“Kwaliteit opleidingen salarisprofessionals flink gestegen”

6 maart 2017 | Blog


Permanente Educatie (PE) is een voorwaarde voor NIRPA gecertificeerde Payroll Professionals om de titel RSa of RPP te mogen blijven voeren. Bij het NIRPA aangesloten salarisprofessionals nemen dit dus zeer serieus. Om de kwaliteit van de door het NIRPA geaccrediteerde opleidingen te borgen is er de commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE). Deze NIRPA-commissie bestaat uit tussen de 12-15 Payroll Professionals, benoemd voor een periode van 2 termijnen van 3 jaar. Twee ervaren commissieleden en een oud-lid delen hun ervaringen.

Cyriel Winters (RPP) merkt dat de complexiteit van het vak van de salarisprofessional toeneemt. “Als je bij het NIRPA bent ingeschreven, dan zegt dit iets over hoe serieus je bezig bent met je vak. Om de kennis op peil te houden, moet je jaarlijks voldoende PE punten behalen. Een goede kwaliteit van de geboden opleidingen is daarbij van groot belang. Als commissielid wil ik voor de aangesloten salarisadministrateurs mede waarborgen dat het niveau van de geaccrediteerde opleidingen goed is. Daarnaast vind ik het leuk om collega vakgenoten te ontmoeten.” Gabrielle Roodhart (RPP)  is het met Cyriel Winters eens. “Daarnaast is het een leuke aanvulling op je cv, je leert meer mensen kennen en je bent nóg meer betrokken bij het vak.”

Twee tot drie beoordelingen per jaar
Twee keer per jaar komt de commissie EPE bij elkaar. De commissieleden evalueren de geaccrediteerde opleiders aan de hand van gedetailleerde evaluatieformulieren. Minimaal 1 x per jaar krijgen opleiders een bezoek van een van de commissieleden. Het commissielid beoordeelt de opleiders op vakinhoudelijke relevantie, sprekers, lesstof, effectieve uren, overdracht van kennis of vaardigheden. De procedures omtrent invulling van de evaluatieformulieren zijn nauwkeurig vastgelegd. Een commissielid beoordeelt 2-3- opleidingen per jaar. “Mocht er aanleiding toe zijn, gaat NIRPA tot actie over door in gesprek te gaan met de betreffende opleider. Dat is niet vaak meer nodig”, aldus Gabriëlle Roodhart.

Internationale verloningen
Toch heeft Roodhart nog wel een advies voor opleiders. “Huidige opleidingen zijn op de Nederlandse markt gericht maar er is een grote behoefte aan een goede basisopleiding voor internationale verloningen. Die ontbreekt nog.”

Bewustwording
Kitty Broekman (RPP) heeft net haar tweede en laatste termijn als commissielid erop zitten. Ze heeft in de 6 jaar lid te zijn geweest van de commissie EPE het niveau van de opleidingen flink zien toenemen. “Ik zie dat opleiders de feedback van NIRPA positief ontvangen en dat ze er ook echt mee aan de slag gaan. Er is nu wel voor elk wat wils. NIRPA heeft bijgedragen aan de bewustwording van het belang van kwalitatief goede opleidingen voor salarisprofessionals.”

Wat voor advies heb je voor salarisprofessionals die een opleiding overwegen?
“Begin tijdig met je te oriënteren”, zegt Cyriel Winters. Als je aan het eind van het jaar nog je PE-punten moet halen, kan het weleens voorkomen dat je misgrijpt qua opleiding. Kies ook eens een opleiding uit die in eerste instantie misschien niet zo voor de hand ligt. Er worden best veel opleidingen gegeven die een bepaalde niche van het vakgebied behandelen. Dat is zeker interessant om een keer te doen.” Kitty Broekman vult aan dat je als deelnemer goed moet kijken naar je wensen. “Als je daar niet zeker van bent, neem contact met de opleider om je wensen te bespreken. Zo voorkom je dat je naar een training gaat waar je niet zoveel aan hebt.”

Ook belangstelling om in de commissie EPE deel te nemen? Meld je aan via info@nirpa.nl.

Bijgaand een foto van de meest recente bijeenkomst van de commissie EPE:

v.l.n.r.: Roel van Winssen (E), Hans Pekel (A), Wim van Maanen (A), Siem Kuypers (E), Patrick Brugman (A), Michel Tolle(A), Ita van der Voorn (A), Ronald van der Maarel (A).
Belinda Dewnarain (A), Cyriel Winters (A), Gabrielle Roodhart (A), Daphne Walgreen (A), Patricia van Es (E), Kitty Broekman (E), Francois Langevelde (A), Henny de Ligt (E).

Jan Buwalda (A) (niet op foto)

A= actief
E= einde termijn