Nieuwsbrief april 2024

4 april 2024 | Nieuwsbrief

NIRPA registerbureau

Gefeliciteerd! Al 10 jaar NIRPA geregistreerd
In maart is er bij alle jubilarissen die in 2023 10 jaar geregistreerd waren, maar liefst 91, een persoonlijke attentie bezorgd. Namens NIRPA hartelijk gefeliciteerd!

Puntencontrole en verplichte uitschrijvingen
De puntencontrole 2023 is afgerond. Geregistreerden die (na herhaalde oproep van NIRPA) twee achtereenvolgende jaren niet hebben voldaan aan de minimaal vereiste PE punteneis zijn verplicht uitgeschreven. 

Openbaar register – NIRPA Certificaat
NIRPA geregistreerde professionals zijn terug te vinden in het Openbaar register, tenzij in het Mijn NIRPA account is aangegeven dat de gegevens niet getoond mogen worden. Vanaf het registratiejaar 2024 worden certificaten alleen nog op verzoek vrijgegeven.

Nieuwe medewerker
Even voorstellen:

Mijn naam is Annemieke Pouw en na ruim 20 jaar gewerkt te hebben in de grafische industrie, ben ik vanaf januari dit jaar aangesloten bij het team van het registerbureau.
Een grote verandering, maar zeer uitdagend en erg interessant.
Naast dat ik erg geniet van mijn gezin, vind ik het ook heerlijk om lange wandelingen te maken. Dit combineer ik vaak met natuurfotografie.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er vooral naar uit om mij bezig te houden met de organisatie van het NIRPA congres!

Save the date! NIRPA Congres 1-10-2024

Op basis van de onderwerpen die o.a. door de commissie congresprogramma zijn aangedragen wordt een mooi programma samengesteld. We verwachten begin mei het programma te publiceren.

Naast een gevarieerd programma en een informatiemarkt biedt het congres een uitstekende mogelijkheid om je professionele netwerk uit te breiden en samen met vakgenoten ideeën uit te wisselen.

Houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over het NIRPA Congres 2024 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Input gevraagd voor sessie ‘Controles loonaangifte’ op NIRPA Congres

NIRPA is in gesprek met de Belastingdienst en UWV over een mogelijke sessie rondom controles op de loonaangifte op het NIRPA congres. Er worden door de Belastingdienst en het UWV diverse soorten controles uitgevoerd op de loonaangifte; welke controles zijn er en hoe worden ze uitgevoerd?

Heb je specifieke vragen die je behandeld wilt hebben tijdens deze sessie, laat het vóór 11 april weten via info@nirpa.nl.

Nieuwe collectief geregistreerde organisaties

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende organisaties collectief aangesloten bij het NIRPA:

  • BvB Groep
  • ESJ
  • Hein Koning administratie en belastingadvies
  • OOvB adviseurs en accountants
  • Peple

Bij een collectief aangesloten organisatie zijn alle daartoe gekwalificeerde salarisprofessionals geregisteerd. De registratie kan plaats vinden op basis van het diploma  PDL® of VPS® of middels de toetredingsprocedure. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze relatiemanager Marcel Dix (marcel.dix@nirpa.nl).

Accreditatiebureau

PE punten Overige kennis en vaardigheden
Volg je een activiteit in de categorie Overige kennis en vaardigheden? Hou er dan rekening mee dat maximaal 80 PE punten in deze categorie meetellen voor de jaarlijkse punteneis. De overige punten moeten behaald worden in de categorie Wet en regelgeving Salaris en HR.

Check het aantal toegekende PE punten
Zijn er vooraf PE punten toegekend aan de acitviteit en is deze dus vooraf geaccrediteerd? Check het aantal PE punten in de PE-kalender. Je weet dan hoeveel PE punten de activiteit oplevert en in welke categorie de punten vallen.
De informatie hierover die door NIRPA is gepubliceerd is bindend.

Ga je een PE-activiteit volgen die niet vooraf is geaccrediteerd en twijfel je of deze in aanmerking komt voor PE punten en in welke categorie deze vallen? Neem dan gerust contact met ons op via accreditatiebureau@nirpa.nl

Tip: Kijk regelmatig in je dossier om te zien hoeveel PE punten je inmiddels behaald hebt en in welke categorie er nog punten behaald moeten worden.

Nieuw aangesloten opleiders

Eastwing 

Vijfhart IT opleidingen

Word jij waarnemer voor NIRPA?

Ben jij werkzaam in het salarisvak en vind jij de kwaliteit van scholing net zo belangrijk als wij? Informeer via info@nirpa.nl of je als waarnemer in aanmerking komt. 

Als waarnemer ben je lid van de commissie Evalutatie Permanente Educatie (EPE) en neem je jaarlijks ongeveer 4 activiteiten waar die vooraf zijn geaccrediteerd. Je werkt hierbij volgens een door NIRPA vastgesteld protocol. De kwaliteit van de activiteit staat centraal.

Vakgroepen

Tweede sessie NIRPA Vakgroep wet- en regelgeving
Op 28 maart jl. is de tweede sessie van de NIRPA Vakgroep wet- en regelgeving (w&r) gehouden met ruim twintig deelnemers. Op basis van een inventarisatieronde onder de deelnemers van de eerste sessie is een lijst met diverse thema’s ontstaan. Deze thema’s betreffen knelpunten in de uitvoering, ontstaan door de complexiteit van wet- en regelgeving dan wel door de wijze waarop wet- en regelgeving in specifieke software is geïmplementeerd.

Tijdens de twee sessie zijn drie thema’s vastgesteld die de komende periode in themagroepen nader worden uitgewerkt qua probleemstelling, knelpunten, oplossingsrichting(en) en standpunten vanuit de salarisprofessionals.

Dit zijn de thema’s 30%-regeling (buitenlandse werknemers), WAZO en minimumloon.

De komende periode gaan de themagroepen met deze thema’s aan de slag. Doelstelling is dat de NIRPA Vakgroep w&r eind mei / begin juni samen komt tijdens een fysieke sessie om de voorgang te bespreken en de eerste resultaten met de leden van de vakgroep te delen.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Vanuit Bureau Financieel Toezicht is het volgende item ontvangen, die wij graag met onze relaties delen:

Valse werkgeversverklaringen en hypotheekfraude
Door middel van valse werkgeversverklaringen en valse loonstroken worden regelmatig aanvragen gedaan voor hypotheken bij financiële instellingen. Door gebruik te maken van valse stukken is sprake van hypotheekfraude.
Lees verder

SPAWW

Vanuit Stichting PAWW is de volgende mededeling ontvangen, die wij graag met onze relaties delen:

Automatische PAWW-aangifte via salarissoftware
Via de Standaard voor Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) vermindert u de kansen op fouten in de Pensioen en Loon-aangifte aanzienlijk. Daarnaast zijn er voor de indiener minder administratieve lasten. Dat komt doordat de salarisgegevens automatisch worden uitgewisseld. Ook de aangifte aan Stichting PAWW kan sinds 1-1-23 plaatsvinden via UPA. Dit naast de al bekende aangiftekanalen, zoals de bulkaangifte voor administratiekantoren en de reguliere aangifte via het portaal van spaww.nl.
Lees verder

NIRPA reglement

Contact registerbureau

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij het graag. Je kunt ons bereiken via info@nirpa.nl.