Nieuwsbrief oktober

29 oktober 2020 | Nieuwsbrief

PE status Q3
Er is via PE online een bericht aan alle professionals gestuurd met een update over de behaalde PE punten voor 2020 tot en met Q3. Er is uiteraard nog tijd tot het eind van het jaar om de resterende PE punten voor dit jaar te behalen. De PE eis voor dit jaar is, zoals eerder aangekondigd, aangepast i.v.m. de covid-19 situatie. Met name in de periode maart-juni konden veel geplande PE activiteiten niet doorgaan. Inmiddels zijn er veel (online) alternatieven beschikbaar om alle ontwikkelingen van dit jaar bij te houden.

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020

Het jaarlijkse NIRPA Trendonderzoek Salarisprofessionals is in september gepubliceerd. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is voor salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema. Ruim drie op de vijf salarisprofessionals noemt de Wab als thema nummer één. Bijna de helft (46%) van deze groep denkt dat deze wetgeving ook in 2021 het belangrijkste onderwerp zal zijn. Ook de impact van de NOW regeling op de werkzaamheden is meegenomen in het onderzoek.  Lees er alles over in  het Trendonderzoek: https://www.nirpa.nl/app/uploads/2020/09/Nirpa-Rapport-2020-Def-N.pdf

Nieuwe collectieve registraties
Recentelijk zijn Salarispoint en Fiscount aangesloten bij NIRPA door de collectieve registratie van de salarisprofessionals.

Nieuwe opleider
Er is recent een nieuwe opleider geaccrediteerd: Your Ability Business School (YABS).

Klankbordgroep PE
Het NIRPA hecht grote waarde aan het blijven afstemmen van het aanbod van PE op de praktijk van de salarisprofessional. De commissie Evaluatie Permanente Educatie van NIRPA doet daarvoor waarnemingen bij aangeboden PE trainingen van geaccrediteerde opleiders. De commissie is samengesteld uit ten minste 10 NIRPA gecertificeerde professionals. De commissie rapporteert o.a. over de inhoud, niveau en relevantie van de trainingen. Hiermee houden we de vinger aan de pols of het PE aanbod goed aansluit op de behoefte aan kennis en vaardigheden van de professionals.
Naast deze commissie willen we een klankbordgroep PE samenstellen bestaande uit NIRPA gecertificeerde professionals. Wilt u meedenken en meepraten over de huidige en toekomstige invulling van PE;  uw mening is voor ons van groot belang! Zijn er kennisgebieden die niet binnen het huidige PE aanbod worden vertegenwoordigd? Heeft u ideeën over aanvullende vaardigheden die onderdeel van het PE aanbod moeten uitmaken? Welke invulling van PE ziet u voor de toekomst in het kader van de ontwikkelingen binnen het vakgebied? Deze en andere vragen willen we graag aan de klankbordgroep voorleggen. Bent u geïnteresseerd om bij de klankbordgroep betrokken te worden, meldt u dan aan via info@nirpa.nl.

Mediacampagne
We willen u graag informeren over de mediacampagne die NIRPA is gestart. Binnen de doelgroep van salarisprofessionals is het NIRPA inmiddels breed bekend en erkend. Uiteraard willen we het NIRPA kwaliteitsborg ook onder de aandacht brengen van organisaties en personen die hiermee nog niet bekend zijn. De campagne bestaat uit advertenties in het Financieel Dagblad en spots op NPO Radio1 in de periode 28 oktober – 19 november.

Erkenning
Met deze campagne kunnen we gezamenlijk het NIRPA kwaliteitswaarborg breder onder de aandacht brengen. Hiermee geven we de gecertificeerde salarisprofessionals nog meer de erkenning die ze verdienen.

Uitgelicht door het Accreditatiebureau
Nieuw in PE-online:
Sinds kort is het in PE-online mogelijk om bij cursusdata aan te geven of een cursus ook online te volgen is. Voor de professional is hierdoor middels het icoontje in de PE-kalender direct zichtbaar of het een online of fysieke bijeenkomst betreft.

Programma Online Intermediairdagen is bekend
NIRPA heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan de proef om de Online Intermediairdagen beschikbaar te maken voor salarisprofessionals via het Forum Salaris. Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan deze sessies van 7 tot en met 11 december. Het complete programma vindt u hier. Na deelname aan de Online Intermediairdagen kan deze worden toegevoegd aan uw dossier onder de categorie ‘NIET vooraf geaccrediteerd’ (Toevoegen individuele activiteit), met als bijlage het bewijs van deelname (waarin de tijd staat vermeld hoe lang u heeft deelgenomen) en het overzicht van de sessies waarvoor u bent ingeschreven. Deze informatie ontvangt u van de Belastingdienst. Per dag (4 sessies) kunnen maximaal 23 PE punten worden toegekend.

PE – activiteiten 2020
Misschien heeft u nog een aantal activiteiten op de planning staan of bent u nog op zoek naar een cursus. Geaccrediteerde cursussen kunt u vinden op de PE-kalender op onze website. In hoofdstuk 4 van het NIRPA reglement staat beschreven welke activiteiten onder Permanente Educatie vallen.

Afhandeling aanvragen PE-online
Door de piekdrukte in het najaar, kan het in behandeling nemen van uw aanvraag langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 10 werkdagen af te handelen. Juiste opvoering van uw aanvraag met de benodigde documenten bespoedigt de afhandeling. Via deze link kunt u snel checken welke documenten benodigd zijn voor de verschillende aanvragen. Ook kunt u hier de handleiding raadplegen voor het opvoeren van uw aanvraag in PE-online.

Heeft u vragen over deze onderwerpen of andere vragen inzake accreditatie? Laat het ons weten via e-mail: accreditaties@nirpa.nl of bel naar 06-15607562. Wij helpen u graag verder!