Dit jaar vindt het NIRPA congres plaats op 8 september in MediaPlaza te Utrecht

1 mei 2015 | Nieuwsbrief

NIRPA Congres 2015: hét congres voor de Payroll Professional!
Het vergroten van vakkennis, het leggen van nieuwe contacten en het opdoen van inspiratie. U doet het op het NIRPA congres. Dit jaar vindt het NIRPA congres plaats op dinsdag 8 september in MediaPlaza te Utrecht. Het congres, dat alweer voor de zesde maal plaatsvindt, biedt plenaire sessies met actuele kennisupdates en mogelijkheden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Als congresdeelnemer wordt u in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken en mee te discussiëren over het vakgebied van de Payroll Professional. De break-out sessies die wij vorig jaar hebben geïntroduceerd werden door de deelnemers hoog gewaardeerd en staan ook dit jaar op het programma. U kunt weer kiezen uit twee kennis- en twee vaardigheidssessies. Nieuw dit jaar is een plenaire sessie met een deskundigenpanel. Wilt u vragen aan hen voorleggen? U kunt ze van tevoren inleveren of ter plekke stellen. De deskundigen uit het vakgebied zullen uw vragen beantwoorden. Er is een breed pallet aan kennis in huis en er zijn verschillende vakdisciplines vertegenwoordigd. Een extra reden om bij het congres aanwezig te zijn is de mogelijkheid om te netwerken. Maak van de gelegenheid gebruik om uw zakelijk netwerk uit te breiden en nieuwe contacten te leggen. Het programma van het NIRPA congres 2015 is gepubliceerd! Alle informatie staat op onze site www.nirpa.nl/congres. Voor alle in het NIRPA register ingeschreven professionals is er tot 15 juli 2015 de gelegenheid zich tegen het aantrekkelijke (voorinschrijf-) tarief van € 100,- in te schrijven. Er zijn maximaal 400 stoelen beschikbaar, aangezien de helft nu al gereserveerd is, adviseren wij u snel in te schrijven om teleurstelling te voorkomen. Aanmelden kan direct via: www.nirpa.nl/congres.

Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!
Op 21 april vond de tweede editie van de NIRPA netwerkbijeenkomst Payroll Praat! plaats in Amersfoort. Er hadden zich 130 professionals aangemeld, daarmee was het een volle zaal in de Mariënhof in Amersfoort. Na de inspirerende goed gewaardeerde sessie met praktische tips over adviseren en communicatie werd er tot het einde van de bijeenkomst flink genetwerkt onder het genot van een drankje en een hapje. Bekijk de video voor de sfeerimpressie.

Puntencontrole 2014

De puntencontrole voor 2014 is afgerond. Waar nodig zijn er waarschuwingsbrieven uitgestuurd. Er zijn dit jaar 11 geregistreerden verplicht uitgeschreven die niet aan de reglementaire PE eis hebben voldaan. Deze professionals mogen de titel RSa/RPP niet meer voeren. Vergeet niet uw punten in te voeren in 2015, vraag altijd naar een deelnamecertificaat van de opleider.

Aanpassen zoekfunctie PE online
Zoeken naar een NIRPA gecertificeerde Professional kan op volledige achternaam en register https://www.pe-online.org/register/?pid=166. Deze zoekfunctie is aangepast zodat geboortedatum niet meer nodig is.

Onderzoek hoger register
Met de ontwikkeling en veranderingen van de werkzaamheden in het payroll vakgebied zien wij ook veranderingen in de opleidingsvraag en het opleidingsaanbod. De huidige salarisadviseur heeft de behoefte om zich blijvend verder te ontwikkelen op het vakgebied. Ook vanuit werkgevers en opdrachtgevers wordt gekeken naar de employability (= de toegevoegde waarde) van de salarisadviseur op HBO niveau. Bovendien wordt er door deze ontwikkelingen en veranderingen ook steeds meer kennis en vaardigheden verwacht op (delen) van het HRM vakgebied.

Om bovengenoemde redenen lijkt er voldoende basis om een derde en hoger NIRPA register te overwegen. Met de mogelijke invoering van een nieuw register haakt het NIRPA in op de ontwikkelingen in de markt en creëert daarmee de mogelijkheid voor hoger opgeleiden om gecertificeerde erkenning te krijgen voor hun competenties op het payroll vakgebied.

In 2013 en 2014 heeft het NIRPA al een verkennend onderzoek hierover uitgezet bij een kleine groep RPP-ers. De Raad van Toezicht van het NIRPA is van mening dat er genoeg aanleiding is om op grond van de resultaten daarvan dit onderzoek uit te breiden naar alle RPP geregistreerden.
Via een korte enquête die via PE online verstuurd zal worden willen wij alle RPP gecertificeerde Payroll Professionals vragen naar hun mening over het instellen van dit derde register voor hoger opgeleiden.

Opleiders en opleidingen
Sinds onze nieuwsbrief van februari jl. zijn de volgende opleiders door het NIRPA geaccrediteerd: Payrollboeken.nl – https://www.pe-online.org/public/?pid=166&eduid=16779
IPD Opleidingen – http://www.ipd-opleidingen.nl/{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}E2{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}80{03c1dcf579e2f357cbdcff9ccc8489e5eafd9c875322aac4714c72c65456a7ab}8E
De reguliere opleidingen PDL, VPS, CBC staan op de site, PE modules worden op termijn aan de PE- kalender toegevoegd.

Belangrijk nieuws van de Associatie voor Examinering

  •  De huidige schriftelijke examens worden per april 2016 online aangeboden, op basis van de huidige examenprogramma’s.
  •  Met ingang van september 2016 worden de examens van de diplomalijn Loonadministratie op basis van nieuwe examenprogramma’s online aangeboden.

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
Bij het opstellen van het examenprogramma Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 is onder meer aansluiting gezocht bij het beroepscompetentieprofiel van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA). Hieruit blijkt dat enige kennis van marketing voor een salarisadministrateur wenselijk is. Daarom is in het vernieuwde examenprogramma gekozen voor de opname van een beperkt aantal basis marketingbegrippen.
Overgangsregeling PDL® en VPS
Omdat de onderwerpen binnen PDL® en VPS verschuiven, is er voor deze examens een overgangstermijn bepaald van 4 jaar. Dat wil zeggen dat de kandidaat gedurende 4 jaar nog een online examen kan afleggen op basis van de huidige examenprogramma’s. Deze overgangsregeling geldt voor de kandidaat die vóór september 2016 reeds een examen heeft afgelegd op basis van de huidige examenprogramma’s. De kandidaat die vanaf september 2016 start met PDL® of VPS legt de examens af op basis van de nieuwe programma’s.
Vanaf september 2020 worden de examens binnen de diplomalijn Loonadministratie enkel op basis van de nieuwe opzet aangeboden.
Meer informatie over de nieuwe examenprogramma’s vindt u op: www.associatie.nl.

Loonaangifteketenbureau vraagt uw input!
Het NIRPA maakt deel uit van het overleg Salarisadministrateurs van het Loonaangifte Ketenbureau http://loonaangifteketen.nl/. Uw input wordt gevraagd voor de Intermediairdagen in 2015. Welke onderwerpen wilt u graag op de agenda zien? Welke aandachtpunten moeten worden behandelt? U kunt het laten weten door een mailtje te sturen voor 31 mei aan het secretariaat: info@nirpa.nl o.v.v. LAK. Wij verzamelen de input en geven deze door aan het Loonaangifteketenbureau.