijn lauweren te rusten. Zo heeft hij als eerste in Nederland het hbo-diploma Management Payroll Services gehaald. Daarbij kwamen ook marketing en productinnovaties aan bod. Hij leerde hoe je als salarisprofessional een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van arbeid en belonen. “Dus als een organisatie een bepaalde kant op wil, weet je als salarisprofessional welke wetgeving daar dan bij komt kijken.”

Goed begeleiden
Edwin moet gniffelen als mensen zeggen dat het vak van de salarisadministrateur verdwijnt. “Het vak verandert. Het computersysteem neemt veel dingen over, maar ga je over op een nieuw systeem dan moet je als salarisprofessional de overgang goed begeleiden. Ook als er wettelijke of interne wijzigingen zijn, is het zaak dat deze goed in je salarissysteem terecht komen. Die begeleiding is een taak voor de salarisprofessional. Uiteindelijk zal de techniek veel werkzaamheden overnemen, maar de ontwikkelingen gaan langzaam vergeleken bij die in bijvoorbeeld de financiële wereld.”

RPP-registratie
Ondanks dat de techniek de salarisprofessional nog niet altijd optimaal ondersteunt, de enorme dynamiek binnen zijn organisatie en de ingebruikname van een salarissystemen, hebben medewerkers altijd hun salaris op tijd ontvangen. “Dat was een compliment”, zegt Edwin. “Overigens verwacht ik niet dat het vak van salarisprofessional verdwijnt. Wel adviseer ik alle professionals om hun vakdiploma’s te halen om een echte loonadviseur te zijn voor de organisatie. Of je nu bij een grote of kleine organisatie werkt, de stappen die je als salarisadministrateur moet doorlopen bij veranderingen zijn exact hetzelfde. Je kunt als salarisprofessional niet achterover leunen. Een RPP (Register Payroll Professional)-registratie is daarom essentieel. Ook voor je werkgever. Daarmee laat je zien dat je een vakman bent.”

RPP-registratie Ben je zelf nog aan een opleiding bezig?
“Ik volg nu de opleiding tot register belastingadviseur. Dat is zwaar maar als ik die heb dan beschik ik wel over een keurmerk. Dat vind ik belangrijk. De loonadministratie verandert continu. Als er iets misgaat met de verloning, dan kunnen de gevolgen mega zijn. Overigens vind ik dat NIRPA echt goed bezig is, De stichting geeft echt gewicht aan het vak van salarisprofessional.”