De salarisprofessionals van TMF Group zijn NIRPA gecertificeerd!

7 oktober 2021 | Persbericht

Persbericht 7 oktober 2021

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA register sluit TMF Group zich aan  bij NIRPA. NIRPA staat voor kwaliteitsborging van salarisprofessionals.  

Cindey Ekkebus RPP (Market Practice Lead HRP Team) 

Global reach, local knowledge! TMF Group streeft naar een volledige waarborging in zijn services.  Om de hoge kwaliteit te waarborgen aan onze HR & Payroll service klanten onderschatten wij niet  wat er gevraagd wordt van onze payroll professionals. Door de met regelmaat veranderende wet- en  regelgeving binnen ons vakgebied, vinden wij het belangrijk dat onze payroll professionals altijd up to- date zijn. Wij willen onze payroll professionals stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen en  kennis op te doen. De keuze om ons collectief te registreren in het NIRPA register is daarbij een  logisch gevolg.” 

Door registratie van de salarismedewerkers geeft TMF Group aan de kwaliteitswaarborg van het NIRPA  voor salarisprofessionals te ondersteunen en te erkennen. Permanente Educatie van de  salarisprofessionals bij TMF Group is bovendien door registratie geborgd.  

Meer informatie:  

NIRPA: www.nirpa.nl • info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48 TMF-Group tmf-group.com • T (020) 57 55600 •