NIRPA Congres 2018

                                                                    

 

NIRPA Congres 2018: hét congres voor de Payroll Professional!

Zet 11 september 2018 nú in uw agenda. Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de tweede dinsdag in september het NIRPA Congres plaats bij MediaPlaza in Utrecht.

Door deel te nemen:

 • vergroot u uw vakkennis en vaardigheden;
 • breidt u uw professionele netwerk uit;
 • praat en denkt u mee over de toekomst van het vak;
 • worden er 40 PE punten toegevoegd aan uw PE dossier;
 • mist u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet.

De grote belangstelling voor deelname aan het NIRPA congres in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat dit jaar de plenaire sessies in een grotere zaal plaatsvinden. Dit is de Polar zaal – nog steeds in Media Plaza – met meer capaciteit, zodat we iedereen die aan het congres wil deelnemen kunnen faciliteren. Naast de plenaire sessies is het mogelijk om deel te nemen aan twee break-out sessies. Ook dit jaar worden er weer vier verschillende onderwerpen aangeboden waar uit gekozen kan worden. Dit geeft de mogelijkheid om actuele kennis op te doen over bekende onderwerpen ook om nieuwe kennisgebieden te ontdekken.

Naast het inhoudelijke en gevarieerde programma is er een informatiemarkt. Deze kan worden bezocht tijdens de inloop, pauzes en het buffet. Hier vindt u informatie over de Loonaangifteketen, opleidingen, softwareproducten en andere vakgerelateerde producten en diensten. Deelnemende organisaties aan de infomarkt.

Voor deelnemers aan het congres is er tijdens de ontvangst, pauzes en het buffet bovendien ruim gelegenheid om het zakelijk netwerk uit te breiden en nieuwe contacten te leggen.

De hoofdsponsor van het NIRPA congres 2018 is PHOCUS B.V.:

Roger Horz, directeur van PHOCUS B.V. licht het hoofdsponsorschap als volgt toe:

“PHOCUS B.V. vindt het zeer belangrijk dat salarisspecialisten beschikken over voldoende kennis over het complexe salarisvakgebied. Als specialist moet je in staat zijn je visie uit te dragen. Dit vraagt een kritische en flexibele opstelling. Om je status als specialist te borgen is permanente kennistoetsing en onderhouden van deze kennis van groot belang. Alleen zo blijf je de uiterst deskundige partner voor je directie en de medewerker.”

PE punten
Het bijwonen van het congres is goed voor 40 PE punten; de PE punten worden door het NIRPA binnen 10 werkdagen na afloop van het congres toegevoegd aan uw dossier in PE online.

De dagvoorzitter is Rutger Mollee.

Locatie en tijd

 • Jaarbeurs Utrecht – MediaPlaza – Supernova
 • 11 september 2018
 • Registratie en ontvangst met koffie en thee vanaf 12:45 uur
 • Aanvang programma vanaf 13:30 uur en duurt tot 20.00 uur (incl. buffet en gelegenheid tot netwerken)
 • Doelgroep: Payroll Professionals

Congresprogramma (onder voorbehoud)

13:30 – 13:40 Welkom en introductie – dagvoorzitter Rutger Mollee

13:40 – 14:10 Succesquiz door Joep van Deudekom – Joep van Deudekom aangeboden door PHOCUS B.V.
Een vrolijke interactieve quiz waarbij Joep van Deudekom (o.a. cabaretier NUHR, De Kwis, Het instituut) het publiek ludieke vragen voorlegt over de wetenschap achter succes!

14:10 – 14:40 Blockchain – Niek de Feijter, Xurux

14:40 – 14:50 Introductie sprekers break-out sessies

14:50 – 15:10 Pauze – met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en bezoeken informatiemarkt

15:10 – 16:10 Break-out sessie(s) A

 1. ‘Loonaangifteketen beantwoordt vragen over uitvoering wet- en regelgeving uit de praktijk van de salarisprofessional’ – Anita van Eck, rechtstoepasser LH Belastingdienst informatiemanagement, Mr Robert Rutgers, specialist LH, vakgroep coördinator LH, Belastingdienst MKB/Arnhem en Ben Schuurman voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst
 1. ‘Adviseren, tot hoe ver mag je gaan als Payroll Professional?’ – drs. René van Lare namens IPD Opleidingen.
 1. ‘International Payroll’ – Kenny Toekimin namens EST Services.
 1. ‘Je bent zelf de regisseur van je eigen loopbaan, ook na je 50e verjaardag!’ – Gary Damen namens NIDI

16:10 – 16:30 Pauze – met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en bezoeken informatiemarkt

16:30 – 17:30 Break-out sessie(s) B Herhaling

17:30 – 18:15 ‘De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de praktijk’– Dries Lawrence, ICTRecht
Handvatten voor salaris professionals en een uitleg van de verwerkersovereenkomst.

18:15 – 18:35 Presentatie resultaten NIRPA Trendonderzoek Salaris Professionals 2018

                           NIRPA update

                           Afsluiting congres

18:35 – 20:00 Borrel, buffet en NETWERKEN!

Aanvullende informatie Break-out sessie (s)

 1. ‘Loonaangifteketen beantwoordt vragen over uitvoerig wet- en regelgeving uit de praktijk van de salarisprofessional’ – Anita van Eck, rechtstoepasser LH Belastingdienst/Informatiemanagement, Mr Robert Rutgers, specialist LH, vakgroep coördinator LH, Belastingdienst MKB/Arnhem.
  In de dagelijkse praktijk heeft u als salarisprofessional te maken met veel wetten en regels. Wij bieden u de gelegenheid vragen te stellen over de toepassing hiervan in de salarisverwerking. Anita van Eck en Robert Rutgers, kennisspecialisten van de Belastingdienst, geven antwoord op vragen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: WTL, LIV en LKV, DBA en beoordeling arbeidsrelaties in de praktijk, sector premies/sector indeling, pensioen, WKR in de praktijk.
 1. ‘Adviseren, maar tot hoe ver mag je gaan als Payroll Professional?’ – drs. René van Lare namens IPD Opleidingen.
  Van salarisadministrateur naar salarisadviseur is al jaren het devies . Maar er wordt verwacht dat je als payroll professional van veel verschillende kennisgebieden op de hoogte bent en daarover advies kan geven. Maar waar ligt de grens bij het adviseren? Wat mag wel en wat mag niet. We vullen het uur met een mix van filosofie/ethiek en praktijkgerichte dilemma’s, met tips over hoe kun je die kunt aanpakken.
 1. ‘International Payroll’ – Kenny Toekimin namens EST Services.
  Het globaliseren van arbeidskrachten door factoren zoals vergrijzing, te kort aan vakbekwaam personeel in diverse landen en digitalisering/robotisering, heeft de afgelopen 2 jaren een enorme impact gehad op het werk van zowel de HR als de Payroll professionals. Hoe gaan we om met alle HR & Payroll perikelen als iemand vanuit Nederland naar het buitenland wordt uitgezonden of vanuit het buitenland naar Nederland? En hoe gaan we die Franse of de USA payroll volledig en juist inregelen en wat zijn de consequenties voor de IB-aangifte van de werknemer? Wat nou als een werknemer gelijktijdig in meerdere landen werkt?
  In deze workshop/bijeenkomst staat Kenny Toekimin stil bij veelvoorkomende internationale HR & Payroll zaken waarbij vakkennis een must is.
 1. ‘Je bent zelf de regisseur van je eigenloopbaan, ook na je 50e verjaardag!’ – Gary Damen namens NIDI
  Wij bieden een prikkelende en inspirerende sessie die je echt aan het denken zet. Durf jij het aan? Wat betekenen de snelle veranderingen in het vakgebied voor mijn toekomst en carrièreplanning? Voor de ervaren professional die 20-30 jaar werkzaam is in het salarisvak.

Aanmelding
Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli 2018 de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van honderd euro (€ 100,-*) in te schrijven.
Vorig jaar was het congres uitverkocht; er zijn al een groot aantal deelnemers die na afloop van het vorige congres gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om voor dit jaar een plaats te reserveren. Geldt dit voor u dan ontvangt u automatisch bericht van ons secretariaat. Het is dan niet meer nodig om u opnieuw aan te melden.
Het tarief voor deelname is voor niet NIRPA geregistreerden € 350,-*. Voor in het register ingeschrevenen professionals geldt vanaf 15 juli een prijs van € 200,-*. Alle bedragen zijn incl. koffie/thee en buffet na afloop.
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Via het inschrijfformulier kunt u de voorkeur voor de break-out sessie(s) aangeven middels een top 4 waarbij 1 de hoogste voorkeur is. Per sessie kan er een maximaal aantal deelnemers worden toegelaten. Aanmelden gebeurt op first come, first serve basis.

*) alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren is tot 10 augustus 2018 kosteloos, volledige restitutie van de inschrijvingskosten.
 • Bij annulering van 11 augustus 2018 tot 31 augustus 2018 wordt 50% van de inschrijvingskosten doorbelast.
 • Bij annulering ná 31 augustus 2018 is er geen restitutie van de inschrijvingskosten.