Now-regelingen leiden tot meer samenwerking salarisprofessionals en management

30 september 2021 | Persbericht

Amersfoort, 30 september 2021 – Salarisprofessionals zien door de
werkzaamheden gerelateerd aan COVID-19-regelingen voor werkgevers een betere samenwerking met andere afdelingen zoals management, HR en finance ontstaan. Ook geven zij aan dat hun adviserende taak groter werd in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd daalde het belang van aan de crisis gerelateerde beleidsthema’s zoals de Now-regelingen flink en kwamen klassieke beleidsthema’s weer hoger op de agenda van salarisprofessionals te staan.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgegeven door Performa Uitgeverij in samenwerking met Berenschot. Aan het onderzoek deden 1.081 salarisprofessionals mee. De editie van 2021 is de zesde editie van dit onafhankelijke onderzoek naar de functie van salarisprofessionals.

Klassieke beleidsthema’s worden weer belangrijker
Gevraagd naar wat salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema vonden, werd door de meerderheid (48%) aangegeven dat dit de werkkostenregeling (Wkr) betrof, gevolgd door Cao-wijzigingen (42%) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab, 41%). Daarmee is een duidelijke verandering in belang van beleidsthema’s zichtbaar ten opzichte van 2020. Vorig jaar was de Wab namelijk met 62% verreweg het belangrijkste thema waar salarisprofessionals mee te maken kregen.

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de Now-regelingen minder vaak de agenda domineren. Waar in 2020 nog 40% dit het belangrijkste beleidsthema noemde, was dit in 2021 nog voor 21% van de respondenten het geval. Dat was wel nog vaker dan in 2020 verwacht werd, toen slechts 12% aangaf te verwachten dat de Now-regelingen ook dit jaar de agenda zouden domineren. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het aanhouden van de coronacrisis en het verlengen van de Now-regelingen. Voor 2022 verwacht nog slechts 8% van de salarisprofessionals dat ook dan de Now-regelingen het belangrijkste beleidsthema vormt.

Betere samenwerking salarisadministratie en andere afdelingen
Salarisprofessionals geven aan dat er dankzij de Covid-19-gerelateerde
werkzaamheden (zoals de Now-regelingen) beter wordt samengewerkt tussen salarisadministratie, management, HR en finance. 58% van de respondenten noemde dit punt, de helft denkt dat dit een blijvende ontwikkeling is. Nog eens bijna de helft van de salarisprofessionals (47%) geeft aan dat tijdens de crisis hun adviserende rol groter is geworden en 61% van hen denkt dat dit blijvend is. Volgens Marcel van der Sluis, bestuurder van NIRPA, past deze ontwikkeling in een al langer
zichtbare trend onder salarisprofessionals: “We zien in het Trendonderzoek al verschillende jaren dat de adviesrol van salarisprofessionals steeds belangrijker wordt. De afgelopen periode bracht natuurlijk behoorlijk wat regelingen met zich mee waar zij in de praktijk mee te maken kregen, maar die ook andere afdelingen zoals HR en finance of het management aangingen. Wat dat betreft is het logisch dat salarisprofessionals steeds meer in die adviesrol komen te zitten omdat ze al lang niet meer ‘sec’ het salaris verwerken.”

Automatisering kreeg het laatste zetje
Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de meerderheid van de
salarisprofessionals tijdens de crisis ‘hybride’ heeft gewerkt, deels thuis en deels op kantoor. Een kwart van de respondenten werkte volledig thuis, 12% werkte juist helemaal niet thuis. Het thuiswerken werd goed ontvangen, slechts 8% was hier negatief of zeer negatief over. Dit laat onder andere zien dat veel salarisprofessionals weinig of geen belemmeringen hadden om thuis optimaal te werken.

Wat verder naar voren komt, is dat de toenemende automatisering van de
salarisadministratie die al jaren gaande was, het laatste zetje kreeg. Afgelopen jaar was er een opvallende stijging zichtbaar van organisaties die met een compleet geïntegreerde workflow werken en niet langer meer met handmatige mutaties. Hoewel er al jaren een stijging zichtbaar was, was het percentage in 2021 de helft groter als in 2020. Van der Sluis: “Door het thuiswerkadvies hebben veel organisaties ervoor gekozen sneller volledig te automatiseren, maar praktisch moet het natuurlijk ook nog wel kunnen. De cijfers uit het onderzoek laten zien dat dit het geval was en dat er naast de groei die we al langer zien, in het afgelopen jaar echt nog een additionele toename was van de automatisering van de salarisadministratie. Salarisprofessionals zien automatisering ook met vertrouwen tegemoet, 72% noemt het een uitgesproken kans en met 2% van het totaal aantal respondenten zijn er slechts weinigen die dit nog als bedreiging zien voor hun werkzaamheden. Door de toenemende automatisering komt bovendien meer tijd beschikbaar voor de adviesrol van salarisprofessionals die steeds belangrijker wordt.”


Over NIRPA

NIRPA is in 2004 opgericht als het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.

Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021 wordt op 12 oktober
2021 gepresenteerd op het NIRPA congres.