Delta HR & Payroll sluit zich aan bij het NIRPA!

12 mei 2016 | Persbericht

Logo transparant delta

Delta HR & Payroll sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals!

Dhr. G.J. Doms (directeur) geeft een korte toelichting:
“Als dienstverlener staan we voor het toevoegen van actuele en relevante kennis en kunde op het gebied van salarisadministratie aan onze opdrachtgevers. Dit bouwen we nu uit met deze collectieve registratie van onze salarisprofessionals bij het NIRPA. Door deze certificering wordt de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening nog beter geborgd.” 

Door registratie van de medewerkers geeft Delta HR & Payroll aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen. De permanente educatie van de bij Delta HR & Payroll werkzame salarisprofessionals is bovendien door registratie geborgd. Inschrijving van de Delta HR & Payroll medewerkers is een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
Delta HR & Payroll: Delta HR & Payrollservice@deltapayroll.nl • T (0475) 38 91 50