Nieuwsbrief juli 2018

10 juli 2018 | Nieuwsbrief

Uitspraak Commissie Kwaliteitsborging NIRPA, vergadering 27-06-2018

Belangrijke wijziging Reglement Artikel 3.7

Artikel 3.7
Een overschot aan K punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 80 K punten. Een overschot aan V punten voor RPP kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 40 V punten. Het totaaloverschot K/V kan nooit meer zijn dan 80 punten.
Een overschot aan K punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 60 K punten. Een overschot aan V punten voor RSa kan worden meegenomen naar de eerstvolgende registratieperiode met een maximum van 40 V punten. Het totaaloverschot K/V kan nooit meer zijn dan 60 punten.

Het overschot aan punten wordt automatisch via PE online geregistreerd. Het overschot zal alleen worden ingezet als de professional in het betreffende jaar waarop het overschot mag worden ingezet niet aan de PE eis voldoet. In het aansluitende jaar vervallen de als overschot opgebouwde punten automatisch. Deze kunnen dus niet doorschuiven naar een volgend jaar

De Commissie Kwaliteitsborging NIRPA heeft aangekondigd dat per 01-01-2019 het reglement zal worden aangepast. Het aantal Vaardigheidspunten (V) dat kan worden meegenomen als overschot naar de eerstvolgende registratieperiode wordt gelijk getrokken met het aantal Kennis (K) punten dat kan worden meegenomen. Dit betekent dat er voor RPP maximaal 80V en voor RSa maximaal 60V punten kunnen worden meegenomen als overschot. Dit was 40V voor beide registers. De commissie geeft aan dat dit door de conclusies naar aanleiding van de herziening van het BCP eind 2017 een logische stap is. De verregaande ontwikkeling van payroll professionals in o.a. advisering rechtvaardigd het gelijk stellen van V en K punten in genoemd artikel. De aanpassing wordt pas in het reglement van 2019 doorgevoerd maar aangezien er in 2018 een overschot kan ontstaan willen we u hier nu al over informeren.

Laatste kans voor toegangskaarten voor het NIRPA congres 2018, schrijf in vóór 15 juli!

NIRPA Congres 2018: hét congres voor de Payroll Professional!
Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke tarief van (€ 100,-*) in te schrijven.
Zet 11 september 2018 nú in uw agenda. Er is nog een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door deel te nemen:

– vergroot u uw vakkennis en vaardigheden;
– breidt u uw professionele netwerk uit;
– praat en denkt u mee over de toekomst van het vak;
– worden er 40 PE punten toegevoegd aan uw PE dossier;
– mist u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet.
Voor het volledige programma: https://www.nirpa.nl/congres2018/

Het tarief voor deelname is voor niet NIRPA geregistreerden € 350,-*. Voor in het register ingeschreven professionals geldt vanaf 15 juli een prijs van € 200,-*. Alle bedragen zijn incl. buffet na afloop.
*alle bedragen zijn excl. BTW. Aanmelden is mogelijk via deze link.

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018
Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 is per 1 juli gesloten, meedoen is niet meer mogelijk. Dit jaar hebben meer professionals meegedaan aan het onderzoek dan in vorige jaren, een mooi resultaat. Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen! De rapportage van het Trendonderzoek zal op 11 september tijdens het NIRPA congres worden toegelicht. De eindrapportage wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden. Het kan t.z.t. worden gedownload of u kunt hier alvast een hardcopy aanvragen. Deze wordt na 11 september naar u opgestuurd.

Commissie Evaluatie Permanente Educatie
De commissie heeft in de halfjaarlijkse vergadering een elftal evaluaties besproken. De waarnemingen door de commissieleden zijn in de 1e helft 2018 uitgevoerd bij door NIPRA geaccrediteerde PE trainingen. De uitkomsten waren bijzonder positief, erg zijn erg hoge waarderingen aan de bezochte sessies toegekend. Dit betekent dat de geaccrediteerde PE modules goed aansluiten bij de kennis en vaardigheidsbehoefte van de professionals.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau

Opleiders
Per 1 juli is SV Land NIRPA geaccrediteerd opleider.

Opvoeren bewijs van deelname in PE-online
Als professional bent u verplicht om een bewijs van deelname op te voeren bij het toevoegen van een vooraf geaccrediteerde cursus aan uw dossier. Bij een niet vooraf geaccrediteerde cursus, dient er tevens een gedetailleerd programma van de cursus opgevoerd te worden. Zonder deze documenten kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen (zie voor meer informatie artikel 4.5 in het reglement).

In enkele gevallen wordt een presentielijst opgevoerd als bewijs van deelname. De presentielijst is geen geldig bewijs van deelname en wordt in verband met de AVG niet geaccepteerd . Wij verzoeken u toegevoegde presentielijsten te verwijderen en te vervangen door een bewijs van deelname waaruit blijkt dat u aanwezig bent geweest in de vorm van een persoonlijk certificaat/diploma/deelnamebewijs verstrekt door de opleider.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Laat het ons weten via accreditaties@nirpa.nl. Wij helpen u graag verder om de cursus op de juiste manier toe te voegen.