Dit is er nieuw in het NIRPA beroepscompetentieprofiel

21 december 2017 | Blog

Dit is er nieuw in het NIRPA beroepscompetentieprofiel

Welke competenties, kennis en vaardigheden zijn vereist om het werk van salarisadviseur goed uit te voeren? Dat staat beschreven in het beroepscompetentieprofiel (BCP) van NIRPA. Paul Dorsemagen, lid van de Commissie Kwaliteitsborging NIRPA (Cie KBN) leidt het BCP-actualisatieproject. Hij licht de wijzigingen toe.

Het beroepscompetentieprofiel NIRPA is in 2014 voor het eerst opgesteld en wordt eens in de drie jaar geactualiseerd. Veranderingen in wet- en regelgeving maar ook andere invloeden als automatisering en digitalisering maken het vak van de salarisadministrateur complexer. Het BCP biedt houvast om zijn werk goed te kunnen doen. Opleidingsinstituten gebruiken het voor het samenstellen van trainingen en examens. Bedrijven zetten het beroepscompetentieprofiel in als extra instrument voor functionerings- en beoordelingsgesprekken van salarisprofessionals. En NIRPA gebruikt het als leidraad bij toetreding van geregistreerden.

Nieuwe aandachtspunten

De inhoud komt tot stand door panelbijeenkomsten met salarisprofessionals van diverse branches, softwareleveranciers en docenten. Daarnaast zijn diverse onderzoeken van marktpartijen enkele trendonderzoeken bronmateriaal voor het beroepscompetentieprofiel. Algemene tendens is dat de inhoud van het vak van salarisadministrateur verschuift van verwerker naar adviseur. Paul Dorsemagen doelt op advies over de toepassing van wet- en regelgeving over arbeidsvoorwaarden, subsidies, grensoverschrijdende arbeid, schijnconstructies en regelgeving rondom zzp’ers. Dit zijn nieuwe aandachtspunten binnen het beroepscompetentieprofiel. “Maar ook cybersecurity en privacybescherming raken het vak van de salarisadministrateur”, stelt Dorsemagen. “Het gaat vooral om bewustwording van het zorgvuldig omgaan met gegevens. De salarisadministrateur moet zorgen dat de continuïteit van de salarisverwerking goed blijft, niet dat die door een lek in de beveiliging in gevaar komt. Hoewel het voorkomen en dichten van lekken een taak is van de IT-afdeling en softwareleveranciers, moet de salarisadministrateur zich bewust zijn van beveiligingsrisico’s. Hij moet in staat zijn om die te signaleren richting management of opdrachtgevers.”

Actueel en tijdloos

De uitdaging bij het opstellen van een beroepscompetentieprofiel is de actualiteit zo tijdloos mogelijk te verwoorden omdat het document een aantal jaar mee moet. Dorsemagen: “Daarom spreken we in het document liever over een onderwerp dan over een specifieke wet. Zo is het voor opleiders duidelijk om aan dat onderwerp aandacht te besteden bij een training, ook als die wet wordt vervangen door een andere wet.”

Het aantreden van een nieuw kabinet brengt ongetwijfeld weer nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Hoewel de invoering niet direct zal plaatsvinden, is het volgens Dorsemagen zaak dat NIRPA-leden hier gespitst op zijn. En dat ze zich regelmatig bijscholen. “Zo laat je aan de markt zien, dat je bijblijft in het vakgebied.”

Communicatie steeds belangrijker

Juist die veranderende wetgeving zorgt ervoor dat de salarisadministrateur steeds zichtbaarder wordt in de organisatie en/of bij klanten. Niet alleen als loonverwerker maar ook als adviseur. Daarom is mondelinge en schriftelijke communicatie belangrijker voor het vak. Dorsemagen: “Daarbij gaat het niet alleen om communicatie met klanten en management, maar ook met andere disciplines als advocaten, notarissen en fiscalisten. Deze specialisten heeft de salarisadministrateur vaker nodig om klanten goed te kunnen adviseren.”

Automatisering

Ook op automatiseringsgebied zijn veranderingen gaande die zijn opgenomen in het beroepscompetentieprofiel. Een groeiend aantal salarisadministrateurs werkt met geïntegreerde systemen voor salaris, hr en financieel. De gegevens hoeven daardoor vaak niet meer ingevoerd te worden, omdat ze al in het systeem zitten. Voor de salarisadministrateur is het belangrijk te weten hoe hier mee om te gaan. “Ook functioneel beheer hoort nu bij het takenpakket”, zegt Dorsemagen. “Een bij NIRPA geregistreerde salarisadministrateur moet zelf in staat zijn om kleine wijzigingen door te voeren in de software. Denk aan bedrijfsspecifieke afwijkingen op de cao of arbeidsvoorwaarden. En hij moet kunnen testen of de gewenste uitkomst eruit rolt.”

Internationale mobiliteit

Internationale mobiliteit van personeel is ook nieuw in het beroepscompetentieprofiel. Nu grensoverschrijdend zaken doen makkelijker wordt, gaan meer Nederlanders in het buitenland werken en komt buitenlands personeel hier naar toe. Dat heeft gevolgen voor de salarisadministratie. “De salarisadviseur moet rekening houden met andere wet- en regelgeving of om hulp vragen aan anderen in het buitenland die er verstand van hebben.”

Cafetariamodel

Het cafetariamodel is ook opgenomen in het nieuwe beroepscompetentieprofiel. Daarbij kunnen medewerkers aangeven welke arbeidsvoorwaarden ze willen, uiteraard rekening houdend met de werkkostenregeling. “Daardoor wordt het beroep ingewikkelder, maar ook interessanter”, stelt Dorsemagen. Volgens hem zal het vak van salarisadministrateur verder blijven opschuiven in de richting van adviseur. De competenties zullen dan ook veranderen. Het is aan NIRPA-gecertificeerde professionals zaak om bij te blijven in hun vak om zo van toegevoegde waarde te blijven voor hun werkgever. Het beroepscompetentieprofiel bevat alle richtlijnen en kwaliteitseisen. Het document wordt als het nodig is tussentijds geactualiseerd.

Download hier het Beroepscompetentieprofiel