Nieuwsbrief oktober 2017

24 oktober 2017 | Nieuwsbrief

Verhuisbericht
Het NIRPA secretariaat en accreditatiebureau zijn door de groei van de registers en andere NIRPA activiteiten uit hun jasje gegroeid. We zijn daarom verhuisd (een paar honderd meter van de eerdere locatie) naar een iets groter kantoor!

Benoeming in NIRPA Raad van Toezicht en Commissie Kwaliteitsborging NIRPA
De Raad van Toezicht van het NIRPA heeft Martijn Brand, algemeen directeur ADP Nederland, benoemd tot nieuw lid. Tevens is Tijs Pijls, Programmadirecteur nationaal coördinatie punt NLQF, benoemd als lid in de commissie kwaliteitsborging NIRPA.

NIRPA congres 12 september 2017
De 450 deelnemers aan het  uitverkochte NIRPA congres van 12 september jl. hebben het congres  weer een mooie waardering gegeven, een 7,9. Het inspirerende congres stond wederom in het teken van kennis delen in de plenaire en break-out sessies. Er werd uitgebreid genetwerkt tijdens de pauzes en het buffet. Veel deelnemers hebben hun zakelijke netwerk kunnen uitbreiden. Een video impressie van het congres is te zien via de link op onze website https://nlnirp-tulubyevo.savviihq.com/nirpa-congres-2017/. Bekijk ook de foto’s van het congres! Wanneer u uw voorinschrijving heeft ingeleverd tijdens het congres, hoeft u niets meer te doen. Als u dit niet gedaan heeft en toch verzekerd wilt zijn van deelname aan het NIRPA congres op 11 september 2018, kunt u zich alvast voorinschrijven. De toegangsprijs voor NIRPA geregistreerde professionals blijft € 100,-. Dit jaar was het congres al snel uitverkocht, zorg dus dat u er op tijd bij bent voor volgend jaar.

De PE cheque voor het goed oplossen van de puzzel op de informatiemarkt is gewonnen door Lizzy Aaldering (RPP). Het juiste antwoord is: ‘Permanente educatie en kwaliteit’. De cheque van € 500,- is begin oktober overhandigd.

De PE punten voor deelname aan het congres zijn door het NIRPA secretariaat aan uw PE online account toegevoegd. U hoeft daar zelf niets aan te doen.

Publicatie resultaten Trendonderzoek Salaris Professionals 2017
Het NIRPA Trendonderzoek Salaris Professionals is een onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie en waardering van Payroll Professionals. In totaal hebben ook dit jaar ruim 1.000 Payroll Professionals meegedaan aan het onderzoek. De totale groep respondenten is een mooie afspiegeling van de gehele vakgroep. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook representatief te noemen. Door de trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken, stelt het NIRPA werknemers en werkgevers in staat hier op in te spelen. Het Trendonderzoek is gratis te downloaden via www.nirpa.nl. Een hardcopy exemplaar is op aanvraag beschikbaar. Dank aan alle Payroll Professionals voor het meedoen aan het onderzoek.

Collectieve aanmelding
Sinds het verschijnen van onze vorige nieuwsbrief is Ruitenburg adviseurs & accountants collectief geregistreerd bij het NIRPA: Sander Valkenburgh – salarisadviseur geeft een toelichting:

“Onze klanten moeten zich volledig kunnen focussen op hun core business en zich geen zorgen maken over een correcte salarisverwerking. Internationale klanten vragen steeds vaker hoe wij kunnen aantonen dat onze salarisadministrateurs voldoende gekwalificeerd zijn. Voor Ruitenburg adviseurs & accountants is het vanzelfsprekend om haar medewerkers continu bij te scholen met zowel interne als externe opleidingen en bijeenkomsten. De inschrijving in het NIRPA register betekent voor ons een bevestiging naar onze klanten dat wij het kennisniveau van onze salarisadministrateurs waarborgen”.

Invoeren PE – activiteiten 2017
Denkt u eraan om tijdig uw PE-activiteiten over 2017 in te plannen en in te voeren in PE online als u dit nog niet gedaan heeft?

Deelnamebewijs NOAB
Het NOAB verstrekt op verzoek een bewijs van deelname aan de NIRPA professionals. Er worden standaard geen deelnamebewijzen afgegeven aan alle deelnemers.  Deelnemers kunnen een mailtje sturen aan: Educatie@noab.nl voor het aanvragen van een deelnamebewijs of dit op de presentielijst kenbaar maken.