Nieuwsbrief juni 2017

13 juni 2017 | Nieuwsbrief

Investeer 15 minuten in de toekomst van het vakgebied payroll; doe mee met het Trendonderzoek Salaris Professionals 2017!

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarisadministrateurs en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. Dit jaar zijn ook een aantal vragen over actualiteiten in het vakgebied toegevoegd. De onderzoeksresultaten worden op 12 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. Voor deelname aan het onderzoek klik hier.

NIRPA congres 12 september 2017 – hét congres voor de Payroll Professional
Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Zorg dat u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet mist. Aanmelden is nog mogelijk via deze link. Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli 2017 de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van (€ 100,-*) in te schrijven.

Door deel te nemen:

  • vergroot u uw vakkennis en vaardigheden;
  • breidt u uw professionele netwerk uit;
  • praat en denkt u mee over de toekomst van het vak;
  • verdient u minstens 40 PE-punten;
  • mist u hét jaarlijkse event voor de Payroll Professional niet.

Als het maximum aantal deelnemers is bereikt plaatsen we u op de wachtlijst.

NIRPA organisatie
Per 1 juni zijn er twee nieuwe medewerkers bij het NIRPA. Het team op het NIRPA secretariaat is versterkt met Ester van Amstel; zij zal naast Merel van Elburg en Femke Oosterhoff het secretariaat bemensen. Marianne du Chattel is aangesteld als medewerker accreditatiebureau. Zij zal het accreditatieproces voor professionals en opleiders gaan verzorgen.

Uitschrijving n.a.v. puntencontrole en certificaten 2017
Er zijn naar aanleiding van de puntencontrole 15 verplichte uitschrijvingen op basis van het niet behalen van de PE eis conform ons reglement. Dit is minder dan vorig jaar. Zeker gezien het gestegen aantal geregistreerde professionals is dit een positieve ontwikkeling.

De certificaten van inschrijving van alle professionals, die voldoen aan de criteria om in 2017 ingeschreven te blijven, zijn verstuurd. Mocht u geen certificaat voor 2017 ontvangen hebben neemt u dan contact op met info@nirpa.nl.

Naamswijziging Statutaire commissie RPP
De activiteiten van de commissie houden zich bezig met alle facetten van kwaliteitsborging waar het NIRPA zich voor inzet. De NIRPA Raad van Toezicht heeft besloten de naam van deze commissie te wijzigen in “Commissie Kwaliteitsborging NIRPA”. Met de nieuwe naam is meteen duidelijk waar de commissie zich mee bezig houdt.

Commissie Evaluatie Permanente Educatie (EPE)
Tijdens de 1e bijeenkomst van dit jaar op 8 februari zijn de 16 uitgevoerde waarnemingen over de tweede helft 2016 besproken. Door het aflopen van de zittingstermijn van een vijftal commissieleden na deze vergadering was het nodig een relatief groot aantal nieuwe commissieleden te benoemen. Per 01-02-2017 zijn benoemd: Patrick Brugman, Daphne Walgreen, Belinda Dewnarain en Ronald van der Maarel. Hiermee is de commissie weer op volle sterkte om voor 2017 het beoogde aantal waarnemingen te kunnen uitvoeren. Er lopen nog gesprekken met drie andere kandidaten voor de commissie.

Blog
In navolging van de eerste succesvolle NIRPA blog met Edwin Eykelboom (RPP) is er in maart een tweede blog verschenen. Deze blog is geschreven naar aanleiding van interviews met leden van de commissie Evaluatie Permanente Educatie. De blog staat in het teken van kwaliteitsborging van PE opleidingen die door het NIRPA zijn geaccrediteerd. Lees hier de Blog.

Nieuwe collectieve registraties
Er zijn weer een aantal collectieve nieuwe inschrijvingen sinds de vorige nieuwsbrief:

  • P-services
  • Tentoo
  • Fontys Hogescholen
  • Essent 

Payroll Praat!
De netwerkbijeenkomst Payroll Praat op 4 april was een groot succes. Ook dit jaar waren er 125 professionals aanwezig om tijdens de hoog gewaardeerde training “Relevant blijven voor uw organisatie én uzelf “door Jocelyn Rebbens kennis op te doen en te netwerken. Voor een sfeerimpressie van de bijeenkomst: https://youtu.be/yHZS8IPCw-o

Opleiders en opleidingen
Opleidersinstituten PE Academy, Xurux, De Laat Kenniscentrum en GearSoft, hebben zich middels accreditatie aangesloten bij het NIRPA. De naam van opleider ViaVerlaan is gewijzigd in Kom Juridisch Trainen.

Global Payroll Awards 2017
Op 8 juni werden in de Westerkerk in Amsterdam de Global Payroll Awards 2017 uitgereikt. De 200 aanwezigen uit een groot aantal landen waren aanwezig tijdens het gala evenement waar de winnaars in  de verschillende categorieën werden bekendgemaakt.

Nieuwe website voor loonaangifteketen en internationale prijs
De loonaangifteketen, het samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, UWV en het CBS, heeft een nieuwe website gelanceerd.

Het CBS, UWV en de Belastingdienst hebben een internationale prijs gewonnen voor hun samenwerking binnen de loonaangifteketen. De prijs werd toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP).