Publicatie resultaten Trendonderzoek Salaris Professionals 2017

18 september 2017 | Persbericht

Het Trendonderzoek Salaris Professionals is een onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie en waardering van payroll professionals, geïnitieerd door het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). In totaal hebben ruim 1.000 payroll professionals meegedaan aan het onderzoek. De totale groep respondenten is een mooie afspiegeling van de gehele populatie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook representatief te noemen. Dit onderzoek sluit nauw aan bij de doelstellingen van het NIRPA: kwaliteitsborging en het streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll professional. Het vakgebied is volop in beweging.

De onderzoeksresultaten van het NIRPA Trendonderzoek Salaris Professionals 2017 zijn tijdens het NIRPA congres op 12 september gepresenteerd en toegelicht.

De nieuwe EU privacy wetgeving inclusief meldplicht datalekken is op het NIRPA congres door Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, met een presentatie toegelicht. Deze wetgeving gaat aankomende jaren effect krijgen voor salarismedewerkers omdat zij met veel privacygevoelige informatie werken. Uit het trendonderzoek blijkt dat ruim 1 op de 5 van de salarisadministrateurs aangeeft dat er geen procedure is die voorschrijft hoe er omgegaan moet worden met datalekken. Minstens zo zorgwekkend is dat 19% aangeeft niet geïnformeerd te zijn over of onbekend te zijn met een dergelijke procedure. De resultaten van het Trendonderzoek zijn tijdens het NIRPA congres in ontvangst genomen door de heer Wolfsen:

Het Trendonderzoek Salaris Professionals 2017 wordt aangeboden aan Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens door Marcel van der Sluis, bestuurder NIRPA.

Door de trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken, stelt het NIRPA werknemers en werkgevers in staat hier op in te spelen. Het Trendonderzoek is gratis te downloaden . Een hardcopy is op aanvraag beschikbaar via dit formulier.


Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48