Essent sluit zich aan bij het NIRPA

20 februari 2017 | Persbericht

De payroll medewerkers van Essent zijn via collectieve inschrijving NIRPA gecertificeerd.

Pim Stevens, (Payroll Manager at Essent) geeft een korte toelichting:

“In de afgelopen drie jaar heeft Essent hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering van haar administratieve HR processen inclusief de salarisadministratie. Dit heeft er toe geleid dat onze processen inmiddels voldoen aan de internationale kwaliteitsnorm ISAE 3402. Onze medewerkers hebben hier uiteraard een sleutelrol in gespeeld, waarin er onder andere ook een collectief opleidingstraject voor PDL is doorlopen. De certificering bij Nirpa was daarmee een logische volgende stap die overigens ook geïnitieerd is door een van onze ervaren payroll specialisten.

De permanente educatie van de bij Essent werkzame salarisprofessionals is door registratie geborgd. Inschrijving van de Essent medewerkers is een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.


Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
Essent: www.essent.nlmediarelaties@essent.nl • T (073) 686 12 99