Nieuwsbrief januari 2017

3 januari 2017 | Nieuwsbrief

Het NIRPA wenst u een gezond en succesvol 2017!

In deze eerste nieuwsbrief van 2017 willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar. Het jaar 2016 was voor het NIRPA het meest succesvolle jaar tot nu toe qua groei van het aantal geregistreerde Payroll Professionals. Het NIRPA is 2016 gestart met 1258 inschrijvingen en heeft het jaar met 1440 geregistreerden afgesloten. Dit is een groei van maar liefst 15%! De groei van de registers toont aan dat er steeds grotere erkenning is van de titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). Op naar de 1500ste gecertificeerde professional in 2017!

De NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! en het NIRPA congres waren beiden zeer succesvol en werden goed gewaardeerd door de bezoekers. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor deze evenementen in 2017.

Verder heeft het NIRPA in 2016 meegewerkt aan de succesvolle pilot voor het ForumSalaris van de Loonaangifteketen, en is als jury betrokken geweest bij de 1e Global Payroll Awards (GPA). In 2017 worden de GPA’s in Amsterdam uitgereikt.

Naar aanleiding van de vele reacties en publicaties rondom het Trendonderzoek Salaris Professionals, welke door het NIRPA in 2016 is geïnitieerd, kunnen we vaststellen dat het onderzoek duidelijk in een behoefte voorziet naar meer informatie in en over de sector. We zijn enorm benieuwd naar de uitkomsten van het 2e Trendonderzoek later dit jaar.

Reserveert u de volgende data alvast in uw agenda?

    • Dinsdag 4 april 2017 – Payroll Praat! – 15:00 – 18:30 uur – Amersfoort.
    • Donderdag 8 juni 2017 – Global Payroll Awards – Westerkerk, Amsterdam.
    • Dinsdag 12 september 2017 – NIPRA congres – 13:00 – 20:00 uur – Jaarbeurs, Utrecht. (voorinschrijving is nog mogelijk)

Wijzigingen reglement per 01-01-2017
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2017 voor de volgende artikelen: Artikel 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 4.3, 4.6 en 5.3.
Deze wijzigingen worden via PE-online naar de Professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2017 welke is te downloaden via de website.

Registratie en certificaten 2017
De facturatie voor registratie in 2017 is in december 2016 verstuurd. Het NIRPA werkt met digitale facturatie. Mocht u geen factuur hebben ontvangen dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden: info@nirpa.nl. Als de factuur is betaald en u aan de PE-punteneis heeft voldaan zal het certificaat voor 2017 worden toegestuurd.

Wijzigingen register
Wanneer u uw VPS diploma heeft behaald, is het mogelijk om uw registratie om te zetten naar het register RPP. Hiervoor kunt u uw kopie diploma naar info@nirpa.nl mailen, wij maken uw registratie naar het juiste register dan in orde voor u.

Invoeren PE activiteiten 2016
Het is belangrijk dat u al uw PE-punten heeft ingevoerd voor 2016. Als u trainingen/opleidingen heeft gevolgd en deze nog niet via uw PE-online account heeft ingevoerd doet u dit dan alsnog. Vergeet niet om altijd een bewijs van deelname bij te sluiten om punten te kunnen opvoeren. Het is nog tot 1 februari 2017 mogelijk uw PE-activiteiten over 2016 in te voeren in uw dossier op PE-online. Daarna zal de PE puntencontrole starten. Vragen over het invoeren? Stuur dan een e-mail naar info@nirpa.nl.

Dispensatie 2016 
Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de registratieperiode worden aangevraagd.

Opleiders
Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn de volgende opleiders geaccrediteerd:

Benoeming nieuwe Leden NIRPA Raad van toezicht en Commissie RPP
Raad van Toezicht
Saskia van der Zande (EY, Partner People Advisory Services) en Ria van ’t Klooster (NRTO, Algemeen Directeur) zijn per 15-12-2016 benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Commissie RPP
Ruud van Leeuwen (Van Spaendonk Services/Loket.nl, Directeur), Is benoemd tot lid van de statutaire commissie RPP.