Nieuwsbrief juli 2014

7 juli 2014 | Nieuwsbrief

Mijlpaal voor het NIRPA, de 1000ste inschrijving
Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting heeft dhr. Harm Schweertman, werkzaam bij Raet, ingeschreven als de 1000ste Payroll Professional in het register. Dhr. Schweertman is ingeschreven in het register RPP op basis van het diploma CPS. Voor informatie en foto’s van de feestelijke uitreiking van het certificaat klik hier.

PE online in NIRPA huisstijl
In de vorige nieuwsbrief konden we al berichten dat PE online een nieuwe lay-out heeft gekregen. Nu is PE online ook omgezet in de NIRPA huisstijl, een extra reden om weer eens in te loggen!

Medewerking NIRPA Payroll Professionals onderzoek Belastingdienst
Een groot aantal NIRPA geregistreerden heeft medewerking verleent aan het onderzoek van de Belastingdienst, hartelijk dank daarvoor!

NIRPA Congres
De aanmeldingen voor het NIRPA congres blijven binnen stromen. Er zijn al 290 van de 300 stoelen gereserveerd! Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli a.s. nog de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van honderd euro (€ 100,-*) in te schrijven. Het programma en alle informatie m.b.t. het congres staat op onze site.

NIRPA APP
Vergeet niet de NIRPA APP te downloaden! Met deze APP is het mogelijk om met je smartphone of tablet snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de NIRPA-diensten. De APP is gratis te downloaden op de iPhone, iPad of op een Android toestel/tablet. Doe mee en test je kennis van het vakgebied payroll met de wekelijkse kennisvraag die via de APP toegankelijk is. Uitleg over het juiste antwoord volgt bij invoeren van de keuze! Zet in je agenda: iedere maandag een nieuwe vraag.

Opleiders en Opleidingen
Het NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, heeft een groot aantal opleidingen en trainingen geaccrediteerd bij het NIRPA:

* Actualiteiten Prinsjesdag 2014                                   * Werken in het buitenland en expatregelingen
* Eindejaarsactualiteiten                                                * Beoordelings- en functioneringsgesprekken
* Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht   * PDL Actualiteiten
* Het opstellen van AOV’s                                             * Contracteren van ZZP-ers
* Praktijkdillema’s en kernwaarden                             * Professioneel klantgericht schrijven
* Fiscaal Adviseur                                                            * Communicatie en Adviesvaardigheid
* Haal meer uit Excel                                                      * Werkkostenregeling (e-learning)
* Auto en Fiscus (e-learning)                                        * VPS 4
* Werkkostenregeling                                                     * VPS 1
* Strategisch meedenken en communiceren             * Update werkkostenregeling
met uw klant

Bovenstaande opleidingen/trainingen zijn of worden z.s.m. ook op de PE kalender ingevoerd.

Commissie Evaluatie Permanente Educatie
De commissie heeft tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst de evaluaties over het 1e halfjaar 2014 besproken. Er zijn geen bijzonderheden te melden over specifieke opleidingen/opleiders. De terugkoppeling van de waarnemingen naar de opleiders geeft wel aanleiding een aantal zaken onder de aandacht te brengen; een blijvend punt van aandacht is het grote aantal annuleringen en verschuiven van trainingen.

Gertjan van Dam van Payroll Works heeft i.v.m. drukke werkzaamheden moeten besluiten uit de Commissie te treden. Als opvolger is Gabriëlla Roodhart voorgedragen en aangenomen. We danken Gertjan voor zijn inzet en betrokkenheid bij het NIRPA en de Commissie.

Onderzoek beroepscompetentieprofiel salarisprofessional 2014
Het onderzoek loopt en is al in een vergevorderd stadium. Er zijn door ECABO interviews afgenomen bij praktijkdeskundigen en expertpanels georganiseerd. In de statutaire Commissie RPP zal het onderzoek worden voorgelegd ter vaststelling. De onderzoeksresultaten presenteert ECABO op 9 september op het NIRPA-jaarcongres. Klik hier voor het volledige persbericht.

Examendata Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
De Associatie voor Examinering heeft het aantal data voor PDL uitgebreid. Het is nu mogelijk 4 maal per jaar examen te doen. Klik hier voor meer informatie. Misschien goed om deze informatie te delen met uw collega’s die nog geen PDL diploma hebben!

Plannen PE
Probeer uw PE activiteiten indien mogelijk te spreiden over het hele jaar. We begrijpen dat vanwege actualiteiten er de nadruk ligt op kwartaal 4 maar. Er worden nog wel eens bijeenkomsten verschoven of geannuleerd en dan kan uw registratie in gevaar komen als u daardoor u PE punten niet voor einde 2014 behaald.

Het NIRPA team wenst u een goede zomer, we verwelkomen u graag op het NIRPA congres op 9 september!