NIRPA Nieuwsbrief april 2015

6 april 2015 | Nieuwsbrief

NIRPA Congres 2015: hét congres voor de Payroll Professional!

Het vergroten van vakkennis, het leggen van nieuwe contacten en het opdoen van inspiratie. U doet het op het NIRPA congres. Dit jaar vindt het NIRPA congres plaats op dinsdag 8 september in MediaPlaza te Utrecht.

Het congres, dat alweer voor de zesde maal plaatsvindt, biedt plenaire sessies met actuele kennisupdates en mogelijkheden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Als congresdeelnemer wordt u in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken en mee te discussiëren over het vakgebied van de Payroll Professional.

De break-out-sessies die wij vorig jaar hebben geïntroduceerd werden door de deelnemers hoog gewaardeerd en staan ook dit jaar op het programma. U kunt weer kiezen uit twee kennis- en twee vaardigheidssessies.

Nieuw dit jaar is een plenaire sessie met een deskundigenpanel. Wilt u vragen aan hen voorleggen? U kunt ze van tevoren inleveren of ter plekke stellen. De deskundigen uit het vakgebied zullen uw vragen beantwoorden. Er is een breed palet aan kennis in huis en er zijn verschillende vakdisciplines vertegenwoordigd.

Een extra reden om bij het congres aanwezig te zijn is de mogelijkheid om te netwerken. Maak van de gelegenheid gebruik om uw zakelijk netwerk uit te breiden en nieuwe contacten te leggen.
Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid om op de informatiemarkt meer informatie te krijgen over de loonaangifteketen, opleidingen, softwareproducten en andere vakgerelateerde diensten.

Rémi van den Elzen, die vorig jaar één van de break-out-sessies verzorgde en daar een hoge waardering voor kreeg, is dit jaar dagvoorzitter.

De hoofdsponsor van het NIRPA congres is Loket.nl:

Loket.nl heeft zich als hoofdsponsor aan het NIRPA congres verbonden. Ruud van Leeuwen, directeur van Van Spaendonck Services waar Loket.nl onder valt, vertelt:
“We vinden het als organisatie belangrijk om de kwaliteit van Payroll Professionals te benadrukken. Ook onze salarismedewerkers zijn NIRPA gecertificeerd. Dat geldt tevens voor de opleidingen die wij verzorgen. NIRPA staat garant voor de kwaliteitswaarborg van professionals in hun vakgebied. We staan volledig achter de visie van NIRPA en ondersteunen het NIRPA congres dan ook van harte.”

PE punten

Het bijwonen van het congres is goed voor 40 PE punten; de PE punten worden binnen een week na afloop van het congres toegevoegd aan uw dossier in PE online. Afhankelijk van welke break-out sessies u volgt kan een gedeelte hiervan V punten zijn. Dit wordt verwerkt in de toekenning van de punten.

Locatie en tijd

 • Jaarbeurs Utrecht – MediaPlaza – Supernova
 • 8 september 2015
 • 13.30 tot 20.00 uur (incl. buffet en gelegenheid tot netwerken)
 • Doelgroep: Payroll Professionals

Programma

13:00 – 13:30 Ontvangst
13:30 – 13:40 Welkom en introductie – dagvoorzitter Rémi van den Elzen
13:40 – 14:30 Gegevenskwaliteit van de loonaangifteketen – Adri Dokter (OSWO) namens     Loonaangifteketen. Het Ketenbureau van de Loonaangifteketen (een samenwerkingsverband van Belastingdienst, UWV en CBS) verzorgt een presentatie over dit onderwerp.
14:30 – 15:00 Brainboost Experience: Vergroot jouw toegevoegde waarde en die van je organisatie in een veranderende omgeving – Wouter Plevier namens Loket.nl
15:00 – 15:10 Introductie sprekers break-out sessies. Gelegenheid voor het wisselen van locatie voor de break-out sessie(s)
15:10 – 16:00 Break-out sessie(s) A

 1. ‘Payroll Profesisonal: Bent u 2020 proof?’ – Rob Hulleman namens 2XPlain (V)
  Het beroep van Payroll Professional verandert ingrijpend. Slimmere systemen en nieuwe eisen transformeren ons beroep. Wat zijn de kenmerken van deze veranderingen, en over welke vaardigheden moet Payroll Professional van de toekomst beschikken om hier goed mee om te gaan? Met deze actieve workshop laten we zien dat deze ontwikkelingen geen bedreiging zijn maar juist een uitdaging voor uw persoonlijke loopbaanontwikkeling
 2. ‘Loonbeslag; hoe ga ik hier mee om als Payroll Professional’ – Meint Oosterhof (NIBUD/GGN) (K). Deze training gaat in op wat loonbeslag inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en wat de regels, voorzieningen en verplichtingen zijn voor zowel werkgever, werknemer en de rol hierbij van de salarismedewerker.
 3. ‘WWZ: praktische gevolgen voor de Payroll Professional: Van ketenregeling tot transitievergoeding’ – Mr. Savannah Snellenburg en Mr. Richard Lukken namens Fiscount (K). De WWZ is gedeeltelijk in werking getreden op 1 januari 2015. Op 1 juli 2015 treedt het tweede gedeelte in werking. Op dat moment wijzigt het ontslagrecht en worden ondernemingen ook geconfronteerd met de nieuwe transitievergoeding. Tijdens de break-out sessie zal o.a. worden ingegaan op de diverse overgangsregelingen en op welke wijze bijvoorbeeld de transitievergoeding (maar ook de vergoeding bij een onjuiste aanzegtermijn) wordt vastgesteld.
 4. ‘Jezelf als merk, overtuigend en gepassioneerd presenteren’ – Herald Nobel namens Spijkman (V). Ben je op zoek naar houvast en concrete tips voor je eigen presentatie in gesprek met de klant, kom dan naar deze break-out sessie. Tijdens deze actieve en inspirerende sessie gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:Jij als merk; Personal Branding. Overtuigend en gepassioneerd communiceren. Wat willen mijn klanten/wat wil mijn organisatie?

16:00 – 16:30 Pauze – gelegenheid tot netwerken en bezoeken informatiemarkt
16.30 – 17:20 Break-out sessie(s) B
17:20 – 17:25 Terugkeer naar plenaire sessie
17:25 – 18.05 Deskundigenpanel. Een panel van deskundigen op het gebied van Loonheffingen, Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Re-integratie, actuele wet- en regelgeving. Loonaangifteketen zal al uw vragen beantwoorden.
18:05 – 18:20 NIRPA update
18:20 – 18:30 Afsluiting congres – Wout Plevier en Rémi van den Elzen
18:30 – 20:00 Borrel, buffet en NETWERKEN!

Aanmelding

Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli 2015 de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van honderd euro (€ 100,-*) in te schrijven.

Vorig jaar was het congres uitverkocht; er zijn al een groot aantal deelnemers die na afloop van het vorige congres gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om voor dit jaar een plaats te reserveren. Geldt dit voor u dan ontvangt u automatisch bericht van ons secretariaat. Het is dan niet meer nodig om u opnieuw aan te melden.

Het tarief voor deelname is voor niet NIRPA geregistreerden € 275,-*. Voor in het register ingeschrevenen professionals geldt vanaf 15 juli een prijs van € 200,-*. Alle bedragen zijn incl. koffie/thee en buffet na afloop.

Aanmelden voor het congres kan op twee verschillende manieren:

 • U kunt zich aanmelden via onze website: www.nirpa.nl/congres door middel van een

  inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u per mail een factuur.

 • Door een mail te sturen naar info@nirpa.nl met in het onderwerp ‘aanmelding <achternaam>

  NIRPA congres 2015’ en daarbij in de mail zelf uw naam en uw registratienummer. In de mail zelf kunt u uw voorkeur voor de bij te wonen break-out sessies aangeven in de vorm van een top 4, waarbij 1 de hoogste voorkeur is. Per sessie kan er een maximaal aantal deelnemers worden toegelaten. Aanmelden gebeurt op first come, first serve basis.

  *) alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren is tot 10 augustus kosteloos, volledige restitutie van de inschrijvingskosten.
 • Bij annulering van 11 augustus tot 1 september wordt 50{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab} van de inschrijvingskosten doorbelast.
 • Bij annulering na 1 september is er geen restitutie van de inschrijvingskosten.