Nieuw: toets je vakbekwaamheid via de NIRPA Branchestandaard EVC procedure

13 december 2018 | Blog

Annie Kempers, directeur-bestuurder bij de Stichting Examenkamer over de EVC procedure.

Nieuw: toets je vakbekwaamheid via de NIRPA Branchestandaard EVC procedure
Met de nieuwe NIRPA Branchestandaard die als EVC-standaard is erkend, worden je competenties als salarisprofessional officieel erkend. Annie Kempers, Directeur-Bestuurder bij de Stichting Examen-kamer, die via het Nationaal Kenniscentrum EVC het onafhankelijke toezicht houdt op het EVC-stelsel, geeft uitleg.

Salarisprofessionals zijn honkvast. Ze blijven gemiddeld 10 jaar bij hun werkgever, waarvan 8 jaar in dezelfde functie. Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 waaraan meer dan 1.000 salarisprofessionals hebben deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 49 jaar en voor de meeste respondenten is dit pas hun tweede werkgever.

Erkenning van competenties
“In een sterk veranderende economie kan het zo zijn dat jij als ervaren salarisprofessional op zoek gaat naar een nieuwe werkgever”, vertelt Kempers. “Hoe maak je duidelijk dat je wel over de juiste vaardigheden beschikt, terwijl je de diploma’s niet hebt? Dat kan met de nieuwe EVC-procedure gebaseerd op de NIRPA Branchestandaard.” EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties en ook voor ervaringscertificaat. Dit is de systematiek voor het meten van vakkennis, vaardigheden en competenties die je ontwikkeld hebt terwijl je werkt.

Toezicht op correcte toepassing
“In 2016 is er een convenant gesloten tussen de Stichting van de Arbeid (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de overheid”, zegt Kempers. “Er is afgesproken dat het via een verkorte route, de EVC procedure, mogelijk is om aan te tonen dat iemand over de juiste competenties beschikt voor een bepaald beroep. Het Nationaal Kenniscentrum EVC ziet er op toe dat de EVC procedure correct wordt toegepast.”

De EVC Branchestandaard van het NIRPA is tot stand gekomen door onderzoek van een extern bureau naar de competenties van salarisprofessionals. De resultaten zijn door de achterban en het bestuur van NIRPA eveneens vastgesteld op basis van het NIRPA Beroepscompetentieprofiel en vormen de basis voor de EVC procedure.

Portfolio met beroepsproducten
De procedure bestaat uit twee onderdelen: het verzamelen van een portfolio en een assessment door een deskundige die boven de materie staat. “Dit portfolio omvat behaalde diploma’s, maar ook beroepsproducten waarmee de payroll professional aantoont dat hij over de kennis en vaardigheden beschikt”, zegt Kempers. “Denk aan inzage in de werkwijze en omgang met klanten. Het portfolio staat centraal tijdens het criteriumgericht interview. Daarbij achterhaalt een vakbekwame assessor of het portfolio inderdaad eigen materiaal bevat en of er voldoende vertrouwen is dat iemand echt die kennis en vaardigheden heeft.” De bevindingen worden vastgelegd in een persoonlijk ervaringscertificaat.
Is de uitkomst positief, dan ontvang je als payroll professional een Vakbekwaamheidsbewijs. Daarmee kun je aantonen dat je, op basis van jarenlange werkervaring, over de juiste kennis en vaardigheden beschikt voor het vakgebied van de payroll professional. Daarmee kun je in het NIRPA register worden geregistreerd.

Maak werkwijze inzichtelijk
“De uiteindelijke duur van de EVC procedure hangt af van het verzamelen van bewijsstukken voor het portfolio”, aldus Kempers. “Veel mensen die al een tijd bij dezelfde werkgever werken, leggen geen portfolio aan. Toch is het verstandig om dit te doen. Achteraf een portfolio aanleggen is veel moeilijker dan wanneer je een baan hebt. Ik adviseer elke payroll professional om dit regelmatig te doen. Maak je werkwijze inzichtelijk en toon deze aan met concrete voorbeelden.”

Onderdeel sollicitatieprocedure
Kempers verwacht dat een EVC procedure in de nabije toekomst steeds vaker een onderdeel zal zijn van een sollicitatieprocedure. Het is een methode om het personeelstekort in bepaalde sectoren sneller op te lossen dan via omscholing. Zo wordt de EVC procedure al ingezet in onder meer de jeugdzorg, GGZ en financiële sector. De methode is tevens een instrument voor een leven lang leren, waar de overheid nu zo op hamert.

Initiatief beroepsgroep
“Maar”, zegt Kempers. “Met deze EVC procedure neemt NIRPA het initiatief voor de beroepsgroep door de kennis en vaardigheden van professionals te toetsen via de onafhankelijke en door de overheid erkende NIRPA beroepscompetentieprofiel EVC Procedure.”

Meer informatie over de NIRPA Branchestandaard EVC procedure vindt u op onze website.