Nieuwsbrief januari 2023

26 januari 2023 | Nieuwsbrief

Januari is alweer bijna voorbij. Tijd voor de eerste nieuwsbrief vanuit NIRPA. We hopen er met elkaar weer een mooi jaar van te maken.

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!

Payroll Praat! 2023

Dit jaar geen Payroll Praat! Wij gebruiken dit jaar om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor onze netwerkbijeenkomst.

Save the date!

Het NIRPA Congres vindt dit jaar plaats op 3 oktober.

Wat: NIRPA Congres 2023
Wanneer: dinsdag 3 oktober 2023
Waar: Jaarbeurs Utrecht

De voorbereidingen voor het congres zijn in volle gang. Begin februari komt een programmacommissie met mensen vanuit het werkveld bij elkaar om te praten over de invulling van de sessies.

Houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over het NIRPA Congres 2023.

Nieuwe collectief geregistreerde organisaties

In de afgelopen maanden zijn de volgende organisaties collectief aangesloten bij het NIRPA:
– Visser & Visser
– 216 Accountants

Halfjaarlijkse bijeenkomst Commissie Evaluatie Permanente Educatie

Er zijn ook het laatste half jaar van 2022 weer een groot aantal waarnemingen geweest. De waardering was voor het overgrote deel goed met uitschieters naar excellent.
De punten van aandacht die naar voren zijn gekomen, zijn met de betreffende opleiders besproken.

Aandachtspunt voor opleiders blijft dat het programma regelmatig te uitgebreid is, waardoor niet alle onderwerpen aan de orde komen.
Daarnaast is het vooraf niet altijd duidelijk voor welke doelgroep de activiteit is bedoeld.

Commissie kwaliteitsborging

De commissie kwaliteitsborging NIRPA (KBN) heeft afscheid genomen van twee leden, te weten: Ruud van Leeuwen en Paul Dorsemagen

Twee nieuwe leden zijn inmiddels toegetreden tot de commissie KBN. Met een korte introductie stellen wij hen graag aan jullie voor.

Marcel de Dood
Ik ben een oude bekende van Nirpa, want ik was van 2012 tot 2017 lid van de Raad van Toezicht. Ik heb een lange carrière bij leveranciers van software voor HR & Salarissystemen. Bij ADP, Visma Raet, Centric en Exact was ik verantwoordelijk voor service & implementatie, de aansturing van teams van salarisadministrateurs die de salarissen voor klanten verwerken en voor het productmanagement van HR & Salarisproducten.

Ik woon in Nieuwerkerk aan den IJssel en doe daar veel vrijwilligerswerk voor de plaatselijke voetbalclub. Ik ben getrouwd met Astrid en heb vier kinderen, waarvan alleen de jongste nog thuis woont.

Caroline Calis
Van 1985 tot 2022 ben ik werkzaam geweest voor Schoevers. Eerst als docent in Amsterdam, vanaf 2000 op het hoofdkantoor van Schoevers. In de functie van Manager Opleidingen bij Schoevers was ik verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling van de mbo- en hbo-opleidingen en voor de accreditatie van de bachelor en Associate degree programma’s van Schoevers. Ook verzorgde ik bij het mbo de kwaliteitsrapportages voor de Onderwijsinspectie. Namens de particuliere opleiders (NRTO) heb ik zitting gehad in diverse commissies van ECABO en was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke rekenexamens. Na mijn pensionering in augustus 2022 ben ik aan de slag gegaan als zelfstandig ondernemer in mijn bedrijf CARCAL Onderwijsontwikkeling en Communicatie. Voor verschillende organisaties ontwikkel ik met veel plezier onderwijsprogramma’s.

Wij bedanken Ruud en Paul nogmaals voor hun inzet en bijdrage aan het NIRPA.
Wij heten Marcel en Caroline van harte welkom en zien uit naar een prettige samenwerking.

Overschot PE punten

De overschotpunten worden in februari automatisch doorberekend.
Voor de overschotregeling verwijzen wij naar artikel 3.4 van het reglement.

Certificaat 2023

Na de puntencontrole, waaruit blijkt dat je hebt voldaan aan de PE eis van 2022, en betaling van de registratiekosten 2023 wordt het certificaat vrijgegeven.
Het certificaat is terug te vinden in je PE online dossier. Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met ons via info@nirpa.nl, wij helpen je graag verder.

Let op:
Volgend jaar worden certificaten alleen nog op verzoek vrijgegeven.

Accreditatiebureau

Nieuw aangesloten opleiders

  • BSA Schaderegeling
  • Buiting & Hurkmans Legal Services
  • FlexKnowledge

Tips & Tricks
In onze PE kalender staan vooraf geaccrediteerde activiteiten. Omdat deze activiteiten vooraf geaccrediteerd zijn, weet je van tevoren hoeveel PE punten er aan de activiteit zijn toegekend.

Heb je een activiteit gevolgd die niet vooraf is geaccrediteerd, kun je deze indienen voor accreditatie via Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd.

Wat heb je nodig voor het indienen van een activiteit die niet vooraf is geaccrediteerd? (Alle informatie moet door de aanbieder zijn verstrekt.)

  • inhoudelijk programma
  • tijdsindeling met pauzetijden
  • bewijs van deelname waaruit blijkt dat je aanwezig bent geweest tijdens de activiteit

Als de aangeleverde informatie duidelijk en volledig is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
Als er informatie in de aanvraag ontbreekt, stuurt het accreditatiebureau de aanvraag terug.
In een bericht in PE online wordt aangegeven welke informatie ontbreekt. Je kunt de informatie dan toevoegen en de aanvraag opnieuw insturen.

In jouw PE online zie je het bericht van de teruggestuurde aanvraag rechtsboven bij Berichten terug.
Er staat een rode stip en het aantal ongelezen berichten wordt tussen haakjes weergegeven.

Signaal berichten_PE online_profs_040822

Omdat je waarschijnlijk niet dagelijks in PE online kijkt, kun je bij Mijn gegevens > Meldingen instellen dat je een e-mailnotificatie voor het bericht ontvangt.
Let op, dit is alleen een notificatie. Het volledige bericht is te lezen in PE online.

Meer informatie over PE kun je vinden in het NIRPA reglement.
Heb je vragen dan kun je ons uiteraard ook mailen. Voor vragen over PE en accreditatie mail je naar accreditatiebureau@nirpa.nl.

NIRPA reglement