Nieuwsbrief Maart 2014

7 maart 2014 | Nieuwsbrief

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!

Payroll_praat_logo
Een nieuw initiatief van het NIRPA, de netwerkbijeenkomst: Payroll Praat!  Naast het succesvolle jaarlijkse NIRPA congres organiseren we voor het eerst een bijeenkomst om uw netwerk te vergroten en met elkaar te praten over uw vak. Het thema van deze eerste netwerkbijeenkomst is: “Haal meer inspiratie uit uw werk” en wordt gehouden op 20 mei 2014 in de Queens Foyer in het Beatrix Theater in Utrecht. 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

15.30 – 16.00    Ontvangst met koffie en thee

16.00 – 17.00    ‘Timesurfing’ door Paul Loomans

17.00 – 18.30    Netwerken met borrel & hapje

Aanmelden kan via info@nirpa.nl  of via de website: https://nlnirp-tulubyevo.savviihq.com/aanmelden-netwerkbijeenkomst.

De kosten voor deze netwerkbijeenkomst bedragen € 17,50 inclusief BTW voor NIRPA geregistreerden. Indien u ook op 9 september 2014 naar ons congres komt, brengen wij de kosten van deze netwerkbijeenkomst in mindering op de factuur voor het congres.

NIRPA Congres
De tweede dinsdag in september is NIRPA congresdag, dus reserveer 9 september alvast in uw agenda (14:00 – 20:00 uur). Het congres zal groter van opzet zijn omdat we vorig jaar te weinig plaatsen hadden om alle belangstellenden te laten deelnemen. Ook dit jaar wordt het congres weer in het MediaPlaza gehouden.

Er wordt hard gewerkt om weer een inspirerend programma samen te stellen. Nieuw dit jaar zal zijn dat u kunt kiezen uit vier kennisonderwerpen voor twee break-out sessies. Suggesties voor onderwerpen en sprekers zijn welkom, laat ons weten welke thema’s behandeld moeten worden.

Het programma met overige details zal begin mei worden gepubliceerd.

NIRPA APP
Binnenkort wordt de NIRPA APP gelanceerd! Met de APP heeft u makkelijk toegang tot PE online, nieuwtjes en veel nuttige informatie.  De NIRPA APP is onderdeel van de NIRPA Social Media waarbij we binnenkort naast Twitter en de LinkedIn groep ook een eigen Facebook pagina krijgen.

Via een speciale nieuwsbrief zal het live gaan van de NIRPA APP worden aangekondigd.

Gedragscode en Beroepscode
De Gedragscode en Beroepscode is per 1-1-2014 ingevoerd. We krijgen veel positieve feedback van NIRPA professionals als ook van andere belanghebbenden over onze code. Bij het certificaat van registratie 2014 is een booklet met de Gedrags- en Beroepscode meegestuurd. Deze is zowel intern te gebruiken binnen uw organisatie als extern richting afnemers van diensten. Extra exemplaren zijn te verkrijgen via ons secretariaat.

Met de introductie van de code geven we een belangrijk signaal af aan aanbieders en afnemers van salarisdiensten.

Permanente Educatie
Tot uiterlijk 28-2-14 was het nog mogelijk uw PE activiteiten van 2013 in te voeren voor de puntencontrole. Neem zo nodig contact op met het secretariaat bij vragen over het alsnog invoeren van PE punten.

Indien u een module toevoegt in uw dossier die niet vooraf geaccrediteerd is, denk er dan aan om de volgende documenten toe te voegen:

  • Bewijs van deelname
  • Uitgebreid programma met inhoud van de bijeenkomst inclusief begin- en eindtijden en vermelding van de pauzes.

Zonder deze bijlagen kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Facturatie inschrijving 2014
De facturen voor inschrijving 2014 zijn in december 2013 verstuurd. Betaal op tijd en voorkom hiermee extra kosten. Check uw dossier in PE online of uw persoonlijke gegevens nog correct zijn, zo niet neem dan contact op met het secretariaat via info@nirpa.nl.

Commissie Evaluatie Permante Educatie
De Commissie heeft op 3 februari de waarnemingen van de tweede helft 2013 besproken. In totaal zijn er 27 waarnemingen verricht. Het is goed te constateren dat er minder annuleringen en datumwijzigingen waren dan in de eerste helft van 2013 maar het blijft een aandachtspunt om met de opleiders te bespreken.

De meest belangrijke conclusies van deze bijeenkomst :

  • Voor de trainingen van software leveranciers zal de puntentoekenning opnieuw worden bekeken.Er zijn een beperkt aantal trainingen waar naast V ook K punten aan worden toegekend. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat het toekennen van K punten moet worden herzien. Dit zal met de softwareleveranciers besproken worden.
  • Een aantal trainingen waren weliswaar goed verzorgd en op het juiste niveau maar niet geschikt om opnieuw te accrediteren in 2014 omdat de link met het vakgebied payroll niet voldoende is.
  • Het evaluatieformulier is aangepast met een aantal nieuwe extra vragen:

–       Is actie door het NIRPA noodzakelijk n.a.v. deze waarneming?
–       Is Hertoetsing wenselijk?
–       Zijn de toegekende punten overeenkomstig het uitgevoerde programma?
–       Is een presentielijst aanwezig JA/NEE?

De planning voor de waarnemingen door de commissieleden voor 2014 loopt inmiddels.

In register sinds
Het is nu ook mogelijk te  checken sinds wanneer een professional in het register staat ingeschreven. Alle dossiers zijn nagelopen en vanaf nu staat er bij iedere professional aangegeven sinds welk jaar hij/zij is ingeschreven. De toegevoegde waarde hiervan is dat het belangrijk is om te kunnen zien voor een afnemer van salarisdiensten sinds wanneer een NIRPA Professional PE heeft bijgehouden en is geregistreerd.

Aanvragen kopie diploma
We worden regelmatig benaderd door salarisprofessionals die zich willen inschrijven maar hun kopie diploma (PDL/VPS) niet meer kunnen vinden. Via de Associatie voor Praktijkexamens kunt u gemakkelijk een duplicaat van uw certificaat of diploma opvragen. De kosten voor het aanvragen van een duplicaat bedragen € 86,-. Download hieronder het juiste aanvraagformulier en stuur dit ingevuld terug naar de Associatie.

Het niet meer kunnen vinden van een diploma is dus geen belemmering meer om alsnog tot inschrijving over te gaan.

Aanbiedingen voor NIRPA geregistreerde professionals
Check regelmatig de pagina op onze site voor speciale aanbiedingen van NIRPA geaccrediteerde opleiders: https://nlnirp-tulubyevo.savviihq.com/aanbiedingen/

HR trend-onderzoek Performa 2014
Ook dit jaar nodigen wij u weer uit om deel te nemen aan het HR-Trendonderzoek. Iedereen die meedoet aan het onderzoek krijgt de resultaten na afloop van Performa als PDF in zijn mailbox. Voor deelname aan het onderzoek: http://berenschot.survey.netq.nl/nq.cfm?q=c729100b-8d0e-46a3-aa5d-8645a522fe6b. Deelnemen kan tot 28 maart 2014.