De salarisprofessionals van WEA Deltaland zijn NIRPA gecertificeerd!

7 april 2022 | Persbericht

Persbericht, april 2022 

Via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals in het NIRPA register sluit  WEA Deltaland zich aan bij NIRPA. Het NIRPA staat voor kwaliteitsborging van  salarisprofessionals. 

Jaco Waardenburg (Hoofd Salarisadministratie): 

‘’Ook WEA Deltaland zegt ja tegen een registratie bij het NIRPA! Wij willen namelijk  het beste voor onze klanten en voor onze salarisprofessionals, de NIRPA registratie  is daarom een logische keuze. Door onze kwaliteit te blijven waarborgen kunnen wij  onze klanten inzicht geven in het nu en richting voor de toekomst.’’ 

Door registratie van de salarismedewerkers geeft WEA Deltaland aan de  kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals te ondersteunen en te  erkennen. Permanente Educatie van de salarisprofessionals bij WEA Deltaland is  bovendien door registratie geborgd. 

Meer informatie: 

NIRPA: www.nirpa.nl • info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48  
WEA Deltaland: www.weadeltaland.nl • T (088) 133 73 00 • info@weadeltaland.nl