Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

23 augustus 2016 | Persbericht

 Nirpa_groot_150x94

Salaris professional onder druk door grotere adviesrol

Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

Ruim twee derde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}), maar ook door een hogere werkdruk (64{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}).

Ook in de toekomst wordt de functie van payroll professional zwaarder. 66{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab} geeft aan dat de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salaris professionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht (67{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}).

De verwachte verzwaring van de functie zien we ook terug in de benodigde competenties voor de functie van salaris professional. Met stip op één noemen de payroll professionals dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren.

Voor wat betreft inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal voor de salaris professional. 77{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab} van de ondervraagden gaf aan dat de payroll professional in de toekomst op dit terrein bekwaam moet zijn. Maar ook pensioen en arbeidsrecht komen voor in de top 5 als het gaat om inhoudelijke deskundigheid die de salaris professional nodig zal hebben in de toekomst.

Zakelijke communicatie (12{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}) en ICT-gebruik (33{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}) worden slechts door een klein deel van de salaris professionals gezien als vaardigheden die in de toekomst nodig zijn voor de uitoefening van het vak. Gezien de steeds verdergaande automatisering en toenemende mate van een adviserende rol in het vakgebied is dat opvallend.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salaris Professionals 2016, het grootste onderzoek naar de functie van salaris professionals in Nederland, gemeten onder ruim 1.000 salaris professionals. Trendonderzoek Salaris Professionals is een initiatief van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Performa Uitgeverij in samenwerking met Berenschot. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het NIRPA staat al sinds 2004 voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.

Het gehele Trendonderzoek Salaris Professionals wordt op 13 september 2016 gepubliceerd tijdens het NIRPA-congres in Utrecht. Vanaf dan is het volledige onderzoek ook op te vragen via het secretariaat van NIRPA.

Meer inhoudelijke informatie over dit onderwerp of naar aanleiding van het onderzoek:
Marcel van der Sluis (directeur NIRPA)
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66