Nieuwsbrief december 2021

21 december 2021 | Nieuwsbrief

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar een korte terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022.  

Registers RSa en RPP  

Ook in 2021 is het aantal bij NIRPA geregistreerde salarisprofessionals en collectief aangesloten  organisaties weer gestegen. Nadat we vorig jaar de 2000ste salarisprofessional hebben kunnen  inschrijven stijgt het aantal geregistreerden door naar 2130. Mooi om te constateren dat de groei van de  registers onverminderd doorgaat.  

Wijzigingen reglement per 01-01-2022  

Het reglement is opnieuw ingedeeld. Hierdoor zijn de hoofdstukken anders samengesteld, met als  belangrijkste wijzigingen:  

  • Hoofdstuk inschrijving en uitschrijving is gesplitst  
  • Hoofdstuk PE online is gewijzigd in Mijn NIRPA  
  • Artikel 3.3.4 Arbeidsongeschiktheid termijn is aangepast van 4 naar 3 maanden. 
  • Toegevoegd artikel 8.4  

Het volledige reglement is te vinden in je eigen Mijn NIRPA omgeving onder Documentatie –>  Reglement. Het reglement is tevens te downloaden via onze website.  

Terugblik 2021: NIRPA Congres  

Op 12 oktober werd dit jaar het NIRPA congres gehouden, achteraf gezien een gelukkige timing. Met  totaal 500 deelnemers en 27 informatie-stands was het weer een congres als vanouds. Met veel  positieve reacties en een gemiddelde waardering van een 7.6 door de deelnemers kijken we tevreden  terug op deze mooie congresdag.  

PE klankbordgroep  

Het NIRPA hecht grote waarde aan de aansluiting van PE bij de opleidingsbehoefte van de  salarisprofessionals. Daarom is er dit jaar een klankbordgroep PE samengesteld uit NIRPA gecertificeerde  professionals over de huidige en toekomstige invulling van PE. Bovendien is er een enquête uitgezet  onder alle bij NIRPA geregistreerde professionals waarin we vragen hebben voorgelegd om te toetsen in  hoeverre het bestaande opleidingsaanbod in PE aansluit bij de behoefte van de salarisprofessionals. Als  resultaat uit de enquête kwam een gemiddelde score van een 7-8 voor Kennis en voor Vaardigheden. Op  het gebied van opleidingen rond salarissoftware blijft de waardering achter en is er overleg met de  softwareleveranciers opgestart om hier verbetering in aan te brengen.  

MIJN NIRPA  

Mijn NIRPA, het nieuwe platform voor bij NIRPA registreerde salarisprofessionals is per juni gelanceerd.  Het platform biedt via single sign on ook toegang tot PE online. Inloggen via PE online is daarmee komen  te vervallen. Via mijn NIRPA kunnen documenten en informatie worden geupload. Indien je een nieuwe  werkgever hebt of de facturatie informatie is gewijzigd, vernemen wij dat graag via info@nirpa.nl. In  2022 wordt Mijn NIRPA verder uitgerold.

Registratie en certificaten 2022  

Het NIRPA werkt met digitale facturatie en digitale certificaten. Mocht je 31 januari 2022 nog geen  factuur hebben ontvangen, dan verzoeken wij je dit bij het secretariaat te melden via info@nirpa.nl. Als  de factuur is betaald en je aan de PE-punteneis hebt voldaan, zal het digitale certificaat voor 2022  uiterlijk op 31 maart zichtbaar zijn in jouw persoonlijke omgeving binnen PE online. Het digitale  certificaat is uitgerust met een persoonlijke QR code, waarmee de gegevens zichtbaar worden zoals je in  het register vermeld staat.  

Uitgelicht door het Accreditatiebureau:

Invoeren PE activiteiten 2021  

Het is belangrijk dat alle PE activiteiten van 2021 op de sluitingsdatum van 31 januari 2022 opgevoerd  zijn in PE online. Na deze datum kunnen wij je aanvraag niet meer in behandeling nemen.  

Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE  punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor jou van toepassing is, moet dit tijdig aangevraagd  worden volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de  huidige registratieperiode 2021 worden aangevraagd.  

Check voor het opvoeren van activiteiten in PE-online onze verkorte handleiding ‘opvoeren PE activiteiten’ op onze website.  

Afhandeling aanvragen PE-online  

Door de piekdrukte in december en januari, zal het in behandeling nemen van je aanvraag of e-mail  langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen begrip hiervoor. Wij streven er naar om aanvragen binnen 10  werkdagen af te handelen, het kan echter meer tijd in beslag nemen. Juiste opvoering van de aanvraag  met de benodigde documenten bespoedigt de afhandeling.  

Heb je vragen over deze onderwerpen? Laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl. Wij  helpen je graag verder!  

NIRPA publiceert het geactualiseerde Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor  Salarisprofessionals.  

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft de werkzaamheden met competenties en vaardigheden die  nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Het BCP is een leidraad voor verdere voor ontwikkeling  van salarisprofessionals en de bijbehorende competenties en vaardigheden. Daarnaast dient het  beroepscompetentieprofiel als input voor opleidingen in het beroepsonderwijs en bij particuliere  opleiders. De functie-eisen genoemd binnen het BCP hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van  de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties.  

Het vakgebied payroll is continue in ontwikkeling. Veranderingen volgen elkaar snel op. De competenties  en vaardigheden van de salarisprofessionals moeten daarin mee ontwikkelen, net zoals opleidingen  binnen het vakgebied zoals PDL en VPS. Door de veranderingen in het vakgebied te inventariseren en te  benoemen in het actuele BCP worden competenties en vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven  binnen het vakgebied vastgelegd. Het NIRPA actualiseert het BCP om de drie jaar. De geactualiseerde  versie wordt per 01-01-2022 effectief. 

Nieuwe opleider  

In november heeft NIRPA een nieuwe opleider geaccrediteerd: Hogeschool NIFA. 

Vooruitblik 2022  

In 2022 worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld waar we je in de loop van volgend jaar uiteraard meer  over vertellen. Daarnaast staan (onder voorbehoud) netwerkbijeenkomst Payroll Praat en het NIRPA  congres weer op de agenda. NIRPA blijft zich in 2022 verder inzetten voor erkenning van het vakgebied  payroll en de kwaliteitsborging van de salarisprofessionals.  

Nirpa is op 24 en op 31 december gesloten.  
Ons team wenst je fijne feestdagen en een goed 2022!