FAQ

Staat je vraag er niet bij, check ook het reglement of mail naar info@nirpa.nl of accreditatiebureau@nirpa.nl.

1. NIRPA registratie

Algemeen

Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gevolgde activiteiten in je dossier.

De besloten NIRPA LinkedIn groep is uitsluitend bestemd voor professionals die geregistreerd zijn in het RSa of RPP register. In de bevestigingsmail van je NIRPA registratie staat de aanmeldlink.

Kosten voor inschrijving gelden per kalenderjaar. De kosten voor inschrijvingen tot 1 september van enig jaar zijn € 250 excl. btw. De kosten voor inschrijvingen na 1 september van dat betreffende jaar zijn € 150 excl. btw.

Inschrijven

Als je minmaal 3 jaar aantoonbare werkervaring hebt in het vakgebied payroll kun je via de toetredingsprocedure laten beoordelen of je gekwalificeerd bent voor het register. Kijk hier voor meer informatie.

Ja, dat kan. Met een PDL® of VPS® diploma (afgegeven door de Associatie)  kun je je inschrijven in het NIRPA register, ongeacht wanneer het diploma is behaald.

De PE eis geldt per registratiejaar. Als je in de loop van het jaar inschrijft, dan worden de te behalen PE punten naar rato berekend. Je krijgt compensatiepunten voor de periode dat je niet ingeschreven bent geweest. 

Bij het aanmelden kun je aangeven onder welke organisatie je ingeschreven wordt. De organisatie die je hier kiest, ontvangt de factuur voor jouw registratie.

Sta je al geregistreerd, dan kun je de gegevens van je (nieuwe) werkgever, met daarbij het e-mailadres voor facturatie, sturen naar info@nirpa.nl.

Je kunt je inschrijven in het RSa register op basis van een PDL® diploma en in het RPP register op basis van een VPS® diploma. Beiden moeten zijn uitgegeven door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Uitschrijven

Ja. Je werkgever kan alleen doorgeven dat je niet meer bij hen in dienst bent en dat zij niet meer voor jouw registratie gefactureerd kunnen worden. Je moet zelf aan NIRPA laten weten of je geregistreerd blijft en de factuur op eigen naam ontvangt, via een nieuwe werkgever of dat je je uitschrijft. Houd hierbij rekening met de voorwaarde dat je moet opzeggen vóór 1 december.

Je registratie loopt door tenzij je opzegt. Een verzoek tot uitschrijving uit het register kan vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitschrijving worden gestuurd naar info@nirpa.nl

2. Mijn NIRPA account

Inloggen Mijn NIRPA

– Is je Mijn NIRPA account al geactiveerd? Zo niet, neem dan contact op via info@nirpa.nl.
– Probeer je direct in PE online in te loggen? Dit is niet meer mogelijk. Je kunt via je Mijn NIRPA account naar je PE online dossier.
– Klopt het e-mailadres dat je gebruikt om in te loggen? Probeer een ander e-mailadres.
– Kan het zijn dat er een oud wachtwoord is opgeslagen in je browser of wachtwoordenkluis? Verwijder dit en kies voor wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord aan te maken.
– Kan het zijn dat je nog geen akkoord hebt gegeven op reglement en gedragscode? Kijk of je dit alsnog kunt doen.

Lukt het inloggen nog steeds niet, neem dan contact op via info@nirpa.nl.

Ga naar de inlogpagina en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ Je vult vervolgens het e-mailadres in wat gekoppeld is aan je account. Je krijgt een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Op de homepage van de NIRPA website staat bovenin een knop ‘Mijn NIRPA’. Hiermee kom je direct op de inlogpagina.

Wijzigingen

Je kunt dit aanpassen in je Mijn NIRPA account onder ‘Mijn Gegevens’.

Wijziging van werkgever kun je doorgeven aan info@nirpa.nl. Dit kun je niet zelf wijzigen in je Mijn NIRPA account.

Je kunt je VPS diploma sturen naar info@nirpa.nl o.v.v. overschrijving naar RPP register. Wij zullen dit voor je aanpassen. Als er nog recht is op dispensatie, zullen wij dit toekennen.

3. Permanente Educatie (PE)

Punteneis

Voor RSa heb je 180 PE punten nodig, waarvan minimaal 100 kennispunten.
Voor RPP heb je 220 PE punten nodig, waarvan minimaal 140 kennispunten.
Let op: er tellen maximaal 80 Vaardigheidspunten mee per registratiejaar!

Ja, dat kan. De overschotpunten worden in februari van het nieuwe jaar automatisch in het PE online dossier verwerkt. Voor RSa geldt een maximum van 60 PE punten overschot. Voor RPP geldt een maximum van 80 PE punten overschot. 

Je mag een jaar onvoldoende PE punten hebben met als voorwaarde dat je het jaar erop volledig voldoet aan de punteneis. Mocht je het tweede jaar ook niet voldoen aan de punteneis, volgt verplichte uitschrijving. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd uitschrijven vóór 1 december. Doe je dit niet dan volgt er een factuur.

PE activiteiten

Staat de PE activiteit wel in de PE kalender, maar alleen de betreffende datum niet? Stuur dan een korte e-mail naar accreditatiebureau@nirpa.nl zodat wij de opleider kunnen vragen de betreffende datum alsnog toe te voegen.
Staat de PE activiteit ook niet in de PE kalender? Dan is de PE activiteit waarschijnlijk niet vooraf geaccrediteerd. Je kunt de PE activiteit toevoegen via Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd.  Let op, je hebt hiervoor een programma (met tijdsindeling) vanuit de opleider nodig en een bewijs van deelname.

NIRPA verwijdert in principe geen PE activiteiten, behalve als er na herhaaldelijke berichten geen geldig bewijs van deelname is toegevoegd aan de toegevoegde (vooraf geaccrediteerde) PE activiteit.
Alle toegevoegde vooraf geaccrediteerde PE activiteiten worden gecontroleerd op een geldig persoonlijk bewijs van deelname. Ontbreekt het juiste document, dan wordt er hierover via PE online een bericht gestuurd naar de professional. De professional krijgt de mogelijkheid om alsnog het juiste document toe te voegen. Als na een herinneringsbericht nog geen juist document is toegevoegd, wordt de betreffende PE activiteit door NIRPA verwijderd. Ook hiervan krijgt de professional bericht via PE online. 

Dit kan via Mijn dossier > Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd. Let op, je hebt hiervoor ook een bewijs van deelname, inhoudelijk programma en tijdsindeling vanuit de opleider nodig.

Dit kan via Mijn dossier > Toevoegen activiteit bekend in PE online of via de PE kalender door te klikken op het plusteken voor de betreffende activiteit.

Het beoordelen van de aanvraag is afhankelijk van de relevantie van de onderwerpen, inhoud en (effectieve) tijdsduur van de betreffende aanvraag.  Afhankelijk van de inhoud/onderwerpen kunnen er kennis en/of vaardigheids-algemene kennispunten worden toegekend.  

Als een PE activiteit niet in de PE kalender staat, kan dat verschillende redenen hebben.
1. Check of je de zoekfilter juist hebt ingevuld of zoek met een ander gegeven.
2. Het betreft een geaccrediteerde incompany training. Vraag de opleider naar het PE id-nummer.
3. De activiteit is niet vooraf geaccrediteerd. Je kunt een niet vooraf-geaccrediteerd activiteit toevoegen via Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd.

Als de activiteit niet vooraf geaccrediteerd is, voeg je de volgende informatie toe aan de aanvraag:
– persoonlijk bewijs van deelname. Hierop staan in ieder geval de titel en datum van de acitviteit, je eigen naam en de naam en logo van de opleider.
– inhoudelijk programma
– informatie over de tijden inclusief pauzetijden

Als de activiteit vooraf geaccrediteerd is, voeg je de volgende informatie toe aan de aanvraag:
– persoonlijk bewijs van deelname. Hierop staan in ieder geval de titel en datum van de acitviteit, je eigen naam en de naam en logo van de opleider.

Let op, een inschrijvingsbevestiging of factuur is géén geldig bewijs van deelname. Presentielijsten kunnen wij ook niet accepteren, omdat hier ook gegevens van andere deelnemers op staan. 

Nee. De activiteiten die je in een bepaald jaar volgt tellen alleen voor dat jaar.

Een aanvraag kan afgekeurd worden om verschillende redenen. Je ontvangt een bericht in PE online waarin de reden aangegeven is. 

Een aanvraag wordt teruggestuurd wanneer er benodigde informatie ontbreekt. Je ontvangt een bericht in PE online waarin aangegeven wordt welke informatie er nog nodig is. Je kunt de informatie dan toevoegen aan de oorspronkelijk aanvraag en deze opnieuw indienen. 

Dispensatie

Als je langer dan 3 maanden achter elkaar arbeidsongeschikt bent, kom je in aanmerking voor dispensatie. Je kunt de dispensatie aanvragen in je PE online dossier via Toevoegen overige activiteit > categorie dispensatie. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van je werkgever of arts waarin de de periode van het verlof genoemd staat. De dispensatie kan worden aangevraagd na afloop van het verlof of aan het einde van de periode. 

Ja, dat kan. Je kunt de dispensatie aanvragen in je PE online dossier via Toevoegen overige activiteit > categorie dispensatie. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van je werkgever of arts waarin de periode van verlof genoemd staat en de uitgerekende datum. De dispensatie kan worden aangevraagd voor de maximale wettelijke verloftermijn van zestien weken.

Ja, dat kan. Je kunt de de dispensatie aanvragen in je PE online dossier via Toevoegen overige activiteit > categorie dispensatie. Je hebt hiervoor vanuit de opleider een bewijs van inschrijving over het betreffende jaar nodig. Dit mag ook een in het betreffende jaar behaald certificaat van de opleiding zijn.
Opleidingen die geen of onvoldoende raakvlakken hebben met de salarisadministratie vallen niet onder de term Vervolgopleidingen. Je kunt de afgeronde opleiding aanvragen voor PE-beoordeling via Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd.

Berichten

Het bericht vind je bij Berichten in je PE online dossier. Dit staat rechts bovenin.  

De meldingen die op jou betrekking hebben, komen altijd op het hoofdscherm (envelopje) van je PE online dossier te staan . Bij Gegevens > Meldingen kun je instellen of je per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van meldingen die betrekking hebben op jouw dossier. Let op, het daadwerkelijke bericht staat bij Berichten in je PE online dossier. 

4. Overig

Om in aanmerking te komen voor het tarief van NIRPA geregistreerde professionals, log je eerst in in je Mijn NIRPA account. Vanuit je account kun je je aanmelden voor de bijeenkomst.