NIRPA Nieuwsbrief februari 2015

2 februari 2015 | Nieuwsbrief

Invoeren PE-activiteiten 2014

De termijn voor het invoeren van activiteiten voor het behalen van de PE eis 2014 is per 1 februari 2015 verlopen. Het secretariaat is gestart met het controleren van de PE punten. Bij vragen over uw dossier zal het secretariaat contact met u opnemen.

Certificaten 2015
Het certificaat als bewijs van NIRA certificering voor 2015 is verstuurd aan alle geregistreerden die de factuur voor registratie 2015 hebben voldaan.

Er is gebleken dat veel Payroll Professionals die voor internationale organisaties werken een Engelstalig certificaat voor hun werkgever nodig hebben. Vanaf dit jaar is het dan ook mogelijk om via het secretariaat een in het Engels opgesteld certificaat aan te vragen.

Nog geen certificaat voor 2015 ontvangen en heeft u wel voldaan aan de PE eis en de factuur betaald? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@nirpa.nl.

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!
Het succes van de eerste NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! in 2014 vraagt om een jaarlijks vervolg. Naast het succesvolle jaarlijkse NIRPA congres organiseren we deze bijeenkomst om uw professionele netwerk uit te breiden en met elkaar te praten over het vak.

Het thema van deze netwerkbijeenkomst is: “Effectief adviseren in 2 minuten” en wordt gehouden op 21 april in de Mariënhof te Amersfoort

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 – 15.30     Ontvangst met koffie en thee
15.30 – 15:45     Welkom en introductie spreker
15:45 – 16.45     XXL Workshop voor de Payroll Professional Publicatie NIRPA congresprogramma en netwerktips
16:45 – 17:00     Netwerken met hapje en een drankje

Aanmelden kan via info@nirpa.nl of via de website: www.nirpa.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst.
De kosten voor deze netwerkbijeenkomst bedragen € 17,50 exclusief BTW voor NIRPA geregistreerden. Introducees die (nog) niet NIRPA gecertificeerd zijn kunnen zich aanmelden samen met een NIRPA gecertificeerde professional voor € 25,00 exclusief BTW.

NIRPA Congres
De tweede dinsdag in september is NIRPA congresdag, dus reserveer 8 september 2015 alvast in uw agenda (13:30 – 20:00 uur.) Ook dit jaar wordt het congres weer in het MediaPlaza in Utrecht gehouden. We zijn druk bezig om weer een inspirerend programma samen te stellen. Naar aanleiding van de positieve reacties van vorig jaar op de introductie van de break-out sessies gaan we ook dit jaar weer verschillende sessies aanbieden. De congresdeelnemer kan kiezen uit een aantal onderwerpen (kennis/vaardigheid) op het vakgebied.

Het volledige programma met overige details zal op 21 april 2015 worden gepubliceerd.

Commissie Evaluatie Permanente Educatie
De commissie heeft tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst de evaluaties over het 2e halfjaar 2014 besproken. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan door de commissie over het in de toekomst niet meer accrediteren van een aantal modules die niet of minder geschikt worden geacht voor het vakgebied. Dit zal bij de terugkoppeling van de waarnemingen naar de opleiders onder de aandacht worden gebracht.
Ralph Wilbers heeft i.v.m. drukke werkzaamheden moeten besluiten uit de Commissie te treden. We danken Ralph voor zijn inzet en betrokkenheid bij het NIRPA en de Commissie.

Opleiders en opleidingen
Na onze laatste nieuwsbrief van december 2014 heeft COBRA HRM & Salaris zich middels accreditatie aangesloten bij het NIRPA: www.cobra.nl.
De geaccrediteerde modules worden aan de PE-kalender toegevoegd.

Sponsor
WePayPeople heeft zich per 2014 aan het NIRPA verbonden als nieuwe sponsor. De Payroll Professionals van WePayPeople waren al sinds 2014 collectief geregistreerd.
Vernieuwde wetgeving in PDL® examens
Wetswijzigingen worden door de Associatie in het examen verwerkt vanaf 11 maanden na invoering.
In overleg met opleiders en uitgevers is besloten om voor de examens van Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) de wetswijzigingen die gelden per 1 januari en 1 juli 2015 al vanaf november 2015 door te voeren in de betreffende examens.

PE online
Geaccrediteerde cursussen worden maar 1 keer meegeteld voor de totale punten. Dit houdt in dat ze wel vaker opgevoerd kunnen worden en dus ook vaker te zien zijn in het dossier maar de punten worden dan niet toegekend.

Denkt u aan het toevoegen van PE punten voor het lezen van vakliteratuur? Indien dit voor u van toepassing is kunt u dit jaarlijks opvoeren in uw dossier in PE online voor 20 PE K punten.

Nieuwe Evaluatie Verworven Competenties (EVC) procedure
Het NIRPA heeft een nieuwe EVC procedure ingevoerd.
In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is door Doceo een branche erkende EVC procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA- registers. Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde “Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur” als branchestandaard aangemerkt. Bij de EVC-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (RSa) en

Payroll Professional (RPP) wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium waarmee de leerresultaten van de kandidaten inzichtelijk kan worden gemaakt en gevalideerd kan worden. De hierbij gehanteerde norm is gebaseerd en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden zoals die zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en de gedrags- en beroepscode van NIRPA. De beoordelingsstandaard is hierbij tevens gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen. De EVC procedure bestaat uit een digitale assessment en een assessment gesprek.

Het digitale assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een intakeformulier
  2. Het talentenmotivatie assessment
  3. Een 0o competentiescan
  4. De cognitieve capaciteiten test.

De rapportage van de digitale dient als uitgangspunt voor het assessment gesprek.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het NIRPA secretariaat of via: www.doceo.nl/online-instrumenten/. U kunt zich rechtstreeks via Doceo aanmelden voor de EVC.

De kosten van de EVC procedure zijn € 295,00 exclusief BTW en inclusief het assessment gesprek.

Waarborg van Kwaliteit

Laat zien dat u ingeschreven bent! Gebruik uw RSa of RPP titel op uw visitekaartje, handtekening van uw email en op uw LinkedIn profiel! Zo laat u zien dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied en staat voor kwaliteit.