Nieuwsbrief december 2019

23 december 2019 | Nieuwsbrief

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het jaar 2020.

Registers RSa en RPP
Ook in 2019 is het aantal geregistreerde NIRPA professionals weer flink gestegen. We begonnen dit jaar met 1730 geregistreerden en eindigen het jaar boven de 1900! Weer een groei van 10%. De titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa) worden steeds meer erkend door organisaties en professionals die kwaliteitsborging van de salarisverwerking als afnemer of aanbieder van salarisdiensten hoog in het vaandel hebben staan. We zien ook steeds meer NIRPA gecertificeerde professionals binnen semioverheid instanties!

Payroll Praat en het NIRPA Congres
De NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! en het NIRPA congres waren beiden zeer succesvol en werden goed gewaardeerd door de bezoekers. Payroll Praat is in 2020 op 2 april 2020 in het Muntgebouw te Utrecht.

Het NIRPA jubileumcongres 2019 kreeg zelfs de hoogste waardering ooit: een 8.4! Een mooie bekroning op 10 jaar NIRPA congres. Uiteraard gaan we er alles aan doen ook in 2020 weer een inspirerend congres neer te zetten. Belangrijk om te weten: het congres zal NIET zijn op de eerder aangekondigde datum van 8 september, maar op Donderdag 3 september! Helaas zijn we genoodzaakt het congres 5 dagen te vervroegen i.v.m. beschikbaarheid van de juiste locatie.
Goed om alvast in de agenda vast te leggen.

Aanmelden voor Payroll Praat! 2020 kan hier en voor het NIRPA Congres 2020 klik hier.

Commissie programma NIRPA Congres 2020
Graag nodigen wij NIRPA geregistreerde professionals uit om mee te denken over de invulling van het congres. Heeft u ideeën over mooie onderwerpen en wilt u meepraten over de invulling van de sessies van dit jaar, meldt u dan aan. Er wordt eenmalig een bijeenkomst van 2 uur georganiseerd op een nader te bepalen datum. Aanmelden voor deze commissie kan tot uiterlijk 31 januari via info@nirpa.nl. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers.

Wijzigingen reglement per 01-01-2020
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2020 en zijn via PE-online naar de professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2020. Het reglement 2020 is te downloaden via de website.

Registratie en certificaten 2020
Het NIRPA werkt met digitale facturatie en digitale certificaten. Mocht u 31 januari 2020 nog geen factuur hebben ontvangen, dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden: info@nirpa.nl. Als de factuur is betaald en u aan de PE-punteneis heeft voldaan, zal het digitale certificaat voor 2020 zichtbaar zijn in uw persoonlijke omgeving binnen PE online. Het digitale certificaat is extra beveiligd met een persoonlijke QR code.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau
Invoeren PE activiteiten 2019
Het is belangrijk dat u al uw PE-punten, behaald in het jaar 2019, uiterlijk 31 januari 2020 heeft ingevoerd in PE-online. Daarna zal de PE puntencontrole worden gesloten.

Afhandeling aanvragen PE-online
Door de piekdrukte in december en januari, kan het afhandelen van uw aanvraag langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Juiste opvoering van uw aanvraag met de benodigde documenten bespoedigt de afhandeling.

Vooraf geaccrediteerd
– Een bewijs van deelname waaruit blijkt dat u aanwezig bent geweest in de vorm van een persoonlijk certificaat/diploma/deelnamebewijs verstrekt door de opleider.
Ga naar ‘mijn dossier’ in PE online en klik vervolgens op: ‘Toevoegen activiteit’ en kies daarna voor ‘Opleiding in systeem bekend’.

Niet vooraf geaccrediteerd
– Een bewijs van deelname waaruit blijkt dat u aanwezig bent geweest in de vorm van een persoonlijk certificaat/diploma/deelnamebewijs verstrekt door de opleider.
– Een uitgebreid programma met tijdsindeling van de opleider (begin- en eindtijden van alle besproken items en vermelding van alle pauzes- koffie/thee/lunch/diner etc. – en de duur hiervan).
Ga naar ‘mijn dossier’ in PE online en klik vervolgens op ‘Toevoegen individuele activiteit’. Selecteer ‘datum voltooid en ga naar ‘volgende’ en kies vervolgens voor de categorie: ‘Scholing NIET vooraf geaccrediteerd door NIRPA’.

Dispensatie 2019
Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de huidige registratieperiode 2019 worden aangevraagd.
– Bij aanvraag van dispensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet een schriftelijke verklaring van de werkgever of (arbo-) arts worden bijgesloten.
– Bij aanvraag van dispensatie i.v.m. het volgen van een opleiding, vragen wij om het bewijs van inschrijving over het betreffende jaar, verstrekt door de opleider.
Ga naar ‘mijn dossier’ in PE online en klik vervolgens op ‘Toevoegen individuele activiteit’. Selecteer ‘datum voltooid, ga naar ‘volgende’ en kies vervolgens voor de categorie: ‘Dispensatie’.

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl of bel naar 033 – 7999357. Wij helpen u graag verder!

Een nieuwe look
Vol vertrouwen en enthousiasme 2020 tegemoet met nieuwe NIRPA logo’s.
We blijven, net als het vakgebied van de salarisprofessional, in beweging!

Het NIRPA team wenst u fijne feestdagen en een goed 2020!