Nieuwsbrief januari 2019

7 januari 2019 | Nieuwsbrief

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we kort terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het jaar 2019.

NIRPA Raad van Toezicht
De maximale zittingstermijn voor het voorzitterschap van de NIRPA Raad van Toezicht is acht jaar. Joop Pot, voorzitter van 2010 – 2018, heeft na het bereiken van deze termijn afscheid genomen. Dank aan Joop Pot voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De leden van de Raad van Toezicht van het NIRPA hebben Jos Andeweg benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

Registers RSa en RPP
Het aantal geregistreerde NIRPA professionals is weer flink gestegen van 1560 naar 1730! De titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa) worden steeds belangrijker voor organisaties en professionals die kwaliteitsborging van de salarisverwerking willen vastleggen.

Payroll Praat en het NIRPA Congres
De NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! en het NIRPA congres waren beiden zeer succesvol en werden goed gewaardeerd door de bezoekers. Wegens het grote aantal aanmeldingen in vorige jaren is er gekozen voor een zaal met meer capaciteit; zo konden we maar liefst 520 professionals verwelkomen en waren daarmee weer uitverkocht.
De datums voor 2019 zijn:
Payroll Praat!: 9 april 2019
NIRPA congres: 10 september 2019
Goed om alvast in de agenda vast te leggen. Aanmelden kan ook via: https://www.nirpa.nl/payroll-praat-2019/ en https://www.nirpa.nl/nirpa-congres-2019/

Commissie programma NIRPA Congres 2019
Graag nodigen wij professionals uit het register uit om mee te denken over de invulling van het congres. Heeft u ideeën over mooie onderwerpen en wilt u meepraten over de invulling van de sessies van dit jaar, meldt u dan aan. Er wordt eenmalig een bijeenkomst van 2 uur georganiseerd op een nader te bepalen datum. Aanmelden voor deze commissie kan tot uiterlijk 31 januari via info@nirpa.nl. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers.

Trendonderzoek salaris professionals 2018
Uit de derde editie van het NIRPA Trendonderzoek Salarisprofessionals is een van de uitkomsten dat de werkdruk en complexiteit van de werkzaamheden voor payroll professionals weer fors is toegenomen. De introductie van de AVG staat met stip op nummer 1 als aandachtspunt.

Toets je vakbekwaamheid via een EVC-procedure met de NIRPA EVC-Branchestandaard
Het NIRPA heeft in 2018 in samenwerking met het Nationaal Kenniscentrum EVC een EVC procedure voor het vakgebied payroll geïntroduceerd. Met dit instrument kunnen je competenties als salarisprofessional officieel worden erkend en vastgelegd in een NIRPA Vakbekwaamheidsbewijs. De EVC procedure is bedoeld voor salarisprofessionals die lang werkzaam zijn in het vakgebied payroll, maar bijvoorbeeld geen diploma PDL of VPS hebben. Met het invoeren van de formele EVC-procedure voor de NIRPA standaard voor de payroll sector draagt NIRPA bij aan een grotere bewustwording van de benodigde competenties en vaardigheden binnen het vakgebied. De EVC procedure geeft ervaren professionals zonder diploma de mogelijkheid vast te laten leggen welke kennis en vaardigheden zij in huis hebben die passen bij de beroepsvereisten. Dit kan belangrijk zijn voor de verdere carrière ontwikkeling binnen het vakgebied.

Kwaliteitsborging
Het verwerven van de formele status als EVC-branchestandaard vormt voor het NIRPA als instituut een mooie erkenning, maar ook voor het beroep en de kwaliteitsborging op het vakgebied payroll. EVC voor de arbeidsmarkt is een belangrijk instrument waarvoor afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen de overheid en de sociale partners

Wijzigingen reglement per 01-01-2019
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2019 en zijn via PE-online naar de professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2019. Het reglement 2019 is te downloaden via de website.

Registratie en certificaten 2019
Het NIRPA werkt met digitale facturatie en vanaf dit jaar ook met digitale certificaten. Mocht u 31 januari 2019 nog geen factuur hebben ontvangen dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden: info@nirpa.nl. Als de factuur is betaald en u aan de PE-punteneis heeft voldaan, zal het digitale certificaat voor 2019 zichtbaar zijn in uw persoonlijke omgeving binnen PE online. Het digitale certificaat is extra beveiligd met een persoonlijke QR code.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau

Invoeren PE activiteiten 2018
Het is belangrijk dat u al uw PE-punten, behaald in het jaar 2018, uiterlijk 31 januari 2019 heeft ingevoerd in PE-online. Daarna zal de PE puntencontrole worden gesloten.
Gebruik de juiste optie voor het invoeren van de activiteiten en vergeet niet om altijd een bewijs van deelname bij te sluiten. Bij niet vooraf geaccrediteerde cursussen moet ook een dagprogramma met tijdsindeling bijgesloten worden. Informatie over het invoeren van PE-activiteiten kunt u vinden in de handleiding van PE-online.

Dispensatie 2018
Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de huidige registratieperiode 2018 worden aangevraagd.
Heeft u vragen over deze onderwerpen? Laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl of bel naar 033 – 7999357. Wij helpen u graag verder!