Nieuwsbrief Mei 2014

7 mei 2014 | Nieuwsbrief

Benoeming Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het NIRPA heeft Aldo Veenstra (Algemeen Directeur UNIT4 HR Solutions) benoemd als opvolger van het vertrekkende lid Aad Deegeling (Sr. Sales manager Berckhout Financial Services).

Collectieve aanmelding a/s WORKS (onderdeel van de WORKS Group) sluit zich aan bij het NIRPA!
Per 1 april 2014 heeft a/s WORKS alle daartoe gekwalificeerde salarisprofessionals collectief geregistreerd in de registers RSa/RPP van Stichting Nederlands Instituut van Payroll Accounting (NIRPA). Hierdoor zijn zij gerechtigd de erkende titel RSa/RPP te voeren.

Arjan Sipkema (Directeur) en Ria van der Heijden (Commercieel Directeur onderwijs a/s WORKS):
a/s WORKS heeft een salaristeam om trots op te zijn. Door de registratie bij het NIRPA laten we dit zien. Hiermee tonen we bovendien aan dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen door middel van Permanente Educatie. Dit is belangrijk voor het uitoefenen van de functie en het garanderen van de kwaliteit”.

Permanente Educatie, verplichte uitschrijving door niet behalen PE eis
De puntencontrole PE is inmiddels afgerond en heeft ertoe geleid dat er 17 professionals zijn uitgeschreven die niet aan de voorwaarden volgens het reglement hebben voldaan inzake de PE eis. Deze professionals zijn inmiddels uitgeschreven en hiervan op de hoogte gebracht. De titel RSa/RPP mag door deze personen niet meer worden gevoerd.

Nieuwe lay-out PE online
Misschien heeft u het al gemerkt, PE online heeft een nieuwe lay-out gekregen. Voor het inloggen dient u gebruik te maken van de button ‘inloggen’ rechts van de website. Ook kunt u een demo van PE online bekijken. Voor eventuele vragen over het gebruik van PE online kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Communicatie via PE online
Het NIRPA is volop in beweging, meer activiteit betekent dat we meer communiceren dan u in het verleden van ons gewend bent. We realiseren ons dat niet iedereen alle berichten wil ontvangen, vandaar dat u nu via uw PE online account kunt aangeven welke berichten u wel of niet in de toekomst wenst te ontvangen.

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!
Het nieuwe initiatief van het NIRPA, de netwerkbijeenkomst Payroll Praat! was een groot succes met meer dan 100 aanwezigen! Het thema van deze eerste netwerkbijeenkomst was: “Haal meer inspiratie uit uw werk” en werd gehouden op 20 mei 2014 in de Queens Foyer in het Beatrix Theater te Utrecht.
De aanwezigen hebben de bijeenkomst hoog gewaardeerd en we zijn dan ook van plan hier een vervolg aan te geven!

NIRPA Congres
De tweede dinsdag in september is NIRPA congresdag, dus reserveer 9 september in uw agenda (14:00 – 20:00 uur. Ook dit jaar wordt het congres weer in het MediaPlaza gehouden. Het programma is gepubliceerd en alle informatie staat op onze site www.nirpa.nl/congres/. Aanmelden kan direct via: www.nirpa.nl/inschrijven-congres2014.

NIRPA APP
De gratis NIRPA APP is gelanceerd! Met deze APP is het mogelijk om met je smartphone of tablet snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot de NIRPA-diensten. De APP is gratis te downloaden op de iPhone, iPad of op een Android toestel/tablet.
Met deze eerste versie van de APP is er toegang tot:
– Algemene informatie over het NIRPA
– PE-online account (inloggen) en de PE kalender
– Aanmelden voor het register RPP/RSa
– De agenda met informatie over het NIRPA congres en netwerkbijeenkomst
– Nieuws (nieuwsbrieven en persberichten)
– Social Media
– NIRPA kennisquiz. Doe mee en test je kennis van het vakgebied payroll met de wekelijkse kennisvraag die via de APP toegankelijk is. Uitleg over het juiste antwoord volgt bij invoeren van de keuze! Zet in je agenda: iedere maandag een nieuwe vraag.

Opleiders en Opleidingen
Er zijn ook nu weer nieuwe opleiders die zich hebben aangesloten middels accreditatie bij het NIRPA:
– Salarisjobs – De studiebijeenkomsten van Salarisjobs zijn geaccrediteerd.
Meer informatie: www.salarisjobs.nl

– 2WORK Arbeidsjuristen – Voor najaar 2014 en voorjaar 2015 accreditatie voor:
o Praktisch Arbeidsrecht, dit is een eendaagse opleiding;
o Diepgang Arbeidsrecht, dit is een driedaagse opleiding (waarvan de dagen ook los te volgen zijn) bestaande uit:
– Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl.
– Arbeidsvoorwaarden
– Ontslag en Vergoedingen Nieuwe Stijl
Meer informatie: www.2-work.nl

– People & Payment Academy, Vanaf dit najaar 12 verschillende trainingen (kennis en vaardigheid) waarvoor accreditatie is afgegeven:
o Flex)contracten, Wet Werk en Zekerheid (WWZ),Meer rendement uit uw werknemers halen, Hoe effectief is jouw communicatie? Basiskennis pensioenen (collectief), Pensioen voor de DGA, De DGA en de Loonheffingen, Modernisering ZW met benutten geldstromen, Actualiteiten loonheffingen (Belastingplan 2015), Actualiteiten arbeidsrecht, Grensoverschrijdende arbeid en Webinars.
Meer informatie: www.pp-academy.nl.

Bovenstaande trainingen zijn of worden z.s.m. ook op de PE kalender ingevoerd.

NIRPA geeft ECABO opdracht voor onderzoek beroepscompetentieprofiel salarisprofessional 2014
Het beroep salarisprofessional is volop in ontwikkeling. Vergaande automatisering, outsourcing, hogere eisen van klanten en veranderende wet- en regelgeving vragen om andere kennis én competenties van de beroepsbeoefenaren. Daarom heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) aan kenniscentrum ECABO gevraagd om het beroepscompetentieprofiel en de opleidingsleerdoelen te actualiseren. De komende maanden neemt ECABO interviews af bij praktijkdeskundigen en organiseert het kenniscentrum expertpanels. De onderzoeksresultaten presenteert ECABO op 9 september op het NIRPA-jaarcongres. Voor meer info check het persbericht op onze site.