Inschrijving van de 1250ste Payroll Professional!

7 januari 2016 | Persbericht

Steeds meer payroll professionals kiezen voor NIRPA certificering

Na de mijlpaal van de duizendste inschrijving in 2014 is de groei van de NIRPA-registers in de versnelling gegaan. De 1250ste Payroll Professional is in december 2015 ingeschreven!

Een duidelijk signaal voor de steeds grotere erkenning van de titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (Rsa) en de toegevoegde waarde van deze kwaliteitswaarborg. De groei is mede te danken aan collectieve inschrijvingen van bedrijven en organisaties.

Uitreiking certificaat
De uitreiking van het 1250ste certificaat voor NIRPA registratie aan Joost Hoogendoorn RPP, werkzaam als salarisadviseur bij het NIRPA gecertificeerde payroll team van HLB-Blömer.

NIRPA

V.l.n.r.: Anita Peek RPP, Roel Willemsen RSa, Marcel van der Sluis (NIRPA), Joost Hoogendoorn RPP, Glenn Hendriks RPP.

Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) werkt sinds de oprichting in 2004 aan de (h)erkenning van het vakgebied van de salarisadministratie. Het kwaliteitswaarborg wordt door registratie van de NIRPA certificeerde Payroll Professionals vastgelegd. Naast beheer van de registers RPP en RSa accrediteert het NIRPA relevante trainingen en opleidingen in het kader van Permanente Educatie voor de Payroll Professionals.

Bovendien heeft deze onafhankelijke autoriteit op het terrein van payroll accounting een Gedrags- en Beroepscode, inclusief Beroepscompetentieprofiel, ontwikkeld. Het NIRPA is gesprekspartner als vertegenwoordigen van de beroepsgroep van het Ketenbureau loonaangifteketen (LAK) en andere (koepel)organisaties.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48