EVC mogelijk op basis van NIRPA branchestandaard

13 december 2018 | Persbericht

                                                                              

EVC mogelijk op basis van NIRPA branchestandaard

Toets je vakbekwaamheid via een EVC-procedure met de NIRPA EVC-Branchestandaard
Het NIRPA introduceert in samenwerking met het Nationaal Kenniscentrum EVC een ‘EVC procedure’ voor het vakgebied payroll. Met dit instrument kunnen je competenties als salarisprofessional officieel worden erkend en vastgelegd in een Nirpa Vakbekwaamheidsbewijs. De EVC procedure is bedoeld voor salarisprofessionals die lang werkzaam zijn in het vakgebied payroll, maar bijvoorbeeld geen diploma PDL of VPS hebben. Wil je laten vastleggen dat je over de juiste competenties en vaardigheden beschikt? Dat kan met de nieuwe EVC procedure gebaseerd op de NIRPA Branchestandaard.
Erkenning van de werkzaamheden van de Payroll Professional
Het NIRPA zet zich in voor de erkenning van de werkzaamheden van salarisprofessionals. Met het invoeren van de formele evc-procedure voor de NIRPA standaard voor de payroll sector draagt NIRPA bij aan een grotere bewustwording van de benodigde competenties en vaardigheden binnen het vakgebied. De EVC procedure geeft ervaren professionals zonder diploma de mogelijkheid vast te laten leggen welke kennis en vaardigheden ze in huis hebben die passen bij de beroepsvereisten. Dit kan belangrijk zijn voor de verdere carrière ontwikkeling binnen het vakgebied.

Kwaliteitsborging
Het verwerven van de formele status als EVC-branchestandaard vormt voor het NIRPA als instituut een mooie erkenning, maar ook voor het beroep en de kwaliteitsborging op het vakgebied payroll. EVC voor de arbeidsmarkt is een belangrijk instrument waarvoor afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen de overheid en de sociale partners.

Annie Kempers-Warmerdam, Directeur-Bestuurder Stichting Examenkamer – Nationaal Kenniscentrum EVC:
“De EVC branchestandaard voor salarisprofessionals is een mijlpaal voor het werkveld. Met een formele EVC procedure en registratie van kandidaten met een Vakbekwaamheidsbewijs in het beroepsregister neemt NIRPA een belangrijk initiatief voor de beroepsgroep. De kennis en vaardigheden van professionals, onafhankelijk getoetst op basis van een tevens door de overheid erkend NIRPA beroepscompetentieprofiel, wordt zo geformaliseerd”.

Lees ook de blog van Annie Kempers met verdere achtergrondinformatie over de EVC.

De EVC procedure wordt door een extern, daartoe gecertificeerd bureau uitgevoerd. Een aantoonbare werkervaring van minimaal 3 jaar is nodig om voor de procedure in aanmerking te kunnen komen. De rapportage van de EVC procedure geeft ook aan of opname in het NIRPA register mogelijk is. Bij voldoende aangetoonde competenties wordt het vakbekwaamheidsbewijs voorzien van het NIRPA logo verstrekt waarmee registratie in het beroepsregister van NIRPA mogelijk is.

Klik hier voor verdere informatie over het aanvragen van de procedure en kosten.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
Nationaal Kenniscentrum EVC: www.nationaal-kenniscentrum-evc.nlnationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl • T (055) 576 76 26