Een nieuwe mijlpaal voor het NIRPA: inschrijving van de 1000ste Payroll Professional! – Juni 2014

7 juni 2014 | Persbericht

Een nieuwe mijlpaal voor het NIRPA: inschrijving van de 1000ste Payroll Professional!

De Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is het kwaliteitswaarborg voor de Payroll Professional. Deze Payroll Professionals kunnen werkzaam zijn als ZZP’er, maar ook in dienst van accountantskantoren, administratiekantoren, softwareleveranciers of detacheerders. Daarnaast zijn er de Payroll Professionals die binnen organisaties verantwoordelijk zijn voor salarisadministratie en advies, in allerlei sectoren.

Het NIRPA is een onafhankelijke stichting en kent de volgende registers met bijbehorende titel (Benelux erkend): Register Payroll Professional (RPP)  Register Salarisadministrateur (RSa)  Bij inschrijving kan de titel RPP of RSa worden gevoerd.

1000ste inschrijving!
Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting heeft dhr. Harm Schweertman, werkzaam bij Raet, ingeschreven als de 1000ste Payroll Professional in het register. Dhr. Schweertman is ingeschreven in het register RPP op basis van het diploma CPS.

Kwaliteitswaarborg
In het kader van kwaliteitsborging voor de sterk veranderende werkzaamheden van de salarisadviseur blijkt er behoefte te zijn aan een register dat vastlegt welke kennis een afnemer van salarisdiensten mag verwachten van de aanbiedende partij en welke organisaties daaraan kunnen voldoen. Het kwaliteitswaarborg en de door het NIRPA per 1-1-2014 ingevoerde Gedrags- en Beroepscode worden inmiddels breed erkent door afnemers en aanbieders van payroll diensten. Hieruit blijkt de steeds groter wordende (h)erkenning van de titel en het toenemende belang van registratie.

Officiële uitreiking certificaat
Op het kantoor van Raet werd het certificaat van inschrijving uitgereikt aan dhr. Schweertman die bovendien een uitnodiging kreeg om als gast op het jaarlijkse NIRPA congres aanwezig te zijn. Bij deze feestelijk gebeurtenis hoort natuurlijk een passende taart. De taart werd symbolisch aangeboden aan alle Payroll Professionals die voldoen aan het kwaliteitswaarborg voor het vakgebied payroll.

S92A4859-2

Uitreiking certificaat aan de heer Schweertman

S92A4835

groep

V.l.n.r.:

H. Schweertman RPP,
M. Winkel (Manager Academy Raet),
B. Weggeman (Unitmanager Pensioenen & Uitkeringen Raet),
M. van der Sluis (Bestuurder NIRPA)

Meer informatie over NIRPA en inschrijving registers:• info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48