Stichting Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) publiceert het geactualiseerde Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor Salarisprofessionals 2022.

21 december 2021 | Persbericht

Amersfoort, 21 december 2021

BCP
Het BCP beschrijft de werkzaamheden met competenties en vaardigheden die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die tenminste drie jaar in het beroep werkzaam is. Centraal in het beroepscompetentieprofiel staan de kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De functie van het BCP
Het BCP is een leidraad voor verdere voor ontwikkeling van salarisprofessionals en de bijbehorende competenties en vaardigheden. Daarnaast dient het beroepscompetentieprofiel als input voor opleidingen in het beroepsonderwijs en bij particuliere opleiders. De functie-eisen genoemd binnen het BCP hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties.

Waarom deze herziening
Het vakgebied payroll is continu in ontwikkeling. Veranderingen volgen elkaar snel op. De competenties en vaardigheden van de salarisprofessionals moeten daarin mee ontwikkelen, net zoals opleidingen binnen het vakgebied zoals PDL en VPS.  Door de veranderingen in het vakgebied te inventariseren en te benoemen in het actuele BCP worden competenties en vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven binnen het vakgebied vastgelegd. Het NIRPA actualiseert het BCP om de drie jaar.

Marcel van der Sluis, bestuurder van NIRPA: “Het BCP beschrijft de werkzaamheden en daarbij benodigde competenties en vaardigheden binnen de actuele praktijk van de salarisprofessionals. Deze herziening, met input van ervaren salarisprofessionals en deskundigen, resulteert in  een up-to-date BCP. Daarmee is het een prima document om doorontwikkeling in het vakgebied payroll te ondersteunen. Bovendien toont het BCP aan dat doorgroeimogelijkheden met carrière perspectief binnen het vakgebied payroll volop aanwezig zijn.”

Paul Dorsemagen, projectleider herziening BCP 2022: “Belangrijkste wijzigingen in het BCP zijn toch de veranderingen in wet- en regelgeving. De Wet Arbeidsmarkt in Balans en het vastleggen van meerdere inkomstenverhoudingen zijn daar voorbeelden van en hebben impact op het werk van de salarisprofessionals. Het is opvallend dat wijzigingen in wet- en regelgeving ook steeds vaker door het hele jaar heen plaatsvinden. Dit betekent, dat de salarisprofessionals nog beter moeten opletten of ze voldoende op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken en dat ze die op peil houden via scholing en vakliteratuur.”

Meer informatie: NIRPA:www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48