Netwerkbijeenkomst Payroll Praat!

Het NIRPA organiseert jaarlijks de netwerkbijeenkomst Payroll Praat!. Dit jaar zou Payroll Praat! plaatsvinden in het Muntgebouw te Utrecht. De netwerkbijeenkomst is een gelegenheid om uw professionele netwerk uit te breiden, nieuwe vaardigheden te leren en met elkaar te praten over het salarisvak.

Bij de corona gerelateerde maatregelen die zijn afgekondigd is ook een verbod op alle evenementen, in ieder geval tot 1 september. De verwachting is dat we ook na 1 september rekening moeten houden met restricties bij het organiseren van grootschalige bijeenkomsten. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen voor wat betreft het aantal deelnemers, maar ook de 1.5 meter regel zal waarschijnlijk nog van kracht zijn. Het is onwaarschijnlijk dat vanaf 1 september deze regel bij evenementen die wel kunnen doorgaan meteen komt te vervallen. Op dit moment is dit alles erg onzeker, zowel de aard als duur van de maatregelen. Verplaatsen van Payroll Praat! naar een latere datum in 2020 is op dit moment geen optie, aangezien er geen duidelijkheid is over wanneer een reguliere bijeenkomst weer kan plaatsvinden.

Helaas heeft dit alles ertoe geleid dat we het besluit hebben genomen om de netwerkbijeenkomst Payroll Praat! dit jaar te annuleren.

Uitgaande van normalisering van omstandigheden willen we in 2021 weer een Payroll Praat! organiseren. We vragen uw begrip voor deze beslissing en kijken ernaar uit u volgend jaar weer op de netwerkbijeenkomst Payroll Praat!  te kunnen verwelkomen.