Onzekerheid over brexit treft ook salarisprofessionals

3 september 2019 | Persbericht

De onduidelijkheid over de naderende brexit is voor veel salarisprofessionals nog een heikel punt. Bijna de helft (45%) van alle salarisprofessionals die te maken hebben met internationale payroll geeft aan dat hun organisatie nog geen maatregelen heeft genomen of is hiervan niet op de hoogte. Ondanks de verwachte complexiteit van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor het vakgebied van salarisverwerking en payroll, worstelen veel organisaties op dit gebied met het treffen van de juiste voorbereidingen.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.149 salarisprofessionals mee.

Brexit zorgt voor meer complexiteit
Bijna één op de drie (30%) van alle salarisprofessionals in Nederland komt dagelijks in aanraking met internationale payroll. Van de professionals die specifiek te maken hebben met het Verenigd Koninkrijk, geeft 27% aan dat hun organisatie nog geen maatregelen heeft genomen ter voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. Bijna één op de vijf (18%) zegt niet te weten of er maatregelen genomen zijn. “De heersende onduidelijkheid over een no deal-brexit speelt ongetwijfeld een rol bij de voorbereiding onder salarisprofessionals”, zegt Marcel van der Sluis, directeur-bestuurder bij NIRPA. “Aan de andere kant komt eind oktober nu wel heel dichtbij en ligt er een urgente taak.”

Tegelijkertijd denkt de meerderheid van de respondenten (54%) dat de brexit voor meer complexiteit van hun werkzaamheden zal zorgen. Ook een hogere werkdruk wordt door ruim een derde (36%) verwacht.

Belang van de adviesrol zet door
Complexe vraagstukken zoals internationale payroll en de brexit roept de vraag op welke competenties salarisprofessionals nu en in de toekomst in het algemeen moeten hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Van alle respondenten geeft 61% aan dat adviseren in de toekomst volgens hen het belangrijkst wordt, gevolgd door het toepassen van de vakdeskundigheid (60%). Het belang van deze competenties, zowel voor het huidige jaar als voor de toekomst, blijkt een trend. Ook in eerdere edities van het trendonderzoek kwamen deze punten al naar voren.

Over het onderzoek
In het rapport Trendonderzoek salarisprofessionals 2019 wordt de functie van salarisprofessionals in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Performa en Berenschot. Aan het onderzoek namen 1.149 salarisprofessionals deel. Op 10 september presenteert NIRPA de onderzoeksresultaten tijdens het jaarlijkse congres. Het volledige rapport is vanaf die dag beschikbaar. Het is de vierde editie van het onderzoek dat, sinds 2016, elk jaar gehouden wordt.

Over NIRPA
NIRPA is in 2004 opgericht als het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.

Meer informatie
NIRPA: www.nirpa.nl •   info@nirpa.nl •  T (033) 4546648