Nieuwsbrief april 2018

5 april 2018 | Nieuwsbrief

NIRPA register groeit door!
Het aantal NIRPA gecertificeerde Payroll Professionals is in 2017 gestegen van 1440 naar 1574! We zien niet alleen groei door collectieve inschrijving van organisaties, maar ook doordat steeds meer salarisprofessionals zich op eigen initiatief bij NIRPA registreren: een mooie ontwikkeling!

Collectieve registratie van Quoratio bij het NIRPA!
Met ingang van april 2018 zijn alle salarismedewerkers van Quoratio NIRPA gecertificeerd. Een korte toelichting op de registratie:

Michel Brouwer (HR Directeur Quoratio)
“Het NIRPA-keurmerk is de standaard in onze branche. Dat wij nu iedereen aansluiten als geregistreerd payroll professional, is een nieuwe mijlpaal. Het laat zien dat wij de hoogste kwaliteit in kennis bieden. Daar ben ik erg trots op.”  Lees hier het volledige persbericht.

Accreditatiebureau
Per 1 februari is Renée Wesselman onze nieuwe NIRPA collega voor het Accreditatiebureau.

Payroll Praat! 2018
Op 24 april organiseert NIRPA weer de netwerkbijeenkomst Payroll Praat! Een prima gelegenheid om uw professionele netwerk uit te breiden, nieuwe vaardigheden te leren en met elkaar te praten over het salarisvak. Ook dit jaar zal Payroll Praat! plaatsvinden in de Mariënhof te Amersfoort.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
15:00 – 15:30 Ontvangst met koffie en thee
15:30 – 15:40 Welkom en introductie spreker
15:40 – 16:40 Van Perfectionist naar Optimalist door Roos Woltering
Meer tijd, meer aandacht, meer energie besteden aan je taak is zeker niet altijd beter. Sterker nog, je werk kan er zelfs van in kwaliteit teruglopen, doordat je het doel voorbij schiet. Leer wat nodig is om een optimaal resultaat te behalen door het streven naar perfectie los te laten en je werk in het grotere geheel van de organisatie te plaatsen
16:40 – 17:00 Publicatie NIRPA congresprogramma en introductieTrendonderzoek 2018
17:00 – 18:30 Netwerken met drankje en hapje

Deelnemen aan deze sessie is goed voor 10 Vaardigheidspunten.

Aanmelden kan via dit formulier. De kosten voor deze netwerkbijeenkomst bedragen € 17,50 exclusief BTW voor NIRPA geregistreerden. Introducees zijn uiteraard ook van harte welkom. De toegangsprijs voor de introducé bedraagt € 100,- exclusief BTW. Bij inschrijving in het NIRPA register 2018 door de introducé wordt het bedrag van € 82,50 exclusief BTW in mindering gebracht op de kosten registratie 2018.

PE registratie 2017 en certificaten 2018
De puntentelling voor de PE eis 2017 is afgerond. Er zijn naar aanleiding van de PE rapportage 30 professionals uitgeschreven, omdat zij niet aan de reglementaire PE eis hebben voldaan. De certificaten van de voor 2018 gekwalificeerde professionals zijn verzonden. Zijn de registratiekosten voor 2018 betaald en heeft u uw certificaat nog niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@nirpa.nl.

Invoeren PE activiteiten 2018
Wij willen u erop wijzen dat voor de categorie “niet vooraf geaccrediteerde” aanvragen het belangrijk is om de juiste informatie mee te sturen bij uw aanvraag voor punten: een dagprogramma (incl. pauzetijden) en een deelnamecertificaat uitgegeven door de opleider/organisatie waar u de training heeft gevolgd. Vooraf geaccrediteerde PE modules kunnen via PE online rechtstreeks via de PE agenda worden toegevoegd aan uw PE account. Ook hier dient een deelnamecertificaat te worden toegevoegd.

Nieuwe opleiders
Er zijn in het eerste kwartaal van 2018 twee nieuwe opleiders geaccrediteerd:
• Ter Zake Excel
• Nibud

Internationale Payroll kennis voor PE
Het onderwerp Internationale Payroll kennis als onderdeel van PE is in de commissie Kwaliteitsborging op 14 februari jl. besproken. De commissie is van mening dat, gezien de internationalisering van veel ondernemingen, er ook op het payroll vlak aanvullende kennis nodig kan zijn. Dit is per Payroll Professional verschillend en zal niet voor iedereen in ons register van toepassing zijn. Daarbij is het wel zo dat het NIRPA register zich primair richt op de Nederlandse wet- en regelgeving. Bovendien zijn er twee facetten aan het begrip Internationale Payroll:

1. Grensoverschrijdende payroll, waar deze de Nederlandse verloning en wet- en regelgeving raakt. Hieraan worden nu al PE punten toegekend.

2. Specifieke payroll kennis over verloning in een ander land met de daar geldende wet- en regelgeving. Dit is waar de commissie zich nu specifiek over uitgesproken heeft. De commissie heeft besloten dat er PE punten worden toegekend aan deze specifieke kennis verwerving; echter, het aantal PE punten dat men hiermee kan opvoeren voor het behalen van de PE eis is gemaximaliseerd op 25% van het totaal. Hiervoor is gekozen, omdat de focus van het register moet blijven liggen op de Nederlandse wet- en regelgeving.

Eind 2018 zal deze aanpassing worden geëvalueerd.

NIRPA Congres
Commissie Congresprogramma 2018
De voorbereidingen voor het NIRPA congres op dinsdag 11 september 2018 zijn in volle gang. Er is dit jaar voor de eerste keer een commissie congresprogramma bijeen geweest om input te geven over mogelijk te behandelen onderwerpen in de breakout- en plenaire sessies. Er zijn veel interessante onderwerpen besproken tijdens de bijeenkomst op 27 februari. Deze komen terug in het congresprogramma dat tijdens Payroll Praat zal worden gepubliceerd. Hartelijk dank aan de 10 deelnemers aan van de commissie.

Noteer dus in uw agenda: dinsdag 11 september 2018 – NIPRA congres – 13:00 – 20:00 uur (voorinschrijving is nog mogelijk via de website)