Nieuwsbrief april

6 april 2021 | Nieuwsbrief

PE eis 2021
In 2020 is er een eenmalige aanpassing geweest van de PE eis i.v.m. de COVID-19 situatie en de beperkingen die dat opleverde voor het volgen van permanente educatie, met name in de eerste helft van 2020. Aangezien het aanbod van online trainingsmogelijkheden voor PE sinds medio vorig jaar een enorme vlucht heeft genomen, moet het behalen van de PE punten wat dat betreft geen belemmering meer zijn. Voor 2021 geldt dan ook de reguliere PE eis conform het NIRPA reglement (180 RSa / 220 RPP).

Mochten er gedurende het jaar alsnog omstandigheden zijn die een aanpassing van de PE eis rechtvaardigen dan kan de commissie kwaliteitsborging daar een uitspraak over doen.

Certificaten 2021
De certificaten voor registratie worden digitaal voor u aangemaakt in uw dossier in PE online. Wanneer u heeft voldaan aan de PE eis van 2020 én de factuur voor registratiekosten 2021 heeft betaald, wordt het certificaat vrijgegeven in uw dossier. Wanneer u aan beide voorwaarden heeft voldaan, maar nog geen certificaat heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met het NIRPA secretariaat. Het digitale certificaat is extra beveiligd met een persoonlijke QR code.

Puntencontrole en verplichte uitschrijvingen 2020

Er zijn n.a.v. de PE puntencontrole 24 professionals uitgeschreven op basis van het niet behalen van de vereiste PE eis uit het reglement. Deze professionals mogen de titel RSa/RPP niet meer voeren.

Wijzigen gegevens in PE online
Op dit moment is NIRPA bezig om een vernieuwde NIRPA omgeving op te zetten. Hierdoor zijn de velden in PE online tijdelijk ‘bevroren’ voor het doorvoeren van aanpassing door de professional zelf. Wanneer u een wijziging wilt doorvoeren in uw dossier kunt u dit per mail sturen naar info@nirpa.nl.

Binnen een afzienbare periode zal dit geheel opengesteld worden voor wijzigingen door de professional zelf. Onze excuses voor het ontstane ongemak.

Payroll Praat!
De netwerkbijeenkomst Payroll Praat! kan dit voorjaar niet doorgaan. Gezien het karakter van de bijeenkomst leent deze zich niet voor een online variant. Na de zomer wordt bepaald of er later in het jaar alsnog een Payroll Praat! bijeenkomst wordt georganiseerd.

NIRPA Congres 2021
Er zal dit jaar sowieso een NIRPA congres worden georganiseerd. Afhankelijk van wat de omstandigheden en mogelijkheden zijn, streven we naar een congres met fysieke bijeenkomst. Als dit niet of beperkt mogelijk is, wordt een hybride of online versie van het congres georganiseerd. De datum van het congres wordt vóór eind april bekend gemaakt.

Tweede rondetafelgesprek NIRPA – Stichting PAWW (SPAWW)
Hoe kunnen we in het belang van de salarisprofessionals en goede uitvoering van de regeling PAWW de communicatie en informatie met de doelgroep salarisprofessionals in de toekomst verbeteren. Met  dit doel is vorig jaar februari een gesprek georganiseerd vanuit NIRPA met SPAWW. Een vervolggesprek  hierop was op 24-03 jl. Deelnemers aan dit gesprek vanuit NIRPA waren 11 salarisprofessionals, SPAWW (uitvoerder van de PAWW-regeling), Visma Idella (administrateur voor SPAWW), Loonaangifteketen (UWV/Belastingdienst/CBSD). Er is een update gegeven van de ondernomen acties sinds vorig jaar. Daarnaast is de rapportage van de usability test van het werkgeversportaal besproken. Zes salarisprofessionals vanuit NIRPA hebben hieraan meegedaan. De bevindingen uit het rapport worden momenteel geanalyseerd. Daar komt een lijst met verbeterpunten uit, die worden gecategoriseerd en geprioriteerd. Deze sessie voegt daar verdere verdieping aan toe, waarmee SPAWW de komende periode verbeteringen kan doorvoeren. De gemakkelijk door te voeren verbeteringen kunnen in Q2 al opgepakt worden, de lastiger (bijv. meer programmeerwerk) issues later in het jaar.

Vanuit NIRPA wordt geconstateerd dat er een behoorlijk “verlanglijstje” met verbeterpunten is geïdentificeerd. SPAWW is blij met de samenwerking, die een agenda opleverde voor 2020 waarmee een fiks aantal verbeteringen werd gerealiseerd. Ook het professioneel uitgevoerde onderzoek in samenwerking met de NIRPA-achterban heeft opnieuw waardevolle inzichten en actiepunten opgeleverd voor de agenda 2021. Een beknopt verslag wordt op korte termijn via PE online aan alle professionals verstuurd zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen.

PE klankbordgroep
Begin van dit jaar er een oproep gedaan vanuit NIRPA aan geregistreerde professionals om zich aan melden voor de PE klankbordgroep. Inmiddels is de klankbordgroep samengesteld. Deze wordt gevormd door 10 salarisprofessionals. Uw medewerking werd gevraagd via de enquête over PE die door NIRPA aan alle professionals is gemaild. We hebben een groot aantal reacties op de enquête gekregen, hartelijk dank voor uw input!

Mijn NIRPA
Mijn NIRPA, het nieuwe platform voor bij NIRPA registreerde salarisprofessionals zal zoals het er nu naar uitziet in het tweede kwartaal worden gelanceerd. Er is enige vertraging ontstaan vanwege technische aanpassingen n.a.v. feedback door de testgroep.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau

PE activiteiten
Nu de puntencontrole over het jaar 2020 is afgerond en de (eventuele) overschotpunten zijn doorberekend, worden aanvragen over het jaar 2020 niet meer in behandeling genomen.

Heeft u vragen over PE activiteiten zoals bijvoorbeeld onderstaand beschreven, laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl  of bel naar 06-15607562. Wij helpen u graag verder!

– Ik wil een vooraf geaccrediteerde cursus toevoegen aan mijn dossier in PE-online, maar de betreffende datum staat er niet bij
– Ik kan een vooraf geaccrediteerde cursus niet terugvinden in PE-online,
– Ik wil een cursus volgen, maar wil graag weten of deze cursus in aanmerking komt voor PE- punten
– Kom ik in aanmerking voor dispensatie?

In de verkorte handleiding op onze website staat beschreven hoe en met welke bijlagen u de activiteiten in PE-online kunt opvoeren.

Check regelmatig de PE-kalender voor een up-to-date overzicht van het geaccrediteerde aanbod.  Gedurende het hele jaar worden nieuwe evenementen hieraan toegevoegd.

Nieuwe Opleider
In januari 2021 is een nieuwe opleider geaccrediteerd: Alette den Exter Tekstadvies en -Training.