Markt stelt hogere eisen aan salarisprofessionals – September 2014

7 september 2014 | Persbericht

nirpalogologo ecabo

 

 

 

Tijdens het NIRPA-congres op 9 september jl. is het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor salarisprofessionals gepresenteerd. Het beroepscompetentieprofiel vormt de basis van de beroepsregisters van NIRPA, het kwaliteitskeurmerk voor middelbare en hoger opgeleide salarisprofessionals.

Trend: Meer dienstverlening
Het vorige beroepscompetentieprofiel was uit 2010 en sindsdien is er veel gebeurd in het beroep. Steeds vaker werkt een salarisadministrateur als dienstverlener bij een externe verloner, bij een accountants- of administratiekantoor of als ZZP-er. Klanten willen steeds beter en sneller bediend worden. Daarom is er in het beroepscompetentieprofiel meer aandacht besteed aan commerciële aspecten en aan communicatieve vaardigheden. Daarnaast wordt van de salarisprofessional verwacht dat hij goed kan plannen.

Ook beschrijving voor senior-salarisadministrateur
In het beroepscompetentieprofiel staan niet alleen de basiseisen beschreven voor het beroepsregister RSa, maar ook de eisen voor de meer ervaren en hoger opgeleide salarisadministrateur in het beroepsregister RPP. Van de meer ervaren en hoger opgeleide salarisadministrateur wordt verwacht dat hij beschikt over adviesvaardigheid en dat hij voldoende kennis in huis heeft om complexe vraagstukken op te lossen. De salarisprofessional op dit niveau doet aan relatiebeheer, is soms mede verantwoordelijk voor acquisitie en kan teamwerkzaamheden coördineren en complexere rapportages opleveren.

Waarom een beroepscompetentieprofiel?
Een beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van de taken in een beroep, en van de kennis, vaardigheden en competenties die een beroepsbeoefenaar daarvoor nodig heeft. Het NIRPA voert twee openbare registers voor beroepsbeoefenaren in de salarisadministratie: Register Payroll Professional en Register Salarisadministrateur. Het beroepscompetentieprofiel en de aanvullende beschrijving met kennis- en vaardigheidseisen zijn de inhoudelijke ‘meetlat’ voor toelating tot één van de beroepsregisters. Bovendien kan NIRPA mede op basis van deze documenten bepalen of trainingen en seminars relevant zijn in het kader van Permanente Educatie. Tenslotte worden deze documenten van de beroepsgroep gebruikt door vakopleiders, als basis voor te ontwikkelen opleidings- en exameneisen. Het geactualiseerde beroepscompetentieprofiel zal door het NIRPA in de Gedrags –en Beroepscode voor 2015 worden opgenomen en daarmee de huidige Beroepscode 2014 vervangen. Het Beroepscompetentieprofiel is te lezen en downloaden via de NIRPA website.

Van en door beroepsgroep
Het nieuwe beroepscompetentieprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met de beroepsgroep. Salarisprofessionals hebben via interviews en via een grote panelbijeenkomst hun visie gegeven op het beroep. In dit proces is veel aandacht besteed aan representativiteit: verschillende soorten salarisadministrateurs hebben deelgenomen, want het beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor alle salarisprofessionals, ongeacht of ze werken voor een bedrijf, in de non-profit of als dienstverlener. Kenniscentrum ECABO heeft het onderzoek voor het beroepscompetentieprofiel begeleid. Naast een beroepscompetentieprofiel is ook een aanvullende beschrijving met specifieke kennis- en vaardigheidseisen voor salarisprofessionals opgesteld.

Zie voor meer informatie https://nlnirp-tulubyevo.savviihq.com/beroepscompetentieprofiel-2014/ en http://www.ecabo.nl/news/markt-stelt-hogere-eisen-aan-salarisprofessionals/#.VBa1HFcft-Y voor het beroepscompetentieprofiel en de kennis- en vaardigheidseisen.

Meer informatie:
NIRPA: Marcel van der Sluis, Bestuurder • T (033) 454 66 48  • mvandersluis@nirpa.nl
ECABO: Paul Dorsemagen, senior adviseur sector Financieel administratieve beroepen  • T (033) 489 20 77  •  M 06 212 711 07 • p.dorsemagen@ECABO.nl