Dion Salarisbureau sluit zich aan bij het NIRPA!

1 maart 2016 | Persbericht

Dion-Salarisbureau

Dion Salarisbureau sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals!

Leon ter Voorde (directeur) geeft een korte toelichting:
“Dion Salarisbureau staat al tientallen jaren garant voor kwaliteit van haar dienstverlening op het gebied van salarisverwerking en –advies. Met de inschrijving in het NIRPA register onderstrepen wij het belang van het voortdurend opleiden en bijscholen van onze adviseurs. Zij vormen uiteindelijk de basis van een professionele dienstverlening aan onze klanten.”

Door registratie van de medewerkers geeft Dion Salarisbureau aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen. De permanente educatie van de bij Dion Salarisbureau werkzame salarisprofessionals is bovendien door registratie geborgd. Inschrijving van de Dion Salarisbureau medewerkers is een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
Dion Salarisbureau: www.dionsalarisbureau.nl • info@dionsalarisbureau.nl • T (0523) 208200