Nieuwsbrief juli 2021

8 juli 2021 | Nieuwsbrief

NIRPA congres 2021

Op 12 oktober a.s. organiseren wij weer het NIRPA congres voor Salarisprofessionals:

Door deel te nemen:

  • vergroot u uw vakkennis en vaardigheden;
  • breidt u uw professionele netwerk uit;
  • praat en denkt u mee over de toekomst van het vak;
  • worden er 40 (22K en 18V) PE punten toegevoegd aan uw PE dossier;
  • mist u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet.

Informatie over het programma en congresdeelname vindt u hier:

https://evenementen.nirpa.nl/nirpa-congres-2021

De belangstelling voor het congres is groot dus meld u snel aan om teleurstelling te voorkomen. In juli geldt het gereduceerde tarief van € 100,-* vanaf 1 augustus wordt dit € 125,-.* voor NIRPA gecertificeerde professionals. Het tarief voor deelname is voor niet NIRPA geregistreerden € 450,-*.
* Alle tarieven zijn excl. Btw.

Samen met hoofdsponsor CENTRIC kijken we ernaar uit u te kunnen begroeten.  

MIJN NIRPA

We hebben u recentelijk geïnformeerd over de introductie van Mijn NIRPA, de nieuwe online omgeving voor bij NIRPA geregistreerde professionals. De Mijn NIRPA omgeving is nu live en voor u beschikbaar. Toegang krijgen tot uw persoonlijke Mijn NIRPA account is eenvoudig. U hoeft alleen (eenmalig) een wachtwoord aan te maken. Via Mijn NIRPA heeft u ook toegang tot uw PE online account. U hoeft dus niet meer apart in te loggen in uw PE online account. De login via PE online komt op termijn te vervallen.

Activeer vandaag nog uw Mijn NIRPA account. U kunt zich dan ook gelijk voor het NIRPA congres op 12 oktober aanmelden.

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021

Voor het 6e jaar op rij organiseert NIRPA het Trendonderzoek Salarisprofessionals. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional past bij de doelstellingen van het NIRPA: ‘Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de Payroll Professional.’ Tot 1 juli was het mogelijk om deel te nemen aan dit toonaangevende onderzoek naar de functie van Payroll Professional. De onderzoekrapportage wordt in september gepubliceerd. Dank aan alle 1080 salarisprofessionals die hebben meegedaan aan het onderzoek! Deelname levert u een belangrijke bijdrage voor erkenning van het  vakgebied payroll.

Actualisering van het NIRPA Beroepscompetentieprofiel Salarisprofessionals (BCP)

Het NIRPA heeft op dit moment een project lopen om het beroepscompetentieprofiel (BCP) Salarisprofessionals te actualiseren. Om de drie jaar wordt het BCP bekeken om ervoor te zorgen dat het blijft aansluiten bij het vakgebied payroll. Een externe commissie voert dit proces uit met als onderdelen deskresearch, interviews en een panel met ervaren salarisprofessionals en deskundigen uit de praktijk.

Het NIRPA vindt het belangrijk dat er ook vanuit de opleiders binnen het vakgebied input kan worden gegeven voor het BCP, zodat de daaruit afgeleide opleidingen en examens ook in de toekomst blijven aansluiten bij de praktijk. Ook opleiders binnen het vakgebied worden geconsulteerd. Op het NIRPA congres zal het geactualiseerde BCP worden gepresenteerd.  

Commissie Evaluatie Permanente educatie (Cie EPE)

NIRPA hecht grote waarde aan het blijven afstemmen van het aanbod van PE op de praktijk van de salarisprofessional. De commissie Evaluatie Permanente Educatie van NIRPA doet daarvoor waarnemingen bij geaccrediteerde PE trainingen. De commissie is samengesteld uit ten minste 10 NIRPA gecertificeerde professionals. De commissie rapporteert o.a. over de inhoud, het niveau en de relevantie van de trainingen. Hiermee houden we de vinger aan de pols om het PE aanbod goed aan te laten sluiten op de behoefte aan kennis en vaardigheden van de professionals. Op 15-06 jl. zijn tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst 13 waarnemingen besproken.

PE klankbordgroep

Naast de commissie EPE is er een klankbordgroep PE samengesteld uit NIRPA gecertificeerde professionals die willen meedenken en meepraten over de huidige en toekomstige invulling van PE.

Bovendien is er een enquête uitgezet onder alle bij NIRPA geregistreerde professionals waarin we 13 vragen hebben voorgelegd om te toetsen in hoeverre het bestaande opleidingsaanbod in PE aansluit bij de behoefte van de salarisprofessionals. Hier kwam een score uit van gemiddeld een 7 of 8 voor Kennis en voor Vaardigheden. Op het gebied van opleidingen rond salarissoftware  blijft de waardering achter.

Op 15-04 jl. heeft de PE klankbordgroep de resultaten besproken en zijn er suggesties en aanbevelingen gedaan voor NIRPA rondom het bestaande PE aanbod. Deze worden verwerkt en besproken. Daarnaast zal er een aantal aanbevelingen worden gecommuniceerd naar opleiders en softwareleveranciers om het PE aanbod te kunnen verbeteren. Deze worden in een vervolgbijeenkomst met de PE klankbordgroep bijeenkomst besproken en op het NIRPA congres toegelicht.   

Uitgelicht door het Accreditatiebureau

Met de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen worden fysieke bijeenkomsten steeds meer mogelijk. We signaleren dan ook een toename van het aantal geaccrediteerde bijeenkomsten in het najaar op locatie. We adviseren dan ook om regelmatig de PE kalender te checken voor nieuwe updates voor PE via fysieke, online of blended learning mogelijkheden.    

Even voorstellen

Het aantal bij NIRPA geregistreerde salarisprofessionals blijft groeien, vandaar dat we het NIRPA team hebben uitgebreid met een nieuwe medewerker. Per 1 juli is Katja Verbeek medeweker Accreditatie en Registerbureau. Katja is een oude bekende van NIRPA, zij was in 2010 al werkzaam voor NIRPA als officemanager. We zijn blij dat Katja weer terug is op het oude honk!