Nieuwsbrief december 2017

21 december 2017 | Nieuwsbrief

In deze laatste nieuwsbrief van 2017 willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar.

In juli van dit jaar bereikte het NIRPA een nieuwe mijlpaal; de inschrijving van de 1500ste Payroll Professional. Ook dit jaar groeit het aantal geregistreerde professionals weer flink, we verwachten het jaar te eindigen met meer dan 1560 geregistreerde professionals! De groei van de registers toont aan dat er steeds grotere erkenning is van de titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). Bovendien wordt NIRPA certificering steeds belangrijker voor organisaties en professionals die kwaliteitsborging van de salarisverwerking willen vastleggen .

Payroll Praat en het NIRPA Congres

De NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! en het NIRPA congres waren beiden zeer succesvol en werden goed gewaardeerd door de bezoekers. Met name de keynote speech van Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens) over de nieuwe EU privacy wetgeving  was voor veel congresbezoekers een eye opener om hiermee aan de slag te gaan.

Trendonderzoek salaris professionals 2017

Uit de tweede editie van het NIRPA Trendonderzoek was een van de uitkomsten dat de werkdruk voor payroll professionals weer fors is toegenomen. Tweederde van alle professionals heeft te maken met méér werk dan in 2016, driekwart heeft ook te maken met complexer werk. Deze stijging zet alleen maar verder door: voor 2018 verwacht bijna 70% dat hun functie zwaarder wordt. Eén van de redenen is dat men meer advies opvraagt bij de salaris professional, o.a. over arbeidsvoorwaarden en -contracten.

Actualisatie Beroepscompetentieprofiel (BCP)

Het NIRPA heeft in 2014 het initiatief genomen voor het publiceren van het BCP. Het BCP wordt inmiddels als branche standaard gezien en door veel organisaties, professionals en opleiders gebruikt. Het was tijd om na drie jaar het BCP te actualiseren. Snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied hebben geleid tot aanpassingen van competenties en vaardigheden binnen het BCP. Voorafgaande aan het NIRPA congres is op 12 september jl. een panelbijeenkomst geweest met een vertegenwoordiging van professionals uit het register. Bij de samenstelling van deze groep is er veel aan gelegen geweest om een brede vertegenwoordiging uit veel sectoren deel te laten nemen: overheid, zorg en welzijn, accountancy, specialisten in wet en regelgeving en betrokken bij opleiding en examinering van salarisprofessionals. Deskresearch en interviews met professionals hebben geleid tot een aangepast BCP dat per vandaag wordt ingevoerd. De nieuwe versie van het BCP is te downloaden via onze site. In de vandaag gepubliceerde blog met de projectleider van de BCP herziening, Paul Dorsemagen, worden de wijzigingen toegelicht.

Wijzigingen reglement per 01-01-2018

Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2018 voor de volgende artikelen: Artikel 2.2 a, 3.2 a 4.6 a en 6. Deze wijzigingen worden via PE-online naar de Professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2018. Het reglement 2018 is te downloaden via de website.

Registratie en certificaten 2018

Het NIRPA werkt met digitale facturatie. Mocht u 31 januari 2018 nog geen factuur hebben ontvangen dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden: info@nirpa.nl. Als de factuur is betaald en u aan de PE-punteneis heeft voldaan zal het certificaat voor 2018 worden toegestuurd.

Invoeren PE activiteiten 2017

Het is belangrijk dat u al uw PE-punten heeft ingevoerd voor 2017. Als u trainingen/opleidingen heeft gevolgd en deze nog niet via uw PE-online account heeft ingevoerd doet u dit dan alsnog. Vergeet niet om altijd een bewijs van deelname bij te sluiten om punten te kunnen opvoeren. Het is nog tot 1 februari 2018 mogelijk uw PE-activiteiten over 2017 in te voeren in uw dossier op PE-online. Daarna zal de PE puntencontrole worden gesloten. Vragen over het invoeren? Stuur dan een e-mail naar info@nirpa.nl.

Dispensatie 2017 

Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de huidige registratieperiode 2017 worden aangevraagd.

Reserveert u de volgende data alvast in uw agenda? -Dinsdag 24 april 2018 – Payroll Praat! – 15:00 – 18:30 uur – Amersfoort. -Dinsdag 11 september 2018 – NIPRA congres – 13:00 – 20:00 uur (voorinschrijving is nog mogelijk via de website)

Het NIRPA-team wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018!