NIRPA Congres 2019 – uitverkocht

NIRPA Congres 2019: hét congres voor de Payroll Professional!

Het congres is uitverkocht. Aanmelden is alleen mogelijk voor de wachtlijst.

Zet 10 september 2019 nú in uw agenda. Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de tweede dinsdag in september het NIRPA Congres plaats bij MediaPlaza in Utrecht.

Door deel te nemen:

  • vergroot u uw vakkennis en vaardigheden;
  • breidt u uw professionele netwerk uit;
  • praat en denkt u mee over de toekomst van het vak;
  • worden er 40 PE punten toegevoegd aan uw PE dossier;
  • mist u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet

Naast de plenaire sessies is het mogelijk om deel te nemen aan twee break-out sessies. Dit jaar worden er maar liefst vijf verschillende onderwerpen aangeboden waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Dit geeft de mogelijkheid om actuele kennis op te doen over bekende onderwerpen maar ook om nieuwe kennisgebieden te ontdekken. Naast het inhoudelijke en gevarieerde programma is er een informatiemarkt. Deze kan worden bezocht tijdens de inloop, pauzes en het buffet. Hier vindt u informatie over de Loonaangifteketen, opleidingen, softwareproducten en andere vak-gerelateerde producten en diensten. Voor deelnemers aan het congres is er tijdens de ontvangst, pauzes en het buffet bovendien ruim gelegenheid om het zakelijk netwerk uit te breiden en nieuwe contacten te leggen.

De hoofdsponsor van het NIRPA congres 2019 is 2Xplain
Cas Bakker, directeur van 2Xplain, licht het hoofdsponsorschap als volgt toe:
‘Als kennisleverancier voor HR- en salarisadministrateurs werken wij al sinds de start met het NIRPA samen om meer erkenning voor de salarisprofessionals te realiseren. Het hoofdsponsorschap van dit jubileumcongres is voor ons een mooie mijlpaal. Wij gaan ook de komende jaren vol enthousiasme verder werken aan ons doel: samen alle salarisprofessionals voorzien van actuele vakkennis en kwaliteitsborging zodat het vak zich positief blijft ontwikkelen’.

PE punten
Deelnemen aan het congres is goed voor 40 PE punten; de PE punten worden door het NIRPA binnen 10 werkdagen na afloop van het congres toegevoegd aan uw dossier in PE online.

Locatie en tijd
• Jaarbeurs Utrecht – MediaPlaza – Supernova
• 10 september 2019
• Registratie en ontvangst met koffie en thee vanaf 12:00 uur
• Aanvang programma vanaf 13:00 uur en duurt tot 20.00 uur (incl. buffet en gelegenheid tot netwerken)
• Doelgroep: Payroll Professionals

Congresprogramma (onder voorbehoud)

12:00 – 13:00 Inloop met koffie en thee
13:00 – 13:10 Welkom en introductie – dagvoorzitter Rutger Mollee
13:10 – 13:40 Premiedifferentiatie WW, makkelijker gezegd dan gedaan – Jos van Weert namens 2Xplain

Vanaf 1 januari 2020 wordt in de loonheffingen uitgegaan van premiedifferentiatie naar type arbeidscontract. Voor vaste contracten geldt onder strikte voorwaarden een lage WW-premie. Voor alle andere contracten geldt een aanmerkelijk hogere premie. Dit klinkt redelijk simpel. Maar in de praktijk zal blijken dat het allemaal veel ingewikkelder is. Zo moet een aanvankelijk gekozen lage premie in een aantal gevallen met terugwerkende kracht worden gewijzigd in een hoge premie. Soms legt de Belastingdienst na afloop van een kalenderjaar een verplichting op om te corrigeren. Hoezo? Jos van Weert helpt u om goed voorbereid te zijn op de premiedifferentiatie.

13:40 – 13:50 Introductie sprekers break-out sessies
13:50 – 14:00 Wisselen naar break-out sessies
14:00 – 15:00 Break-out sessie(s) A

  1. ‘Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)/compensatieregeling transitievergoeding’ – Jo Weerts namens Rendement
  2. ‘Met Robotisering en HR Analytics meer tijd voor advies en begeleiding” – John Cohrs namens Exact
  3. ‘Take Your Payroll Career Global’ – Max van der Klis RPP namens GPMI
  4. ‘Actualiteiten loonheffingen; bijblijven is de kunst’ – Hans Tabak namens Fiscount
  5. ‘Het gegevensbelang van de loonaangifte’ – Diantha Croese en Frits Jager namens de Loonaangifteketen

15:00 – 15:30 Pauze – met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en bezoeken informatiemarkt
15:30 – 16:30 Break-out sessie(s) B
Herhaling

16:30 – 17:00 Pauze – met koffie/thee en gelegenheid tot netwerken en bezoeken informatiemarkt
17:00 – 17:10 ‘Eerder aanleveren Loonaangifte’ – Diantha Croese namens de Loonaangifteketen
17:10 – 18:10 ‘The busier, the better’ – Prof. Erik Scherder

Het overkoepelende thema van het NIRPA congres is “Leven lang leren”. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen, ook professioneel. Erik Scherder laat ons zien hoe we ons brein optimaal kunnen benutten om een leven lang te blijven leren.

18:10 – 18:30 NIRPA update
Afsluiting congres

18:30 – 20:00 Borrel, buffet en NETWERKEN!

 

Aanvullende informatie Break-out sessie (s)

1. ‘Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)/compensatieregeling transitievergoeding – Jo Weerts namens Rendement
Begin februari is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen in de Tweede Kamer. De ketenbepaling wordt aangepast, de rechtspositie van oproepkrachten en medewerkers in dienst via payrolling wordt verbeterd, er wordt een extra ‘redelijke grond’ aan de ontslagmogelijk- heden toegevoegd en het recht op transitievergoeding wordt uitgebreid. De geplande
ingangsdatum van de Wab is 1 januari 2020. De huidige 72 verschillende sectorfondspremies worden vervangen door 2 nieuwe premies: 1 hoge premie voor ‘tijdelijke contracten en 1 lage premie voor vaste arbeidsovereenkomsten. Zonder onderscheid tussen sectoren. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

2. ‘Met Robotisering en HR Analytics meer tijd voor advies en begeleiding’ – John Cohrs namens Exact
Robotisering en HR Analytics hebben meer met elkaar gemeen dan wordt gedacht. Beide nemen namelijk tijdrovend en saai werk uit handen waardoor je tijd overhoudt voor meer strategische activiteiten – denk bijvoorbeeld aan advies en begeleiding. Ontdek tijdens deze sessie aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je eenvoudig en effectief robotisering en HR Analytics inzet.

3. ‘Take Your Payroll Career Global!’ – Max van der Klis RPP namens GPMI
Dit is jouw introductie in Global Payroll!. In deze sessie, delen wij de basis van Global Payroll. Van wat een salarisadministratie “global” maakt, processen, technologie, aanbieder van services tot de mate van uitbesteden. We sluiten de sessie of met praktisch advies voor jouw start in de wereld van Global Payroll!

4. ‘Actualiteiten loonheffingen; bijblijven is de kunst’ – Hans Tabak namens Fiscount
Salarisadministratie draait om actuele details met directe gevolgen voor werkgevers en werknemers. Hans Tabak praat je bij over de actualiteiten op het gebied van de loonheffingen en geeft waardevolle tips voor jouw dagelijkse praktijk.
Aan bod komen onder andere:
• Evaluatie WKR
• Gebruikelijkheidstoets WKR
• Adviseren over verzekeringsplicht DGA
• Stand van zaken DBA
• Waardering van kantinemaaltijden
• LKV of LIV niet toegekend, wat dan?

5. ‘Het gegevensbelang van de Loonaangifte’ – Diantha Croese en Frits Jager
Jaarlijks worden 8,4 miljoen aangiften loonheffing door de Belastingdienst ontvangen. Salarisprofessionals spelen hierbij een belangrijke rol .De inhoud van de aangifte komt uit de loonadministratie welke op haar beurt gekoppeld kan zijn aan andere software zoals HRM- pakketten. Gegevens uit de aangifte komen terecht bij overheidsorganisaties die deze gebruiken voor de uitvoering van hun taken. Daarmee is de aangifte van belang voor bijvoorbeeld de vaststelling van inkomensafhankelijke regelingen, uitkeringen en pensioenen.

De kwaliteit van de aangifte is belangrijk. Wat controleren Belastingdienst en UWV voordat de aangifte wordt verwerkt? Waar bestaan de controles uit en wanneer worden ze uitgevoerd? Hoe wordt teruggekoppeld aan de inhoudingsplichtige? Wat draagt bij aan een goede aangifte? Het Ketenbureau Loonaangifteketen vertelt u hier graag meer over en neemt u, vanuit uw achtergrond als salarisprofessional, graag mee in de verwerking van de loonaangifte.

Aanmelding
Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 1 juli 2019 de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van honderd euro (€ 100,-*) in te schrijven. Vorig jaar was het congres uitverkocht; er zijn al een groot aantal deelnemers die na afloop van het vorige congres gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om voor dit jaar een plaats te reserveren. Geldt dit voor u dan ontvangt u automatisch bericht van ons secretariaat. Het is dan niet meer nodig om u opnieuw aan te melden.
Het tarief voor deelname is voor niet NIRPA geregistreerden € 350,-*. Voor in het register ingeschrevenen professionals geldt vanaf 1 juli een prijs van € 125,-*. Alle bedragen zijn incl. koffie/thee en buffet na afloop. U kunt zich aanmelden via onze website door middel van een inschrijfformulier. Via het inschrijfformulier kunt u de voorkeur voor de break-out sessie(s) aangeven middels een top 4 waarbij 1 de hoogste voorkeur is. Per sessie kan er een maximaal aantal deelnemers worden toegelaten. Aanmelden gebeurt op first come, first serve basis.

*) alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Annuleringsvoorwaarden
• Annuleren is tot 10 augustus 2019 kosteloos, volledige restitutie van de inschrijvingskosten.
• Bij annulering van 11 augustus 2019 tot 31 augustus 2019 wordt 50% van de inschrijvingskosten doorbelast.
• Bij annulering ná 31 augustus 2019 is er geen restitutie van de inschrijvingskosten.

NIRPA behoudt zich het recht voor wijzigingen in het congresprogramma aan te brengen