HLB Van Daal & Partners sluit zich aan bij het NIRPA!

16 september 2014 | Persbericht

nirpalogoHLB Van Daal_ logo

 

 

HLB Van Daal & Partners Accountants & Belastingadviseurs, sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle payroll medewerkers!
HLB Van Daal heeft 14 kantoren met 300 medewerkers, voornamelijk in Brabant en Limburg.

Tijdens het NIRPA-congres op 9 september jl. is er aangekondigd dat HLB Van Daal & Partners alle daartoe gekwalificeerde payroll medewerkers gaat inschrijven in de registers van het NIRPA.

Edwin Verhoeven RA en Erik Koot AA, beiden partner van HLB, geven een korte toelichting:

“De collectieve registratie van onze payroll medewerkers past bij het borgen van kwaliteit van door ons aangeboden diensten. Bovendien geeft de registratie aan dat wij meer erkenning geven aan de plaats van onze payroll professionals binnen de organisatie. De NIRPA-registratie en bijbehorende PE-structurering zorgen er bovendien voor dat de relevante vakkennis is gewaarborgd en vastgelegd. Dit alles bevestigt de hoge mate van professionaliteit van onze payroll medewerkers.”

Door registratie van de medewerkers geeft HLB Van Daal & Partners aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen. De permanente educatie van de HLB Van Daal & Partners salarisprofessionals op het vakgebied van salarisadvies is bovendien door registratie geborgd. Inschrijving van de HLB Van Daal & Partners medewerkers is weer een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
HLB Van Daal & Partners: www.hlb-van-daal.nl • T (073) 549 44 10