NIRPA congres 2020

Bij de corona gerelateerde maatregelen die zijn afgekondigd is ook een verbod op alle evenementen, in ieder geval tot 1 september. De verwachting is dat we ook na 1 september rekening moeten houden met restricties bij het organiseren van grootschalige bijeenkomsten. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen voor wat betreft het aantal deelnemers, maar ook de 1.5 meter regel zal waarschijnlijk nog van kracht zijn. Het is onwaarschijnlijk dat vanaf 1 september deze regel bij evenementen die wel kunnen doorgaan meteen komt te vervallen. Op dit moment is dit alles erg onzeker, zowel de aard als duur van de maatregelen. Verplaatsen van het congres naar een latere datum in 2020 is op dit moment geen optie, aangezien er geen duidelijkheid is over wanneer een regulier congres weer kan plaatsvinden.

Helaas heeft dit alles ertoe geleid dat we het besluit hebben genomen het NIRPA congres dit jaar te annuleren:

  • Netwerken met elkaar is – naast het opdoen van kennis tijdens de sessies – een belangrijke toegevoegde waarde van het NIRPA congres. Dit is onmogelijk met 1.5 meter maatregel.
  • De informatiemarkt en het buffet kunnen niet doorgaan met een 1.5 meter restrictie.

Uitgaande van normalisering van omstandigheden willen we in 2021 weer een volwaardig NIRPA congres organiseren.

We vragen uw begrip voor deze beslissing en kijken ernaar uit u volgend jaar weer op het NIRPA congres te kunnen verwelkomen.